L
Tagg
blixtar
När blixten förgrenar sig ovanför målet och synbarligen slår ner i flera mycket nära föremål samtidigt kallas detta för en gaffelblixt.

Åska

Åska är ett väderfenomen av elektriska urladdningar i jordens atmosfär.

Omkring 44 000 åskväder utbryter på jorden varje dag. Den plats på jorden där det förekommer flest åskväder per år är orten Bogor på Java. Där åskar det omkring 323 dagar per år.

De platser där risken för åska är minst är norra Norge, Island och Grönland.

Blixten är en synlig urladdning av atmosfärisk elektricitet. De varma åskmolnen uppstår när solen värmer upp jorden kraftigt. Vattenånga stiger uppåt och förtätas till vattendroppar på ca 2 000 meters höjd. Det kan hända att hela molnet kan stiga till ca 9 000 meters höjd, där luften är mycket kall.

ANNONS

ANNONS

De stora temperaturskillnaderna inne i molnet skapar ett kraftigt elektriskt spänningsfält mellan molnets övre och nedre del. När spänningen mellan jorden och molnet nått ca 100 miljoner volt, och därmed är hög nog att övervinna luftmotståndet, slår blixten genom luften.

Åskmullret beror på att luften omkring blixten utvidgar sig mycket snabbt. Ljudet från explosionen färdas långsammare än blixtskenet. Därför kan man genom att räkna sekunderna mellan blixten och knallen uppskatta hur nära åskvädret är. Tre sekunders mellanrum motsvarar i stort sett en kilometer.

Klotblixtar har fått sitt namn av att de uppträder som klot som rör sig ljudlöst och ganska långsamt. Först när den upplöses kan man höra en skarp knall och vid denna explosion brukar det uppstå skadegörelse.

Cirka 3-5 personer dödas genom blixtnedslag i Sverige varje år.

En av de värsta katastroferna som vållats av ett åskväder inträffade i den italienska staden Brescia år 1769. En blixt träffade stadens krutförråd så att över 100 ton krut exploderade och 3 000 människor dödades.

Talesättet att blixten aldrig slår ner på samma ställe två gånger stämmer inte in på amerikanske skogvaktaren Roy Sullivan. Han har träffats av blixten sju gånger. Blixten har svett hans ögonbryn, satt eld på håret, bränt honom i axeln, ryckt loss hans ena sko och kastat honom ur bilen.

ANNONS

Det är ganska vanligt att blixten slår ner två gånger på samma ställe. Blixten följer liksom alla elektriska laddningar minsta motståndets lag. Eftersom luft är en dålig ledare erbjuder varje upphöjning i landskapet en lättare väg för blixten och ”drar den till sig”. Skyskrapan Empire State Building i New York har träffats av blixten så ofta som 48 gånger under en dag.

LÄS MER: Atmosfären, moln och vindar

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Kategorier: Taggar:

Här nedan hittar du material med anknytning till åska.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Åska

L

Benjamin Franklin

av: Carsten Ryytty
2018-08-29

Benjamin Franklin (1706-1790) var boktryckare, filosof, statsman, naturvetare och uppfinnare. Han betraktas som en av den amerikanska nationens fäder och var en av kolonisternas viktigaste ledare under den amerikanska revolutionen då de 13 kolonierna gjorde sig självständiga från Storbritannien...

+ Läs mer

Länkar om Åska

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS