Tagg om Jesus

Jesus

L
Vi vet inte riktigt hur Jesus såg ut. Det är inte ens troligt att han hade långt hår.

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod dock efter att Jesus hade dött. Jesus var själv jude, men ville förändra delar av judendomen och framförallt sättet som människorna i Judeen och Galileen (den romerska provinsen Iudaea) där han levde bemötte varandra.

Vid den tiden - för omkring två tusen år sedan - vandrade Jesus omkring och predikade om Gudsriket. Ett av hans viktigaste budskap var att även fattiga och förtryckta fick tillhöra detta rike. Det fanns judar som trodde att han var den Messias som de väntade på. Men de flesta blev besvikna på Jesus när han inte ville göra uppror mot romarna.

När Jesus var drygt 30 år greps han av romerska soldater och dömdes som en upprorsman till döden och blev korsfäst (korsfästning var en vanlig avrättningsmetod i romarriket).

ANNONS

ANNONS

För en troende kristen är Jesus Guds utsände son och människornas frälsare. Man kallar honom ofta Jesus Kristus; Kristus är grekiska och betyder "den utvalde" som är en översättning av begreppet Messias.

Jesu födelse högtidlighålls vid jul. Vår tideräkning utgår från en tidigare antagen tidpunkt för Jesu födelse. I själva verket föddes han antagligen några år "före Kristus".

Den kristna påsken firas till minne av Jesu lidande, död och återuppståndelse.

LÄS MER: Kristendomen

LÄS MER: Jesus liv och död (artikelserie)

PODCAST: Jesus födelse

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om Jesus.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jesus

S

Den kristna läran - treenigheten

av: Jan Arvid Hellström
2020-05-29

Trots alla olikheter inom kristenheten mellan kyrkor och samfund i och utom Sverige, finns gemensamma läropunkter. Dit hör att Gud uppfattas som "treenig". Det betyder, att han verkar och visar sig på tre olika grundsätt. I tre olika dimensioner, om man så vill...

+ Läs mer

M

Kristna traditioner och högtider

av: Hanna Hägerland och Leif Löwegren
2018-11-26

Det finns många olika traditioner och högtider inom kristendomen och de flesta kretsar kring händelser i Jesu liv. I den här artikeln presenteras några av kristendomens viktigaste ritualer samt kyrkoårets mest betydelsefulla högtider...

+ Läs mer

M

Kristendomens texter och den kristna traditionen

av: Hanna Hägerland
2017-11-30

Bibeln, kristendomens heliga skrift, består av Gamla testamentet och Nya testamentet. I Gamla testamentet kan man läsa om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesu liv och de kristna den närmaste tiden därefter...

+ Läs mer

M

Kristendomens uppkomst

av: Hanna Hägerland
2017-09-17

Det som kom att bli kristendomen uppstod från början kring personen Jesus från Nasaret. Jesus fick många anhängare som trodde att han var den Messias som judarna väntade på. Eftersom det grekiska ordet för Messias är Kristus, talade man snart om Jesus Kristus...

+ Läs mer

M

Den kristna läran

av: Hanna Hägerland
2017-09-02

Kristendomen är världens största religion och har omkring två miljarder anhängare. I den här artikeln kan du läsa om grunderna i den kristna tron: synen på Gud, frälsning, dopet, nattvarden och så vidare...

+ Läs mer

Podcast om Jesus

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Påsk och påskfirandet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-23

Julia, Mattias och Kristoffer berättar kortfattat om bakgrunden till vårt påskfirande och några påsktraditioner. Vad betyder ordet påsk? När infaller påsk? Varför äter vi ägg till påsk?

+ Läs mer

Länkar om Jesus

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS