L
Tagg
Bibeln
Nya testamentet, Bibelns andra del.

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna Bibeln. Huvudinnehållet i de 27 böckerna handlar om Jesus Kristus, hans liv, undervisning, död, uppståndelse och betydelse som världens frälsare. Här berättas även om den kristna kyrkans första tid. Nya testamentet är kristendomens viktigaste urkund (skriftliga källa).

Nya testamentets skrifter kom till mellan år 58 och 130 e.Kr. Viktigast av Nya testamentets böcker är de fyra evangelierna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelier) som berättar om Jesus liv.

ANNONS

ANNONS

Det som skrivs i Nya testamentet handlar om hur Gud har räddat alla människor och gett dem möjlighet till ett evigt liv. Det har Gud gjort genom att sända Jesus till jorden där han med sitt liv, sin död och sin uppståndelse har besegrat döden och tagit på sig människornas alla synder (och på så sätt möjliggjort för människorna att komma till paradiset efter döden). I Nya testamentet beskrivs Jesus som den Messias som Gamla testamentet talar om.

Gamla testamentet innehåller berättelserna om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia före Jesus födelse, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur. Nya testamentet handlar om Jesus liv och de kristna den närmaste tiden därefter, samt vad som kommer att ske framöver innan och i samband med denna tidsålders slut.

Judar och kristna tolkar den hebreiska Bibeln (Gamla testamentet) på olika sätt. Nya testamentet ger en ny tolkning av frälsningshistorien (tron på Messias) och förbunden som Gud slöt med Abraham och Mose. Nya testamentet utgår från att Jesus är den Messias som judarna väntat på. Det gör inte judar. Det var detta som gjorde att kristen tro kom att bli en annan religion än den judiska.
 

Gamla och Nya testamentet  =  gamla och nya förbundet

Förbund är ett ord som används i Bibeln för att beskriva förhållandet mellan Gud och människor. Gud utvalde en gång Abraham och hans folk. Med detta folk slöt Gud senare ett förbund genom Mose på Sinai berg. Israel skulle vara Guds folk och hålla de tio buden. Detta förbund kallas det gamla förbundet. I Nya testamentet talas om det nya förbundet som Gud ingick genom Jesus Kristus. Det blev ett förbund mellan Gud och alla som tror på Jesus Kristus.
 


LÄS MER: Gamla testamentet

LÄS MER: Bibeln

LÄS MER: Kristendomen

LÄS MER: Vem var Jesus?

LÄS MER: Jesus

LÄS MER: Jesus liv och död (artikelserie)

LÄS MER: Kristendomens texter och den kristna traditionen

LÄS MER: Jesus lärjungar

LÄS MER: Yttersta tiden och domedagen

PODCAST: Jesus födelse

PODCAST: Jesus död och uppståndelse


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Nya testamentet.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nya testamentet

M

Yttersta tiden och domedagen

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-01-03

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden för att besegra det onda. Han ska därmed fullborda Guds rike. Alla levande och döda människor kommer då att dömas efter sina gärningar i livet. De rättfärdiga ska komma till paradiset medan de orättfärdiga hamnar i helvetet. Det som kommer att räknas blir inte vilka världsliga lagbrott som människan gjort, utan hur hon handlat eller låtit bli att handla mot sina medmänniskor. Det avgörande är hur tron på Gud har avspeglats i människans handlingsmönster, hur tron blivit verksam i kärlek och i hur hög grad människan velat bekämpa sin egoism...

+ Läs mer

M

Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

av: Magnus Västerbro
2021-09-24

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från Gud, den där dagen år 34 e.Kr, då han befalldes att sprida Jesus lära över världen? Hade vi idag ens vetat något om Jesus - den judiske mannen som några år tidigare avrättats av romarna efter att ha påstått sig vara judarnas Messias? Svaret på dessa frågor går bara att spekulera i, men klart är att Paulus utveckling av den kristna läran fick avgörande betydelse för kristendomens breda spridning i Medelhavsområdet under de första århundradena efter Jesus död. Genom Paulus insatser började kristendomen sin resa mot att bli en världsreligion...

+ Läs mer

M

Vem var Jesus?

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-04

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya testamentet var Jesus inte någon vanlig människa. Han var Guds son, som kommit för att rädda världen. Men hur vet vi något om Jesus? Vem var han och hur såg Jesus på sig själv?

+ Läs mer

S

Treenigheten

av: Lennart Koskinen m.fl
2021-03-02

Den kristna tron på Gud är uppbyggd kring den s.k. treenigheten. Med det menas att Gud är en enda, men i tre gestalter. Treenigheten utgörs av: Skaparen, Sonen och Anden.
- Gud som Skaparen och den yttersta orsaken till hela universum och allt livs uppkomst.
- Gud som Sonen i form av Jesus Kristus som försonar människan med Gud.
- Gud som den Helige Ande som är Guds osynliga men verksamma kraft...

+ Läs mer

M

Var Judas verkligen en förrädare?

av: Daniel Rydén
2020-12-14

Judas Iskariots svek mot Jesus har blivit sinnebilden av förräderiet. Men sålde han verkligen ut sin läromästare för trettio silverpenningar? Var Judas överhuvudtaget en förrädare? I den här artikeln kastar journalisten och författaren Daniel Rydén nytt ljus över mytbildningen kring Jesus död och uppståndelse...

+ Läs mer

S

Kristen etik och vardag

av: Jan Arvid Hellström
2020-05-29

Det kristna livet är en balansgång mellan olika etiska frågor som ofta är gemensamma med västerländska värderingar. Hur vi ska leva och handla, både i stort och smått, guidas av grundläggande principer som kärleksbudet och den gyllene regeln. Men att följa dessa i vardagen är inte alltid enkelt. Olika situationer som skilsmässor eller etiska dilemman, kan göra det svårt. Vissa menar att den moderna västerländska kulturen har mjukat upp och vidareutvecklat kristna etiska grunder, så att skillnaderna mellan kristna och sekulariserade i vardagen är små. Det som verkligen särskiljer är oftast engagemang i församlingsliv och gudstjänster...

+ Läs mer

Podcast om Nya testamentet

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
L

Jesus födelse

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-23

Dan före dan tar sig Julia, Mattias och Kristoffer an en av orsakerna till julfirandet - Jesus födelse. När föddes han? Var föddes han? Hur föddes han? Och hur kan vi överhuvudtaget veta något om det?

 

+ Läs mer

Länkar om Nya testamentet

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS