Tagg om åska

Åska

Åska är ett väderfenomen av elektriska urladdningar i jordens atmosfär.

Omkring 44 000 åskväder utbryter på jorden varje dag. Den plats på jorden där det förekommer flest åskväder per år är orten Bogor på Java. Där åskar det omkring 323 dagar per år.

De platser där risken för åska är minst är norra Norge, Island och Grönland.

Blixten är en synlig urladdning av atmosfärisk elektricitet. De varma åskmolnen uppstår när solen värmer upp jorden kraftigt. Vattenånga stiger uppåt och förtätas till vattendroppar på ca 2000 meters höjd. Det kan hända att hela molnet kan stiga till ca 9000 meters höjd, där luften är mycket kall.

De stora temperaturskillnaderna inne i molnet skapar ett kraftigt elektriskt spänningsfält mellan molnets övre och nedre del. När spänningen mellan jorden och molnet nått ca 100 miljoner volt, och därmed är hög nog att övervinna luftmotståndet, slår blixten genom luften.

Åskmullret beror på att luften omkring blixten utvidgar sig mycket snabbt. Ljudet från explosionen färdas långsammare än blixtskenet. Därför kan man genom att räkna sekunderna mellan blixten och knallen uppskatta hur nära åskvädret är. Tre sekunders mellanrum motsvarar i stort sett en kilometer.

Klotblixtar har fått sitt namn av att de uppträder som klot som rör sig ljudlöst och ganska långsamt. Först när den upplöses kan man höra en skarp knall och vid denna explosion brukar det uppstå skadegörelse.

Cirka 3-5 personer dödas genom blixtnedslag i Sverige varje år.

En av de värsta katastroferna som vållats av ett åskväder inträffade i den italienska staden Brescia år 1769. En blixt träffade stadens krutförråd så att över 100 ton krut exploderade och 3000 människor dödades.

Talesättet att blixten aldrig slår ner på samma ställe två gånger stämmer inte in på amerikanske skogvaktaren Roy Sullivan. Han har träffats av blixten sju gånger. Blixten har svett hans ögonbryn, satt eld på håret, bränt honom i axeln, ryckt loss hans ena sko och kastat honom ur bilen.

Det är ganska vanligt att blixten slår ner två gånger på samma ställe. Blixten följer liksom alla elektriska laddningar minsta motståndets lag. Eftersom luft är en dålig ledare erbjuder varje upphöjning i landskapet en lättare väg för blixten och ”drar den till sig”. Skyskrapan Empire State Building i New York har träffats av blixten så ofta som 48 gånger under en dag.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Kategorier:
Relaterade taggar:

Här nedan hittar du material med anknytning till åska.

Uppdaterad: 
03 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Åska

Sortera efter:
          

SMHI:s kunskapsbank om väder. Här finns mängder av artiklar i ämnet som handlar om blixtar, dimma, hagel, lufttryck, ozon, regn, sjörök, temperatur, snö, vind och mycket annat. SMHI är en myndighet under miljödepartementet som har till uppgift att sköta statens information till allmänheten om väder, vatten och klimat.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om väder. Här berättas om temperatur, lufttryck, vind, fuktighet, moln, nederbörd, åska, väderobservationer, väderrekord och mycket annat.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Vetenskap där du kan läsa om åska ur olika perspektiv. Åskan skrämmer och fascinerar och ännu idag omgärdas den av en mängd myter. Men vad är åska egentligen? Hur farlig är den och hur skyddar man sig? Och kan man tämja åskans krafter och ta vara på energin?

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Distansgymnasiet i Finland administreras av den finländska utbildningsstyrelsen. Här kan du ta del av deras faktasidor om klimatförändringar där du kan läsa om drivhuseffekten, El Niño, vädrets nycker (hetta och köld), stormar och översvämningar. De flesta avsnitten består av både fakta och övningar.

Spara som favorit

Relaterade taggar