S
Tagg
Karta
Kartan över 1500-talets Visby.

Visbys historia

Visby var under medeltiden en av Sveriges största städer och en viktig medlem av Hansan. Staden nämns första gången i början av 1200-talet, men de äldsta spåren av mänsklig bosättning på platsen är daterade till ca 2000 f.Kr.

Under vikingatiden växte det upp ett litet samhälle vars hamn - belägen i den nuvarande parken Almedalen - var en viktig knutpunkt i handelsutbytet mellan Ryssland och Västeuropa.

Mariakyrkan (Vårfrukyrkan som den kallades under medeltiden) - som idag är stadens domkyrka - invigdes 1225 som församlingskyrka, delad på en tysk och en gotländsk församling.

ANNONS

ANNONS

Visby var en av de fyra städer som hade att utse styrelse till Hansans Gotlandsfararsällskap, vilket skötte handeln med Novgorod. Sällskapet hade också sitt högkvarter här fram till 1293. Det fanns möjligen även en koloni av ryska köpmän i staden, eftersom Visby ska ha haft minst en rysk kyrka. Sammanlagt fanns åtminstone 16 kyrkor, vilket ger en uppfattning om stadens välstånd.

Kring mitten av 1200-talet (eller något tidigare) påbörjades bygget av Visbys ringmur. Jämte Stockholm, Kalmar och Viborg var Visby den enda stad i det medeltida Sverige som omgavs av murar och ingen annanstans har försvarsverken i sådan stor utsträckning blivit bevarade.

År 1288 utbröt ett inbördeskrig på ön mellan Visby och landsbygden. Det som utlöste konflikten var att staden - mot böndernas vilja - 1285 gått med på att årligen betala mer än dubbelt så hög skatt för ön. I konflikten utgick Visbyborna som segrare och fred slöts efter kung Magnus Ladulås ingripande. I ett brev utfärdat i Nyköping i augusti 1288 ålade kungen Visbyborna att betala böter till kronan för att de gått till anfall mot landsbygdsbefolkningen och för att de utan tillstånd byggt en mur kring sin stad. Att kung Magnus ”straffade” staden för muren var dock bara ett svepskäl för att staden skulle belöna honom för att han tog stadens parti mot bönderna.

Storhetstiden började emellertid gå mot sitt slut. I och med att Lübeck 1293 började överta den ledande rollen i Novgorodhandeln (Gotlandsfararsällskapet upplöstes 1298) minskade Visbys utrikeshandel. Denna utdragna omorientering av handeln till de tyska städerna betydde säkert mera för stadens gradvisa nedgång än Valdemar Atterdags invasion 1361. Viktigt var också det brant stigande skattetryck som drabbade hela Gotland efter den danska erövringen. Efter mitten av 1400-talet räknades inte längre Visby som medlem av Hansan. Som högkvarter för olika sjörövarhövdingar (se bl.a. vitalianer) var staden istället en fiende till de tyska köpmännen i Östersjön, och när lübeckarna 1525 angrep kaparen Søren Norby så plundrade de samtidigt staden och dödade många av invånarna.

ANNONS

LÄS MER: Visby - Nordens enda medeltida storstad

LÄS MER: Gotlands historia

LÄS MER: Slaget vid Visby

LÄS MER: Vitalianer

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som handlar om Visbys historia.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
11 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Visbys historia

M

Hansan dominerade handeln i Nordeuropa på medeltiden

av: Peter Fowelin
2021-10-25

I den gamla fiskestaden Bergen på Norges västkust har det alltid sjudit av liv på bryggor och i bodar. Och de röster som genom århundraden mött sjöfolket i båtarna har ofta talat tyska. Från slutet av 1100-talet och flera hundra år framåt var Bergen till stor del tyskarnas stad. Här fanns Hansans största kontor i Norden. Hansan var under medeltiden norra Europas mäktigaste handelsorganisation och spelade en viktig roll i många kust- och handelsstäder: bland annat i London, Brügge (i nuvarande Belgien), Novgorod (Ryssland) och Visby...

+ Läs mer

S

Visby - Nordens enda medeltida storstad

av: Dick Wase
2021-03-27

Idag är Visby Nordens äldsta stad. Stadens historia sträcker sig ända tillbaka till 700-talet. Men det var under medeltiden som Visby hade sin storhetstid. Staden fungerade då under lång tid som Östersjöns kanske viktigaste handelscentrum, och var under senmedeltiden även en viktig hansestad. Men Visbys historia handlar inte bara om handel, utan också om inbördeskrig, utländska erövrare och sjöröveri. I den här artikeln kan du läsa om Visbys medeltida historia då staden - med sina 12 000 invånare - var Nordens överlägset största stad, som lockade både handelsfolk och erövrare...

+ Läs mer

S

Lübeck och Hansans imperium

av: Torbjörn Nilsson
2019-07-23

Under medeltiden kontrollerade Hansan sjöfarten i Östersjön. I den ledande staden Lübecks mäktiga rådhus samlades Hansans ledande köpmän från en rad Östersjöstäder för att bevaka sina handelsintressen, ingå avtal med någon furste eller diskutera problemet med sjörövare...

+ Läs mer

Länkar om Visbys historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS