Ansgar och Birka

Svearnas resor söderut var inte alltid fredliga handelsfärder. I början av 800-talet spred sig ryktet på de brittiska öarna, sedan längs den franska och holländska kusten om vildsinta nordmän som kom seglande i grundgående, snabba fartyg och plundrade och brände kloster och kyrkor. Vikingarna hade kommit.
L

Ansgar var den förste kände missionären i Sverige. Flera gravar med kristna kors har hittats i Birka, ändå anses hans arbete inte ha fått någon direkt betydelse för Sveriges kristnande.

Vikingarna skapade historia på sitt sätt

Bilden av vikingarna som vildsinta krigare lever fortfarande kvar i det europeiska medvetandet. Vikingarna är det enda ur Nordens historia som de flesta européer har hört talas om.

För dåtidens européer måste det ha upplevts som en explosion av aktivitet från Norden. För av en nordisk befolkning på totalt kanske 800 000 människor fanns det tillräckligt många unga, segelkunniga krigare för att under något århundrade erövra stora delar av de brittiska öarna (Bretland) och Irland där de grundade riken. De upptäckte Island och Grönland, de övervintrade i New Foundland och slogs med den amerikanska ursprungsbefolkningen. De grundade ett rike i norra Frankrike (Normandie) och ett i Ryssland. De seglade ner längs de ryska floderna till Svarta havet och Kaspiska havet. De var i Bysans (östromerska riket) huvudstad Konstantinopel (Miklagård), där hundratals nordmän tjänstgjorde i kejsarens elitgarde (väringarna), och de kom till kalifatets Bagdad (Särkland). De återkom gång på gång för att erövra London, bränna Hamburg, hota Paris och Lissabon. De seglade genom Gibraltar, sålde slavar till Marocko, stormade Sevilla och Mallorca.

ANNONS

ANNONS

Ansgar anländer till Birka

Det var på grund av vikingarnas framfart som den 28-årige benediktinmunken Ansgar från Amiens på sommaren 830 dök upp i Birka, utsänd av frankernas kejsare Ludvig den Fromme. De hedniska nordborna skulle pacificeras (göras fredliga).

Användbara begrepp

Mission: (latin: missio = sändning) Med mission menas oftast verksamhet som bidrar till att sprida en religion i syfte att vinna fler anhängare, t.ex. genom undervisning och andlig påverkan. Den som sprider de religiösa budskapen kallas missionär. Ansgar var en missionär.

Runsten: En med omsorg utvald sten försedd med runor som är inhuggna av en runristare. Runstenarna tillkom huvudsakligen mellan år 300 och år 1130 och förekommer i Sverige, Norge och Danmark, samt i vissa områden med nordiskt inflytande. Läs mer om runor >

Svearnas kung Björn var inte ointresserad, för med kristendomen skulle han kunna få kontakt med de ledande politiska och ekonomiska krafterna i Europa. Det var bra för affärerna. Enligt Ansgarskrönikan skulle svearna ha kastat lott på tinget: Skulle Ansgar få predika sin lära?

Ansgars gud vann. Det första kapellet byggdes.

Men det var inte lätt för Kristus att tränga in i Svitjod (svearnas rike). Missionen gick trögt och ganska få lät sig döpas. Ansgar arbetade troligtvis mest med trälar och krigsfångar som redan var kristna. Han lämnade Birka efter något år, men återkom 852.

Birka var Svealands första stad

De marknadsanpassade affärsmännen med känsla för tidens trender lät snabbt tillverka formar som kunde gjuta både Torshammare och kristna kors i samma form. Kristendomen och asaläran existerade alltså tidvis parallellt i Birka.

Birka på Björkö i Mälaren var Svealands första stad. Arkeologiska fynd visar att Birka var mötesplats för köpmän från många landskap och länder. Där byttes svenska pälsvaror, torkad fisk, trälar och krigsfångar mot europeiska guld-, silver- och järnföremål, smycken, vapen, glas och keramik.

Staden tros ha haft upp till 1000 invånare, vilket är fler än många av våra medeltida städer.

ANNONS

ANNONS

Runstenar berättar

Flera tusen runstenar runt om i Sverige berättar kortfattat och kärnfullt om vikingarnas bragder, men också om livet för dem som stannade hemma.

Över 20 stenar berättar om den sista kända stora vikingafärden från Svealand, Ingvar Vittfarnes ödesdigra expedition ända bort till Kaspiska havet. De flesta av expeditionens medlemmar stupade under resan.

På runstenarna kan man också se våra första kristna kors och de första bönerna, ristade i runor.

Läs mer om Birka >
Läs mer om kristnandet av Norden >

Uppgifter och frågor

  1. Varför sändes Ansgar till Birka av den franske kejsaren?
     
  2. Hur gick det för Ansgar i Birka?

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Uppdaterad: 6 februari 2019
Publicerad: 20 november 2018

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Liknande artiklar

L

Harald Hårdråde och det sista vikingatåget

Harald Hårdråde var den sista av de stora vikingakungarna. I början av september 1066 landsteg han...

M

Vikingarnas resor och kolonisering i österled och västerled

Vikingatiden innefattar järnålderns slutfas och kännetecknas främst av en ökad verksamhet med...

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 2 av 3: Sverige kristnas

Den andra delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. Under slutet av vikingatiden och början av...

M

Vikingatidens Sverige

Från omkring år 800 till 1050 reste många nordbor ut i världen. De kallades vikingar. De flesta av...

ANNONS

Ämneskategorier

Vikingatiden

Vikingatiden (800-1050) var en period i Nordens historia då nordbor, ofta kallade vikingar, begav sig ut på långa...

Fornnordisk religion och asatro

Fornnordisk religion (inkl. nordisk mytologi) utövades i det förkristna Norden. Gudarna bodde i Asgård och människorna...

Nordens kristnande

Under vikingatiden började kristendomen införas i Norden av europeiska missionärer. På 1000-talet fick kristendomen...

Relaterade taggar

Birka

Birka på Björkö i Mälaren var Sveriges första handelsstad. Under vikingatiden var Birka ett viktigt...

Runor

Runor var nordbornas första alfabet. Bokstäverna eller rättare sagt runorna ristades i trä, ben...