M
Tagg
Soldater på marsch.
"Björneborgarnas marsch", målning gjord av Albert Edelfelt (1854–1905).

Finska kriget

Finska kriget utgjorde en del av Napoleonkrigen och utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Kriget ledde till att Sverige blev tvunget att avträda hela Finland (inkl. Åland) till Ryssland. Sverige förlorade därmed en tredjedel av sin landyta och en fjärdedel av sin befolkning.

Den 21 februari 1808 inleddes kriget i Finland genom att 24 000 av tsar Alexander I:s soldater gick över gränsfloden Kymmene älv. Det ryska anfallet kom överraskande och utan krigsförklaring. Den svensk-finska armén som var illa rustad och inte fick förstärkningar från Sverige, drog sig under vintern och våren steg för steg tillbaka norrut med ryssarna tätt efter. Ett dråpslag kom den 3 maj då Sveaborg - som var landets starkaste fäsning och nyckeln till försvaret av hela Finland - kapitulerade utan strid.

ANNONS

ANNONS

Under 1808 gick hela Finland förlorat. I början av 1809 trängde ryssarna in i det egentliga Sverige via Bottniska viken. Bland annat erövrades Umeå och till slut härjade ryska trupper bara tio mil från Stockholm.

Efter en statskupp i maj 1809 avsattes Sveriges kung Gustav IV Adolf.På hösten 1809 slöts freden i Fredrikshamn. Det var den hårdaste fred Sverige någonsin hade slutit. Rikets yta minskades med drygt en tredjedel vilket resulterade i att nästan en miljon av Sveriges befolkning (en fjärdedel av invånarna) kom under ryskt välde.

S  Fördjupning

Finska kriget 1808-1809 var Sveriges sista krig mot Ryssland och innebar att Finland förlorades. Som en följd av Tilsitfördraget 1807 mellan tsar Alexander I och Napoleon ställdes Sverige inför ett ultimatum: att delta i kontinentalblockaden mot England eller att anfallas av Ryssland.

Gustav IV Adolf vägrade att ge efter och ryska trupper (24 000 man) anföll i februari 1808 de lika stora svenska styrkorna. Dessa var dock sämre förberedda och omotiverade. De svenska truppernas krigströtthet skapade nederlagsstämningar som bl.a. orsakade Sveaborgs kapitulation. Under reträtten från Finland vann svenskarna vissa segrar, C.J. Adlercreutz vid Lappo och Döbeln vid Jutas. Senare återkom dock ryska trupper och trängde in i norra Sverige.

Fred slöts i september 1809 i Fredrikshamn under den nya regim som avsatt Gustav IV Adolf. Finland öster om Torne och Muonio älvar samt Åland blev ett storfurstendöme under tsaren men landet behöll sina svenska lagar.
 

LÄS MER: Sverige förlorar Finland 1808-1809

LÄS MER: Gustavianska tidens Sverige 1772-1809
 

Litteratur:
Fagerlund m.fl., Finlands historia 2, Schildts, 1993
Carlsson & Rosén, Svensk historia 2, Bonniers, 1980
Lars Lundin, Kriget som bär Napoleons skugga - Finska kriget 1808-1809, Schildt, 2008
Allan Sandström, Det stora nederlaget. När Sverige och Finland delades 1808-1809, Gullers, 2008
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om det finska kriget.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Finska kriget

S

Gustav IV Adolfs livsbana - från kungahus till värdshus

av: Torbjörn Nilsson
2022-04-07

Mannen som avled efter ett slaganfall på det ruffiga schweiziska värdshuset i februari 1837 var 58 år gammal. Han titulerade sig överste men tillgångarna var ytterst begränsade: kläder, en tobakspung, enkla smycken och elva böcker, bland annat en skrift av Gustav III. Trots det uppmärksammades hans död i februari 1837 av Europas furstehov, mer än i Sverige där han ändå hade varit kung 1792–1809. Liksom storpolitikens virvelvindar hade lett till hans fall 1809 krävde monarkernas omsorg om sin egen legitimitet att han hedrades med artiga ceremonier – en kung, om än avsatt och förnedrad, var trots allt inte vem som helst...

+ Läs mer

M

Sverige förlorar Finland 1808-1809

av: Robert de Vries
2018-10-05

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form...

+ Läs mer

Podcast om Finska kriget

SO-rummet podcast icon
M

Finlands historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-27

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands historia.

+ Läs mer

Länkar om Finska kriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS