Regalskeppet Vasa

Regalskeppet Vasa (Vasaskeppet) var ett svenskt örlogsfartyg som kantrade och förliste strax utanför Stockholm under sin jungfrufärd 1628. Det utsmyckade regalskeppet var ett riktigt skrytbygge och ett av sin tids största krigsfartyg som bland annat skulle användas för att säkerställa den svenska flottans slagkraft i det pågående kriget mot Polen. Vasa bärgades på 1960-talet och kan idag ses på Vasamuseet i Stockholm.

Här hittar du material med anknytning till regalskeppet Vasa.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Regalskeppet Vasa

L
Carsten Ryytty
2014-02-18
Den 10 augusti 1628 hade tusentals åskådare samlats längs med kajer och stränder för att bevittna det kungliga skrytbygget Vasa påbörja sin jungfrufärd mot Polen där den svenska armén befann sig...

Länkar om Regalskeppet Vasa

Sortera efter:
          

Historieläraren Pelle B:s minikurs inkl. instuderingsfrågor om stormaktstiden. Här berättas om Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Vasaskeppet, trettioåriga kriget, drottning Kristina, Karl X Gustav, bergsbruk, Falu koppargruva, snapphanar, Karl XI, skånska kriget, reduktionen och mycket annat.

Spara som favorit
          

Kort presentation (2:35 min) där SO-läraren Eddie Gustavsson berättar om hur Vasaskeppet sjönk och senare bärgades. Filmen riktar sig till mellanstadiet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anna Larsdotter berättar om hur det gick till när Vasaskeppet byggdes och varför skeppet sjönk. Orsakerna till att Vasa förliste är många, men att konstruktionen var instabil är klarlagt. Sjöduglighet och säkerhet fick stå tillbaka för prestigetänkande och slagkraftighet...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om regalskeppet Vasa ur olika perspektiv. Här berättas om skeppets historik, byggnation, bestyckning, utsmyckning, bärgning m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan lära dig mer om Vasaskeppet. Hur gick det till när Vasa byggdes och gick under? Varför beställdes fartyget av Gustav II Adolf överhuvudtaget? Historikern Lars Ericson svarar på dessa frågor och sätter in regalskeppet i sitt 1600-talssammanhang...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om bärgningen av regalskeppet Vasa. Efter 333 år på botten av Stockholms ström bröt Vasa åter vattenytan den 24 april 1961…

Spara som favorit
          

Historiesajtens faktasida om regalskeppet Vasa. År 1625 var det trettioåriga kriget i Europa inne på sitt sjunde år, och Sverige hade dessutom varit i krig med Polen i hela 25 år. För att Sverige även skulle kunna delta i det "trettioåriga" kriget behövdes en stark flotta…

Spara som favorit
          

Vasamuseets webbsida där du hittar all tänkbar fakta kring Vasaskeppet och dess dramatiska förlisning. Du kan också läsa om livet ombord på 1600-talets örlogsskepp och om skepp i strid under 1600-talet.

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om svensk örlogshistoria från 1600-talet till början av 1800-talet. Här berättas om örlogsflottan, livet ombord på fartygen, bestraffningar, skärgårdsflottan m.m.

Spara som favorit
          

Axels fartygshistoria är en webbsida där du kan läsa om olika typer av fartyg, deras utveckling genom historien och om livet ombord. Dessutom finns faktasidor om de mest kända fartygen från epoken samt om några kända sjöslag.

Spara som favorit
          

Sjöhistoriska museets faktasida om Vasaskeppet. En solig dag i augusti för mycket länge sedan skulle flera skepp lämna Stockholm. Det största skeppet var alldeles nytt och hade tre höga master. Skeppet var prytt med massor av skulpturer målade i många färger. Några glimmade av guld…

Spara som favorit