M
Tagg
Galileo Galilei
Galileo Galilei i slutet av 30-årsåldern, avmålad av Francesco Apollodoro, ca 1602.

Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564-1642) kallas ibland den moderna vetenskapens fader. Galilei insåg att teorier måste bevisas genom noggranna experiment. Under sin levnad gjorde han en lång rad upptäckter inom astronomi, fysik och många andra områden.

Han upptäckte bland annat "lagen för den enkla pendeln" som längre fram i tiden ledde fram till konstruerandet av de första pendeluren och en enormt förbättrad möjlighet att mäta tid.

Detta var den första i en lång rad lysande upptäckter på så olika områden som astronomi, mekanik och hydrostatik (läran om vätskors jämvikt). Galilei var också en av de första som insåg vikten av att göra noggranna experiment och jämföra resultaten med vad teorierna ville visa. Först om experimenten stämde med teorin kunde teorin godtas.

ANNONS

ANNONS

Galilei växte upp i Pisa i Italien och var son till en musiker. När han var 17 år blev han intagen vid Pisas universitet. Galilei skrevs in som medicinstuderande men märkte snart att det var fysik som lockade. När pengarna inte räckte till fortsatta studier studerade Galilei istället fysik på egen hand.

En viktig upptäckt han gjorde var tröghetsprincipen. Galilei frågade sig vad som skulle hända om ett klot som satts i rörelse rakt framåt inte utsattes för några andra krafter. Han kom till slutsatsen att klotet skulle fortsätta rakt framåt i oändlighet genom rymden. Galilei menade att detta berodde på föremålets inneboende "tröghet".

Vetenskapsmannen Isaac Newton arbetade vidare på dessa idéer. På 1680-talet kunde han lägga fram en formel som förklarade varför himlakropparna rör sig som de gör.

1609 fick Galilei höra talas om att en holländare konstruerat ett instrument som fick avlägsna föremål att verka så nära att det gick att ta på dem med handen. Utan att ha sett holländarens kikare funderade Galilei ut hur den var konstruerad och byggde själv en starkare. Instrumentet var ett teleskop.

En natt år 1610 riktade han som den första människan i världshistorien ett teleskop mot stjärnhimlen. Hittills hade alla observationer fått utföras med blotta ögat. Galilei var bättre rustad än någon människa tidigare varit att undersöka himlen, och han såg märkliga saker.

Galilei insåg efterhand att den teori Copernicus lagt fram 1543 var riktig i sin grundtanke: Jorden kretsade runt solen och var inte universums centrum.

Copernicus teori om att jorden rörde sig runt solen och inte tvärtom hade väckt den mäktiga kyrkans oro och vrede. Så länge det bara var en teori var det inte så farligt, men här kom Galilei och sa sig ha bevisat den. Kyrkan ansåg detta strida mot Bibelns ord. Galileis bevis var en farlig utmaning mot kyrkans makt och myndighet.

1616 förbjöds han att lära ut någon annan lära om himlakropparna än den Aristoteles lagt fram under antiken om att jorden var universums centrum. Galilei gav inte upp för det, och 60 år gammal började han skriva på sin stora bok Dialogo som kom ut 1632.

I boken lägger Galilei fram sina teorier om universum i form av ett samtal mellan tre personer. Påven Urban VIII blev rasande, eftersom han fått för sig att en av personerna i boken var en karikatyr av honom.

ANNONS

ANNONS

Galilei tvingades inställa sig inför inkvisitionen, den fruktade kyrkliga domstolen. Den 21 juni 1633 förklarades han skyldig, och nästa dag måste den gamle forskaren böja knä inför inkvisitionen och med darrande stämma läsa upp en färdigskriven bön om förlåtelse. Han lovade också att aldrig mer lära ut att jorden rörde sig runt solen.

När Galilei gjort avbön, fick han återvända till sitt hem i Florens, där han sattes i ett slags husarrest. Galilei fortsatte - trots allt högre ålder och ökade kroppsliga krämpor - sitt vetenskapliga arbete på andra områden. År 1638 hade han fullbordat sitt andra stora verk, Discorsi. Det anses vara Galileis främsta verk. I det tog han upp fallande kroppars rörelse, ljusvågor, förbränning och vibrationer i instrument.Galileis arbete om kroppars rörelse och fall gjorde att Isaac Newton kunde arbeta vidare på hans teorier och ställa upp matematiska formler för hur himlakropparna rör sig.

LÄS MER: Galileo Galilei - mekanikens och astronomins banbrytare

LÄS MER: Galileo Galilei

LÄS MER: Galileo Galilei - den moderna vetenskapens fader

LÄS MER: Vetenskapliga revolutionen

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

LÄS MER: Inkvisitionen

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

 

FÖRFATTARE

Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Galileo Galilei.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Galileo Galilei

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

av: Lars Hildingson
2023-09-10

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad kommer i så fall sedan? I äldre tider visste människor inte mycket om världen de levde i. De visste inte att vår jord är ett klot som går i en bana runt solen...

+ Läs mer

M

Galileo Galilei - mekanikens och astronomins banbrytare

av: Kaj Hildingson
2020-09-29

När listorna på tidernas största forskare ska göras upp brukar italienaren Galileo Galilei (1564-1642) räknas till de främsta. Han har kallats den moderna vetenskapens fader och gjorde en lång rad upptäckter inom astronomi, fysik och många andra områden. Galilei insåg att teorier måste bevisas genom noggranna experiment. Trots alla sina lysande upptäckter och experiment är Galilei mest känd för ett försök han aldrig genomförde och några ord han aldrig sa...

+ Läs mer

M

Galileo Galilei - den moderna vetenskapens fader

av: Magnus Västerbro
2020-03-26

Den 7 januari år 1610 förändras kunskapen om världsrymden för alltid när Galileo Galilei - en 45 år gammal matematiklärare - för första gången riktar sitt egentillverkade teleskop mot natthimlen. Det han ser slår honom med häpnad och han tackar Gud för att han fått äran att bli den förste att observera något så underbart, som varit fördolt i världens alla tidigare åldrar...

+ Läs mer

L

Galileo Galilei

av: Carsten Ryytty
2017-04-26

Galileo Galilei föddes 1564 i staden Pisa i Italien. Han är den moderna naturvetenskapens store grundläggare. Genom sitt arbete som fysiker, matematiker och astronom blev han en banbrytare för den experimentella naturvetenskapen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Rättegångar collage

Fem av historiens viktigaste rättegångar

av: Mattias Axelsson
2016-05-20

Rättegångar har genom historien varit en plats där samhällets normer och värderingar prövats. Listan över de fem viktigaste rättegångarna i historien tar oss på en resa från antikens Grekland med Sokrates till Nürnbergsalen efter andra världskriget. Vi ser hur rättsväsendet har använts både för att utmana och upprätthålla makt, från Martin Luther och reformationen till Galileo Galileis kamp med den katolska kyrkan. Dessa rättegångar har inte bara påverkat de inblandade, utan också lämnat varaktiga spår i vår förståelse av rätt och fel...

+ Läs mer

Länkar om Galileo Galilei

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS