Tagg om Grönland

Grönland

L
Satellitbild över Grönland.

Grönland är världens största ö och är idag en självstyrande dansk provins (se karta). Ön är nästan 50 gånger större än Danmark. Men mindre än 15 procent av Grönlands 2,2 miljoner kvadratkilometer landyta är beboelig. Resten av ön är alltför bergig eller begravd under is.

Inuiterna är ett folk som invandrade från Kanada och Alaska för ca 1000 år sedan. Ordet inuit betyder människa.

Det var den norske vikingen Erik Röde som gav ön dess namn, och han upprättade ett samhälle på sydvästra Grönland. Kolonin fick så småningom cirka 3000 invånare, men bosättningen upphörde i början av 1500-talet.

ANNONS

ANNONS

Under 1700-talet tog danskarna makten över Grönland. Först på 1950-talet upphörde Grönland att vara en dansk koloni och blev ett danskt län. År 1979 fick Grönland självstyre, men en del förbindelseband finns med Danmark, exempelvis utrikes och försvarspolitiken som sköts av danskarna. Men vissa utrikespolitiska frågor avgör grönlänningarna själva. 1982 beslöt man att Grönland skulle gå ut ur EG (kallas EU idag), trots att Danmark tillhör denna union.

Grönlands officiella namn har ändrats till Kalaallit Nunaat, och huvudstaden Godthåb heter numera Nuuk (som betyder udden).

Öns inre täcks av en glaciär som är mer än tre kilometer tjock. Om isen smälte skulle världshavet stiga mer än sex meter. Bara ca 1/6 av arealen är isfri i ett bälte runt kusterna.

På Grönland bor det nästan 56 000 människor. Större delen är grönländare och de övriga inflyttade danskar. Ca 90 procent av befolkningen är bosatta på Västgrönland.

Huvudstaden Nuuk, som är en modern stad, har fler taxibilar per capita än någon annanstans i världen. Det finns ca 30 kilometer allmänna vägar, men ingen av dessa sträcker sig utanför stadsgränsen. Egentligen finns det inga bra vägar mellan Grönlands 120 samhällen. Men Greenlandair driver världens mest omfattande helikopterverksamhet.

Växttäcket på den isfria marken består av gräs, mossor, lavar, buskartad björk och rönn. Det finns åtta landdäggdjur, ren, myskoxe, isbjörn, varg, fjällräv, polarhare, hermelin och lämmel. I vattnet finns val, valross, säl, fisk och sjöfågel.

ANNONS

Fiske och fiskeindustrin är viktig för Grönlands ekonomi. Tillsammans bidrar de med 25 procent av jobben och med drygt 80 procent av exportvärdet. Många grönländare lever fortfarande av fiske och jakt på självhushållningsnivå. Grönland är beroende av enorma bidrag från Danmark. Bidraget är en slags samhällshjälp för att Grönland ska utvecklas till ett modernt land. Men fortfarande är det danskar som har de flesta arbeten som kräver längre utbildning. Omställningen från ett liv som fria jägare och fiskare, till att bo i moderna tätorter har varit svår.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som handlar om Grönland förr och idag.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Podcast om Grönland

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-31

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Grönland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS