L
Tagg
Neandertalare
Vi vet inte riktigt hur och varför neandertalarna försvann.

Neandertalare

Neandertalmänniskan, homo neandertalensis eller neandertalare, var en förhistorisk människoart med utbredning från och med cirka 300 000 år sedan i Europa och västra delarna av Asien. Neandertalarna levde under den senaste istiden och dog ut i Europa för cirka 30 000 år sedan.

Namnet är taget från dalen Neandertal i Tyskland, där man fann det första fossilet efter en neandertalare år 1856. Idag har forskarna funnit rester av neandertalmänniskor på ytterligare ett trettiotal platser i Europa, Afrika och Asien.

ANNONS

ANNONS

Neandertalmänniskan är inte en föregångare till vår tids människa (homo sapiens). Hon är snarare att betrakta som ett sidoskott på det stamträd från vilken den moderna människan vuxit fram.

Neandertalarna var mer muskulösa och något kortare än dagens människor, men de vägde ändå bortåt 100 kilo. Andra skillnader var en låg panna, markerade ögonbrynsbågar och en mer långsmal huvudform. De var skickliga och uthålliga jägare och jagade bl.a. storvilt som mammut.

Neandertalarna levde i små grupper som bestod av flera familjer. Det var ett vandrande folk som oftast bodde i tält. De levde på den vidsträckta tundran i Asien och Europa, söder om de stora ismassorna. På den tiden var folktätheten låg och i Centraleuropa levde kanske endast några tusen neandertalare.

Tidigare ansåg forskarna att neandertalarna var dummare än den nutida människan på grund av deras utseende. Men nu vet vi att neandertalarna hade större hjärnvolym än nutida människor. De hade emellertid inte ett lika välutvecklat språkbruk som den moderna människan, eftersom de hade ett ganska lågt gomvalv.

Svåra skador på neandertalarnas skelett vittnar om dramatiska jakter. Fynd av kastspjut och pilbågar saknas. Däremot har arkeologiska fynd gjorts som visar att neandertalarna tillverkade smycken.

Vi vet att neandertalarna tog hand om de handikappade och skadade i sin närhet. Skelett visar att många handikappade har levt länge och tycks ha blivit väl omhändertagna. De begravde också sina döda. Det tyder på att de kan ha trott på ett liv efter döden.

Neandertalmänniskan hade existerat i flera hundra tusen år när den moderna människan dök upp i Asien och Europa. Modern forskning visar att det förekom enstaka sexuella kontakter mellan grupperna. Forskning med hjälp av DNA-teknik pekar på att detta först ägde rum i trakterna kring dagens Israel i samband med att homo sapiens vandrade ut från Afrika för drygt 54 000 år sedan (den andra stora vågen av homo sapiens migration från Afrika).

ANNONS

Det råder olika meningar om varför neandertalarna dog ut för omkring 30 000 år sedan. Teorierna är många. Kanske slog jakten fel när mammutarna dog ut i takt med att klimatet blev varmare. En annan teori är att den moderna människan utrotade de muskulösare men fredliga neandertalmänniskorna.

ANNONS

En teori som nyligen lagts fram är att neandertalarna egentligen aldrig dog ut. De "absorberades" istället av den moderna människan. Med det menas att de fortplantade sig med homo sapiens, men eftersom den moderna människan var mer talrik späddes neandertalarnas gener med tiden ut. Detta förklarar varför neandertalsmänniskan "försvann" och varför vi människor än idag bär på en del gener från neandertalarna. Den moderna människan är enligt den här teorin ett barn av tidigare människoarter där bl.a. neandertalarna ingår. Det kan därför tänkas att du som läser detta bär på en och annan neandertalsgen.

LÄS MER: Neandertalarna

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som handlar om neandertalare.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Neandertalare

L

Människans äldsta historia

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-10-14

Människans närmaste levande släktingar är de människoapor som lever i Afrika: gorillan, schimpansen och dvärgschimpansen. Forskarna tror att människoapor och människor har en gemensam förfader. Men någon gång för mellan åtta och fem miljoner år sedan delades utvecklingen upp i två grenar. Den ena grenen utvecklades till människoapor och den andra utvecklades till människor. Exakt hur denna utveckling gick till, när människor och apor skilde sig från varandra, vet vi ännu inte. Just från denna tid saknas det bra fynd av skelettdelar. Historien om människans utveckling är ett pussel som inte är färdiglagt. Men en del bitar i pusslet har arkeologer och forskare hittat...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Evolutionen - människans utveckling

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2022-09-19

Människan och aporna hade gemensamma förfäder till för ungefär 7 till 6 miljoner år sedan. Vi är idag mest släkt med schimpanser. "Den tänkande människan", homo sapiens, levde i Östafrika för minst 150 000 år sedan. För 100 000 vandrade homo sapiens ut i världen. De kom till Europa för 40 00 år sedan. Homo sapiens och neandertalarna levde vid sidan av varandra i upp till 10 000 år. Det hände att de fick barn med varandra, men det var inte vanligt...

+ Läs mer

L

Neandertalarna

av: Hans Thorbjörnsson
2014-01-30

I Europa och västra Asien levde en art av den upprättgående människan kvar länge. Vi kallar dessa människor neandertalare efter orten Neanderthal i Tyskland, där de första fynden av dem gjordes. De måste ha varit de starkaste människor som någonsin funnits. Det syns på det stabila skelettet och musklernas kraftiga fästen...

+ Läs mer

Länkar om Neandertalare

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS