L
Tagg
Gladiatorspel
En besegrad gladiator fick i regel lämna arenan med livet i behåll om han kämpat tappert.

Gladiatorer

En gladiator var en slagskämpe i antikens Rom som fick slåss mot andra gladiatorer eller vilda djur, ibland på liv och död. Gladiatorkamper och gladiatorspel var mycket populära nöjesevenemang i antikens Rom och ägde i regel rum på speciellt utformade arenor inför stora åskådarskaror. Den största och mest kända arenan var Colosseum i Rom som hade plats för 50 000 åskådare.

Gladiatorerna tränades i särskilda gladiatorskolor. Gladiatorskolorna medverkade vid gladiatorspel eller hyrde ut sina kämpar till privata tillställningar.

ANNONS

ANNONS

Gladiatorerna hade olika bakgrund. De flesta var slavar, krigsfångar eller förbrytare, men det förekom också (av olika skäl) att vanliga romerska medborgare blev gladiatorer.

Det fanns olika sorters gladiatorer med varierande vapen och rustningsdelar. Det var viktigt att skapa stor variation och därför ge kämparna olika fördelar gällande beväpning och annan utrustning. Allt för att göra tillställningen så spännande och intressant som möjligt, både för vadslagare och vanliga åskådare.

Gladiatorerna slogs nästan alltid man mot man. Endast vid enstaka tillfällen stred de i grupper mot varandra.

När en gladiator övermannats kunde han antingen skonas eller dödas direkt av sin överman. Kejsaren (om han var närvarande) eller folket fick oftast avgöra. En kamp kunde även sluta oavgjord, vilket innebar att båda gladiatorerna kunde lämna arenan med livet och hedern i behåll.

Även om tiotusentals män dödades på arenorna i romarriket, så slutade inte alla kamper med dödsfall. En gladiator var en investering. Skickliga och populära gladiatorer var därför mycket värdefulla.

De flesta kamper slutade när en av de stridande började blöda eller gav upp. Men vid större tillställningar krävdes ofta mer av gladiatorerna. Den franske historikern Georges Ville har räknat ut (utifrån källmaterial med hundratals redovisade gladiatorkamper) att en gladiator under det första århundradet e.Kr löpte tio procents risk att dödas i varje enskild kamp. Förlorade man steg risken till tjugofem procent. Under århundradena därefter sjönk överlevnadschanserna ytterligare för förlorarna. Mycket tyder på att gladiatorkamperna då blev allt hårdare och att kejsaren och folket ville se mer blod. Under 200-talet e.Kr kunde en besegrad gladiator få lämna arenan med livet i behåll endast om han hade uppvisat stort mod. I samband med detta hade den genomsnittliga chansen att överleva en gladiatorkamp sjunkit till sjuttiofem procent, medan förlorarna bara hade femtio procents chans att slippa undan med livet i behåll.

ANNONS

De flesta gladiatorer dog mellan 20 och 30 års ålder och hade då mellan fem och trettiofem kamper bakom sig. Mycket få gladiatorer hade tur att bli äldre än 30 år. Att vara gladiator i antikens Rom var därmed livsfarligt. Men en del gladiatorer som överlevde många kamper kunde få stjärnstatus och bli mycket populära bland folket. En av de mest kända gladiatorerna var den syriske slaven Flamma som stred 34 gånger och vann 21 kamper, nio slutade oavgjort och endast fyra förlorade han. Han fick flera möjligheter att bli en fri man, men valde ändå att fortsätta som gladiator.

LÄS MER: Romarriket

LÄS MER: Spartacus

LÄS MER: Spartacusupproret


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Carsten Ryytty, författare

Här nedan hittar du material som handlar om gladiatorer och gladiatorspel i romarriket.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gladiatorer

M

Spartacusupproret

av: Jan-Olof Fallström
2021-10-25

Det började i Capua år 73 f.Kr med att en grupp gladiatorer överföll sina vakter med knivar och stekspett och sedan flydde. Det fortsatte med ett allmänt slavuppror i tre år, vilket var nära att störta den romerska staten. Det slutade med en lång pina för de tusentals slavar som korsfästes längs Via Appia. Det var inte det första slavupproret i historien och inte heller det sista, men det är nog det mest omskrivna. Ledaren Spartacus stupade själv i det avgörande slaget, men han står alltjämt som en symbol för dem som vågar resa sig mot förtryckare...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Liv och död i Rom

av: Hans Thorbjörnsson
2016-08-17

Livet i det antika Rom var en fascinerande blandning av kultur, handel och samhällsstrukturer. Från livliga gator där fattiga och rika korsade varandras vägar, till storslagna badhus och mode, utgjorde Rom en smältdegel av aktiviteter och traditioner. Staden var en handelsmakt som tog in varor från hela den kända världen. Mat var då liksom nu en viktig del av det romerska livet. Samma gällde mode - både män och kvinnor ägnade ibland mycket tid åt sitt utseende. Detta var en värld av både överflöd och svårigheter, där samhällets olika skikt hade sina egna utmaningar och förmåner...

+ Läs mer

Länkar om Gladiatorer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS