S
Tagg
Namnteckningar
Underskrifter från några av konspirationens deltagare.

Anjalaförbundet

Anjalaförbundet var en landsförrädisk officersrevolt som ägde rum i Finland 1788 efter att Gustav III dragit igång ett anfallskrig mot Ryssland.

Under kriget mot Ryssland (Gustav III:s ryska krig 1788-1790) växte det militära missnöjet mot Gustav III:s regim: anfallskriget var ett brott mot de svenska grundlagarna och hären var dåligt rustad. Den 9 augusti sände befälhavaren C.G. Armfeldt och sex andra höga officerare från finska Liikala en not med begäran om fredsförhandlingar till den ryska kejsarinnan Katarina den stora. Gustav III krävde genast en lojalitetsförsäkran av militären men följden blev istället Anjalaförbundet, ett öppet myteri med 113 officerare som den 12 augusti förklarade kriget olagligt och krävde riksdagens inkallande.

Gustav III satte igång  en lyckosam folkligt rojalistisk och patriotisk offensiv. Klädd i folkdräkt uppträdde han på kyrkbacken i Mora såsom en gång Gustav Vasa hade gjort. I november 1788 utgick häktningsorder och vid riksdagen i december krossades adelsoppositionen med förenings- och säkerhetsakten. Flera av ledarna dömdes till döden, men bara överste J.H. Hästesko avrättades.

LÄS MER: Gustav III:s ryska krig 1788-1790

LÄS MER: Gustav III

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Anjalaförbundet.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
15 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Anjalaförbundet

L

Mordet på Gustav III

av: Kaj Hildingson
2020-06-27

1792 hade kung Gustav III lyckats reta upp alla de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. I Europa hade kraven på ökad jämlikhet ökat. Samtidigt ville Gustav III att kungen skulle ha mer makt. 1789 hade kungen lyckats bli nästan enväldig genom stöd från tre av stånden; präster borgare och bönder. Som tack fick de tre stånden lagändringar som gynnade dem men missgynnade adeln. Inom de tre stånden var ändå många missnöjda med att kungens envälde. Adeln var emot den ökade jämlikheten och att kungen utökat sin makt på adelns bekostnad. 1792 mördades Gustav III på Operan i Stockholm. Men kungens egen bror gav order till polisen om att sammansvärjning bakom mordet inte skulle undersökas speciellt noga...

+ Läs mer

Länkar om Anjalaförbundet

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS