Tagg om Visbys historia

Visbys historia

S

Visby var under medeltiden en av Sveriges största städer och en viktig medlem av Hansan. Staden nämns första gången 1225, men de äldsta spåren av mänsklig bosättning på platsen är daterade till ca 2000 f.Kr.

Under vikingatiden växte det upp ett litet samhälle vars hamn - belägen i den nuvarande parken Almedalen - var en viktig knutpunkt i handelsutbytet mellan Ryssland och Västeuropa.

Mariakyrkan, nu stadens domkyrka, invigdes 1225 som församlingskyrka åt de tyska köpmännen.

ANNONS

ANNONS

Visby var en av de fyra städer som hade att utse styrelse till Hansans Gotlandsfararsällskap, vilket skötte handeln med Novgorod. Sällskapet hade också sitt högkvarter här fram till 1293. Det fanns möjligen även en koloni av ryska köpmän i staden, eftersom Visby ska ha haft minst en rysk kyrka. Sammanlagt fanns åtminstone 16 kyrkor, vilket ger en uppfattning om stadens välstånd. Den lönande handeln bedrevs emellertid i skarp konkurrens med bönderna på landsbygden. Det var troligen denna konflikt som initierade bygget av Visbys ringmur vid 1200-talets mitt.

Jämte Stockholm, Kalmar och Viborg var Visby den enda stad i det medeltida Sverige som omgavs av murar, och ingen annanstans har försvarsverken i sådan stor utsträckning blivit bevarade.

Konflikten mellan Visby och landsbygden ledde 1288 till krig, ur vilket Visbyborna utgick som segrare. Fred slöts efter kung Magnus Ladulås ingripande. I ett brev utfärdat i Nyköping i augusti 1288 ålade kungen Visbyborna att betala böter till kronan för att de gått till anfall mot landsbygdsbefolkningen och för att de utan tillstånd byggt en mur kring sin stad.

Storhetstiden var emellertid över. I och med att Lübeck 1293 började överta den ledande rollen i Novgorodhandeln (Gotlandsfararsällskapet upplöstes 1298) minskade Visbys utrikeshandel. Denna utdragna omorientering av handeln till de tyska städerna betydde säkert mera för stadens gradvisa nedgång än brandskattningen 1361. Viktigt var också det brant stigande skattetryck som drabbade hela Gotland efter den danska erövringen.Efter mitten av 1400-talet räknades inte längre Visby som medlem av Hansan. Som högkvarter för olika sjörövarhövdingar var staden istället en fiende till de tyska köpmännen i Östersjön, och när lübeckarna 1525 angrep kaparen Søren Norby förstörde de samtidigt stora delar av staden.

ANNONS

Visste du att:

  • Visby ringmur har beskrivits som historiens första svartbygge. Muren uppfördes i samband med inbördeskriget 1288 utan kungens tillstånd. Stadens borgare fick betala böter.

LÄS MER: Gotlands historia

LÄS MER: Slaget vid Visby

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som handlar om Visbys historia.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
11 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Visbys historia

S

Lübeck och Hansans imperium

av: Torbjörn Nilsson
2019-07-23

Under medeltiden kontrollerade Hansan sjöfarten i Östersjön. I den ledande staden Lübecks mäktiga rådhus samlades Hansans ledande köpmän från en rad Östersjöstäder för att bevaka sina handelsintressen, ingå avtal med någon furste eller diskutera problemet med sjörövare...

+ Läs mer

Länkar om Visbys historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS