Tagg om freden i Knäred

Freden i Knäred

S

Freden i Knäred eller Knäredsfreden avslutade 1613 - två år efter Gustav II Adolfs trontillträde - det danska kriget (Kalmarkriget). De danska förhandlarna fick bo i Knäred, som ligger vid dåvarande riksgränsen mellan Sverige och Danmark, medan de svenska bodde i Sjöaryd i Markaryds socken.

Fredsslutet innehöll symbolfrågor som rätten att bära tre kronor i riksvapnet, vilken tillerkändes båda kungarna, men förhandlingarna gällde också landområden.

ANNONS

ANNONS

Danmark återlämnade Öland och Borgholm men behöll Älvsborg och en rad andra platser i pant för att inom sex år lösas ut av Sverige med en miljon riksdaler silvermynt. Denna summa har beräknats motsvara två tredjedelar av landets skörd under sex år.

Freden var kostsam för Sverige, men om danskarna med kriget hade avsett att skaffa sig överhöghet över Sverige, så lyckades de inte.

LÄS MER: Kalmarkriget (1611-1613)

LÄS MER: Älvsborgs lösen

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Här hittar du material som kan relateras till  freden i Knäred.

Uppdaterad: 24 november 2022
Publicerad:
29 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Freden i Knäred

S

Den blodiga kampen om Skånelandskapen

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-05

Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva regionerna i Europa och vänskapen mellan Sverige och Danmark har aldrig varit starkare. Öresundsbron som invigdes år 2000 har bidragit till att stärka denna sammanhållning ännu mer. Men relationen mellan länderna har inte alltid varit bra. Under flera århundraden var Sverige och Danmark ärkefiender, och en avgörande faktor i denna bittra ovänskap var kampen om Skånelandskapen...

+ Läs mer

Länkar om Freden i Knäred

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS