M
Tagg
Nazister i riksdagen
Nürnberglagarna tillhör de få lagar som den tyska riksdagen fattade beslut om under Tredje riket.

Nürnberglagarna

Nürnberglagarna antogs på den nationalsocialistiska partidagen i den tyska staden Nürnberg 1935. Här lagstadgades om det tyska blodet och om medborgarskap. Enligt Nürnberglagarna förbjöds såväl äktenskap som utomäktenskapliga förbindelser mellan judar och andra tyskar.

Man skilde mellan "heljudar", "halvjudar" och "kvartsjudar". Som heljude räknades en person som helt eller till trefjärdedelar hade "judiskt blod". "Halvjudar" kunde endast med tillstånd från Hitlers ställföreträdare (Rudolf Hess fram till september 1939, därefter Hermann Göring) ingå äktenskap med personer av tyskt blod. Heljudar och kvartsjudar fick inte gifta sig med varandra. Kvartsjudarna fick emellertid ingå äktenskap med tyskar. Meningen var att kvartsjudarna skulle uppgå i det "tyska folket".

Med Nürnberglagarna förlorade judarna sitt tyska medborgarskap och sin rösträtt. Inte heller fick de inneha offentliga tjänster.

Det blev också förbjudet att visa bilder på judar om det inte var fråga om antisemitisk propaganda.

LÄS MER: Nazismen i Tredje riket (artikelserie)

LÄS MER: Kristallnatten

LÄS MER: Förintelsen

LÄS MER: Judarnas historia från forntiden till 1972 (artikelserie)

Litteratur:
Norbert Frei, National Socialist Rule in Germany, Oxford, 1993
David F. Crew (red), Nazism and German Society, 1933-1945, London, 1994
Horst von Maltitz, The Evolution of Hitler's Germany, New York, 1973
Mot makten, (ingår i bokserien Tredje riket ), 1991
Hans-Ulrich Thamer, Verführung und Gewald: Deutschland 1933-1945, Berlin, 1994 (Band 5 av Die Deutschen und ihre Nation)
Bo Svensson och Brutus Östling (red), Terror och förhoppningar: vardag under nazismen och i dagens Västtyskland, del 1-2, , Stockholm, 1984
 

FÖRFATTARE

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Nürnberglagarna.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
15 juni 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nürnberglagarna

Eternal Echoes

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Ett flerspråkigt digitalt utbildningsmaterial om Förintelsen. Framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel även användas för vuxenutbildning.

+ Läs mer

Antisemitism - då och nu

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Digitalt undervisningsmaterial om antisemitism historiskt och idag. Utformat för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Texter av ämnesövergripande karaktär samt lärarhandledning.

+ Läs mer

Förintelsen och andra världskriget

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Förintelsen var en unik händelse men väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna.

+ Läs mer

Om detta må ni berätta

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Med hjälp av fakta, citat och vittnesmål ges en bild av hur det ofattbara blev verklighet. Boken finns nu även som e-bok för iPad, men också i pdf-format, med filmklipp och länkar, för läsning på t ex läsplatta eller dator.

+ Läs mer

Artiklar om Nürnberglagarna

SO-rummet bok
S

En inblick i rasbiologins historia

av: Lilian O. Montmar
2018-08-07

1933 förklarade Arthur Gütt som ansvarig för den tyska steriliseringslagen i Tyskland att det var nödvändigt att ingripa mot utbredningen av "de mindervärdiga". Budskapet var: "Det kostar staten miljoner att livnära sinnessjuka och asociala. Särskilt kostsamma är barn med speciella behov..."

+ Läs mer

M

Romer fick inte komma in i Sverige under Förintelsen

av: Kommissionen mot antiziganism
2016-03-07

År 1914 infördes en lag i Sverige som innebar att romer förbjöds att resa in i landet. Romer som flydde från förföljelser i andra europeiska länder eller var överlevande från Förintelsen fick inte komma in i Sverige. Den politiken ändrades först nio år efter andra världskrigets slut, år 1954.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Antisemitismen i Tredje riket

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-27

Del 8 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om antisemitismen i Nazityskland som till en början kom till uttryck i Nürnberglagarna, judeförföljelser och kristallnatten - upptakten till Förintelsen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judeförföljelserna och Förintelsen

av: Carsten Ryytty
2015-02-11

Förintelsen är det svenska namnet på de tyska nazisternas utrotning av drygt sex miljoner judar och ca sju miljoner andra människor under åren 1933-1945. På engelska kallas förintelsen Holocaust, som betyder brännoffer. Det hebreiska namnet är Shoah, som betyder katastrof. Men judeförföljelser har också ägt rum tidigare i historien...

+ Läs mer

Länkar om Nürnberglagarna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS