Tagg om amerikanska frihetskriget
Bild:
Slaget vid Bunker Hill, Boston, Massachusetts, Juni 1775.

Amerikanska frihetskriget

Amerikanska frihetskriget (1775-1783) kallas även för det amerikanska revolutionskriget och handlade om att de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika (ej Kanada) ville bli självständiga från Storbritannien.

De första skotten föll i Lexington i april 1775 och blev början till frihetskriget. Kolonisterna organiserade en armé som leddes av George Washington.

Den 4 juli 1776 utfärdades den berömda självständighetsförklaringen i Philadelphia. I den utropades en egen suverän (självständig) stat: USA, United States of America (förenta staterna i Amerika). Händelsen innebar att de 13 kolonierna förklarade sig fria från Storbritannien. Den mest berömda satsen i självständighetsförklaringen är den att alla människor skapats lika och har samma grundläggande rättigheter, bland annat rätt till liv, frihet och strävan efter lycka. Sedan dess har den 4 juli varit USA:s nationaldag.

Den avgörande orsaken till att de amerikanska kolonisterna kunde vinna kriget, var den ekonomiska och militära hjälp de fick av Frankrike (ärkefienden Frankrike hade ända sedan medeltiden varit Englands främsta rival i Europa).

1781 tvingades Storbritannien att kapitulera och vid fredsslutet 1783 erkändes USA:s suveränitet. Nu kunde Storbritannien inte längre bestämma över de 13 staterna (de gamla brittiska kolonierna).

Den 30 april 1789 installerades George Washington som den förste presidenten i USA. Vid den här tiden bodde det omkring fyra miljoner människor i USA. De tre största städerna var New York med drygt 33 000 invånare, Philadelphia med 29 000 invånare och Boston som hade 18 000 invånare.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till det amerikanska frihetskriget.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Amerikanska frihetskriget

L
Carsten Ryytty
2018-08-29
Benjamin Franklin (1706-1790) var boktryckare, filosof, statsman, naturvetare och uppfinnare. Han betraktas som en av den amerikanska nationens fäder och var en av kolonisternas viktigaste...
M
Natur & Kultur
2018-01-26
Den 1 juli 1776 samlades en grupp män i staden Philadelphia i Pennsylvania. De kom från alla de tretton brittiska kolonierna i Nordamerika. Den här morgonen väntade deras viktigaste uppdrag – de...
M
Magnus Västerbro
2018-01-06
Den amerikanska självständighetsförklaringen utropades den 4 juli 1776. I den förklarades de 13 nordamerikanska kolonierna fristående från Storbritannien. Ingen kunde kanske ana det då, men...
L
Carsten Ryytty
2017-07-23
Frihetsgudinnan (på engelska heter den Statue of Liberty ) är staden New Yorks förnämsta symbol. I över 130 år har den kolossala statyn hälsat miljontals resande välkomna till USA...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-03-04
Franska revolutionen lade grunden till en ny historisk epok och mycket i de framtida nationella rörelserna hade sin rot i den. Men det var den amerikanska självständighetskampen som tände den...

Länkar om Amerikanska frihetskriget

Sortera efter:
          

Föreläsning (14:42 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om den amerikanska revolutionen och hur USA kom till. Här berörs bakgrund (orsaker), händelseförloppet samt några följder av USA:s tillkomst.

Spara som favorit
          

Genomgång (18:02 min) där SO-läraren Christine Johansson berättar om den amerikanska revolutionen (det amerikanska frihetskriget). Fokus ligger på revolutionens bakgrund och orsaker.

Spara som favorit
          

Genomgång (24:58 min) om USA:s historia där du får veta mer om både det amerikanska frihetskriget (1775-1783) och det amerikanska inbördeskriget (1861-1865).

Spara som favorit
          

Genomgång (6:21 min) där SO-läraren Mikael Larsson lägger fram fem orsaker till den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:15 min) där historieläraren Cecilia Düringer berättar om bakgrunden till den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:49 min) där historieläraren Cecilia Düringer går igenom resten av den amerikanska revolutionen. Här berättas bl.a. om the Boston tea party, hur kolonisterna kunde segra, den amerikanska konstitutionen samt vad revolutionen ledde till.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:27 min) där SO-läraren Stefan Holmström på ett lättförståeligt sätt berättar om bakgrunden och orsakerna till den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:50 min) om den amerikanska revolutionen. Här berättas om bakgrunden till revolutionen och händelseförloppet. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (3:31 min) av SO-läraren Christopher Sköld som berättar kortfattat om den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Presentation (7:28 min) av gymnasieläraren Thomas Björkander som berättar om den amerikanska revolutionen

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (8:28 min) för högstadiet gjord av läraren Jakob Björkengren som berättar om den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

En kortfattad genomgång (8:22) av historieläraren Mattias Axelsson som berättar om upplysningstiden och amerikanska revolutionen. Ingår i serien Det moderna samhället växer fram 1750-1900 (Historia 1).

Spara som favorit
          

Föreläsning (9:44) av SO-läraren Peter Johannesson som berättar om bakgrunden och orsaker till den amerikanska revolutionen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (32:10 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om orsaker till franska revolutionen. Här berörs vad revolutionen innebar, varför den var viktig, det medeltida ståndssamhället (feodalsystemet), det fortsatta ståndssamhället, ståndssamhällets utveckling, den europeiska upplysningen, maktpolitiken i Europa, den amerikanska revolutionen, missväxt och svälthot, revolutionens utbrott inkl. början av händelseförloppet.

Spara som favorit
          

Peter Cederholms innehållsrika webbsida om den amerikanska revolutionen. Här kan du läsa om det amerikanska frihetskrigets förlopp, dess orsaker, de stora slagen och de viktigaste inblandade personerna.

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om amerikanska presidenter - från självständighetsförklaringen till Bush. Här berättas om Thomas Jefferson, John F Kennedy, Abraham Lincoln, Franklin D Roosevelt, Harry S Truman, Dwight D Eisenhower, Lyndon B Johnson, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton och G W Bush.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om den amerikanska revolutionen. Här berättas om revolutionens orsaker, frihetskriget och dess följder. År 1776 revolterade tretton av de engelska kolonierna i Nordamerika mot den brittiska kronan. Resultatet blev ett omfattande krig, det amerikanska frihetskriget, som slutade i brittiskt nederlag och de engelska koloniernas självständighet...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om britternas och fransmännen kamp i Nordamerika under sjuårskriget (1756-1763). I mitten av 1700-talet stred Frankrike och Storbritannien om makten över världshaven och de fjärran kolonierna. Följden blev ett långt och blodigt krig över hela världen, men det var i Nordamerika som kriget avgjordes...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i den brittiska flottans anrika historia från slutet av 1400-talet och framåt. Artikeln är uppdelad i följande avsnitt: Huset Tudor och Royal Navy (1485-1603), huset Stuart och Royal Navy (1603-1692), kampen mot Frankrike (1692-1763), Nordamerikas frigörelse (1763-1783), revolutions- och Napoleonkrigen (1783-1815), Pax Britannica (1815-1914), första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget och kalla kriget.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om det amerikanska frihetskriget. Är du intresserad av historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit

Sidor