Tagg om stora nordiska kriget
Karoliner på marsch. Detalj från en målning av Gustaf Cederström (1845-1933).

Stora nordiska kriget

Det stora nordiska kriget var en väpnad konflikt som utspelades i norra och östra Europa 1700-1721 (samtidigt som det spanska tronföljdskriget 1701-1714).

Stora nordiska kriget utkämpades mellan Karl XII:s Sverige och en varierande uppsättning allianser med Ryssland, Danmark och Polen som de främsta motståndarna.

Kriget gick till en början bra för Sverige, men vände efter det stora svenska nederlaget mot ryssarna vid Poltava i Ukraina 1709.

Efter Karl XII:s död under det norska fälttåget i november 1718, sökte den svenska regeringen fred med sina fiender. Sveriges ekonomiska och befolkningsmässiga resurser var vid det laget i det närmaste uttömda efter årtionden av krig och andra olyckor som drabbat landet (bl.a. en stor pestepidemi 1710).

I samband med det stora nordiska krigets slut såg den svenska riksdagen till att minska kungamakten för att förhindra att Sverige skulle kastas ut i nya krig och statliga äventyr. Det bestämdes därför att makten hädanefter skulle ligga hos riksdagen. Den efterföljande epoken brukar därför i svensk historieskrivning kallas för frihetstiden.

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som kan relateras till det stora nordiska kriget som avslutade den svenska stormaktstiden.

Uppdaterad:
13 maj 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Stora nordiska kriget

L

Karl XII och stormaktsväldets undergång

Herman Lindqvist
2017-10-30

Karl XII levde mer än halva sitt liv i fält tillsammans med sina soldater. I arton år fick han försvara den stormakt som han ärvt. Det sista fälttåget förde honom till Halden i Norge. Under belägringen av stadens fästning träffades kungen av en kula. Med den kulan avslutades den svenska stormaktstiden...

+ Läs mer

M

Den karolinska tiden 1654-1718

Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden täcker den senare hälften av stormaktstiden då Sverige var inblandat i flera stora krig mot framförallt Danmark och Ryssland...

+ Läs mer

S

Bilden av Karl XII förr och idag

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-11

I svensk historia är det framförallt Karl XII som står för den svenska krigsäran. Hjältedyrkan och offret för nationen är viktiga inslag i historieskrivningen kring honom. En mer eller mindre utpräglad Karl XII-dyrkan fanns under 1800-talet och faktiskt ända fram till andra världskrigets slut...

+ Läs mer

Länkar om Stora nordiska kriget

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS