S
Tagg
Carta Marina
Gotland, detalj på Carta Marina, 1539.

Gotlands historia

Gotland utgjorde ett centrum för Östersjöhandeln från vikingatiden och framåt.

Gotland har genom historien präglats av rika kontakter med omvärlden vilka bland annat innebar att ön kristnades tidigt. I inledningen till Gutalagen slås fast att Gotland ska vara kristet, att nyfödda barn inte får sättas ut i ödemarken och att "ingen må åkalla varken lundar eller högar eller hedniska gudar, varken offerställen eller inhägnade platser".

Över 90 medeltida kyrkor med rika konstskatter vittnar om öns välstånd och om internationella kulturinfluenser.

ANNONS

ANNONS

Sjöfarten sköttes till en början av bönderna själva, som höll sig med ett eget handelskontor i Novgorod i Ryssland, Gotenhof. År 1161 undertecknades dock i Artlenburg ett handelsfördrag mellan gotlänningarna och den tyske hertigen Henrik Lejonet av Sachsen, varigenom vägen öppnades för en tysk bosättning på ön. Denna kom att koncentreras till Visby där tyskarna gavs lov att bilda ett eget samhälle med egen lag (som var underställd gutarnas i gemensamma angelägenheter). De fick även bygga en egen församlingskyrka (S:t Per).

Olika åsikter gällande beskattning av ön (se Visbys historia) ledde 1288 till ett kortvarigt inbördeskrig mellan Visby och bönderna på landsbygden, i vilket stadens borgare segrade.

Gotlands rikedom berodde inte bara på det geografiska läget mellan Novgorod och de tyska hansestäderna, utan också på att kungamaktens grepp var svagt. Knytningen till Sverige bestod mest i tillhörigheten till Linköpings stift (som bestod även efter den danska erövringen). Skatteuttaget var därför lågt, och ännu omkring år 1300 betalade en gotländsk bonde bara en femtedel av de skatter som ålåg bönderna i Mälardalen. Från fastlandet gjordes dock försök att knyta ön till sig hårdare: 1288 utnyttjade Magnus Ladulås sin medling i inbördeskriget i detta syfte, och hans son Birger Magnusson företog 1313 en väpnad expedition till Gotland.

Nedgången hade vid denna tid dock inletts, då Rysslandshandeln börjat gå direkt till de tyska städerna utan att ta vägen över Visby. Valdemar Atterdags invasion och beskattning av ön 1361 påskyndade utvecklingen. Stora delar av den manliga landsbygdsbefolkningen lär då ha stupat.

ANNONS

Under unionstiden kom ön oupphörligen att växla härskare, vilka lockades av Gotlands strategiska läge som sjörövarbas: vitalianerna 1394-1398, Tyska orden 1398-1408, Erik av Pommern 1436-1449, Axelssönerna 1449-1487. Under denna period började också uttaget av skatter och dagsverken, bland annat genom byggandet av Visborgs slott från ca 1400, att nå även senmedeltida rekordnivåer. Erik av Pommerns trontillträde ska ha inneburit en 1000-procentig skattehöjning och blev en katastrof för Visby och Gotland ur ett handelspolitiskt perspektiv.

LÄS MER: Visby - Nordens enda medeltida storstad

LÄS MER: Slaget vid Visby

LÄS MER: Visbys historia

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om Visbys och Gotlands historia under medeltiden.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gotlands historia

M

Hansan dominerade handeln i Nordeuropa på medeltiden

av: Peter Fowelin
2021-10-25

I den gamla fiskestaden Bergen på Norges västkust har det alltid sjudit av liv på bryggor och i bodar. Och de röster som genom århundraden mött sjöfolket i båtarna har ofta talat tyska. Från slutet av 1100-talet och flera hundra år framåt var Bergen till stor del tyskarnas stad. Här fanns Hansans största kontor i Norden. Hansan var under medeltiden norra Europas mäktigaste handelsorganisation och spelade en viktig roll i många kust- och handelsstäder: bland annat i London, Brügge (i nuvarande Belgien), Novgorod (Ryssland) och Visby...

+ Läs mer

S

Visby - Nordens enda medeltida storstad

av: Dick Wase
2021-03-27

Idag är Visby Nordens äldsta stad. Stadens historia sträcker sig ända tillbaka till 700-talet. Men det var under medeltiden som Visby hade sin storhetstid. Staden fungerade då under lång tid som Östersjöns kanske viktigaste handelscentrum, och var under senmedeltiden även en viktig hansestad. Men Visbys historia handlar inte bara om handel, utan också om inbördeskrig, utländska erövrare och sjöröveri. I den här artikeln kan du läsa om Visbys medeltida historia då staden - med sina 12 000 invånare - var Nordens överlägset största stad, som lockade både handelsfolk och erövrare...

+ Läs mer

S

Lübeck och Hansans imperium

av: Torbjörn Nilsson
2019-07-23

Under medeltiden kontrollerade Hansan sjöfarten i Östersjön. I den ledande staden Lübecks mäktiga rådhus samlades Hansans ledande köpmän från en rad Östersjöstäder för att bevaka sina handelsintressen, ingå avtal med någon furste eller diskutera problemet med sjörövare...

+ Läs mer

Länkar om Gotlands historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS