Tagg om Vasaskeppet

Regalskeppet Vasa

L
Vasaskeppet. Målning av Francis Smitheman.

Vasaskeppet eller regalskeppet Vasa började byggas 1626 men kantrade och förliste på sin jungfrutur den 10 augusti 1628 utanför nuvarande Beckholmen i Stockholm. Det rikt utsmyckade fartyget var ett riktigt skrytbygge och ett av sin tids största och tyngst beväpnade krigsfartyg som bland annat skulle användas för att säkerställa den svenska flottans slagkraft i det pågående kriget mot Polen.

Omedelbart efter katastrofen började en rättegång med uppgift att fastställa orsaken. Något definitivt svar fick man aldrig.

Försök att bärga Vasa gjordes tidigt men misslyckades. Under 1660-talet lyckades man dock med hjälp av speciella dykarklockor ta till vara skeppets kanoner.

ANNONS

ANNONS

Vasaskeppet återfanns i slutet av 1950-talet av marinarkeologen Anders Franzén och bärgades i april 1961 under stor internationell uppmärksamhet. En brittisk radioman refererade händelsen direkt via BBC: "Vi väntar på att se det svenska flaggskeppet som sjönk endast några år efter Shakespeares död." Vraket lades i torrdocka 1961 och har därefter placerats ett museum (Vasamuseet) som är en av Stockholms stora turistattraktioner.

LÄS MER: Vasaskeppet - skrytbygget som blev ett fiasko

LÄS MER: Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Här hittar du material med anknytning till Vasaskeppet.

Uppdaterad: 19 januari 2023
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Regalskeppet Vasa

S

Armén och flottan under stormaktstiden

av: Stig Hadenius
2020-01-09

Det var den framgångsrika svenska krigsapparaten som gjorde Sverige till en stormakt i Nordeuropa. I början av 1600-talet effektiviserades armén under Gustav II Adolfs ledning, vilket ledde till stora framgångar på slagfälten i Tyskland. Sveriges nya roll som stormakt var dock oerhört kostsam, framförallt gällande allt manskap som behövdes både inom armén och flottan. Detta löstes genom en rad nya militära reformer under Karl XI:s tid, vilket skapade förutsättningar för Karl XII att utkämpa det stora nordiska kriget (1700-1721), som slutligen ledde till den svenska stormaktens fall. Landets befolkningsmässiga och ekonomiska resurser räckte i slutändan inte till för att försvara stormaktsväldets vidsträckta gränser runt Östersjön...

+ Läs mer

L

Vasaskeppet - skrytbygget som blev ett fiasko

av: Carsten Ryytty
2014-02-18

Den 10 augusti 1628 hade tusentals åskådare samlats längs med kajer och stränder för att bevittna det kungliga skrytbygget Vasa påbörja sin jungfrufärd mot Polen där den svenska armén befann sig. Men bara efter en dryg kilometers seglats hände något med det mäktiga regalskeppet som kantrade och försvann ner i djupet...

+ Läs mer

Länkar om Regalskeppet Vasa

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS