M
Tagg
Symboler
Synen på sexualitet beror mer på kultur än religion.

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid funnits homosexualitet i alla samhällen under historiens gång. Men acceptansen och respekten för homosexuella som levt i relationer eller som på andra sätt gett uttryck för sin sexuella läggning har varierat. Ibland har homosexuella accepterats och ibland har homosexuella förföljts. 

Många samhällen har haft lagar som förbjudit homosexuella handlingar och dessa lagar har stött sig på både majoritetsnormer och på skriftliga religiösa texter.

ANNONS

ANNONS

Fram till 1944 var utövad homosexualitet förbjuden i Sverige och är så än idag i vissa länder. Följden kan bli fängelsestraff eller till och med dödsstraff. Även om synen på homosexualitet har förändrats i Sverige och i många andra länder, så är det en lång väg till jämlikhet för alla.

Visserligen ser man i Sverige idag mer sexualiteten som individens sak, men att avvika från majoritetsnormer är ändå ofta svårt. Det finns fortfarande många som har åsikter om hur andra människor ska leva sina liv. I kyrkor och kristna samfund går åsikterna isär. I Svenska kyrkan tillåts idag samkönade äktenskap, i katolska kyrkan och i ortodoxa kyrkan tillåts det inte. Inom islam är det förbjudet även om det finns homosexuella personer även här.

De österländska religionerna är i regel mer toleranta i förhållande till individens sexualitet. Men det är viktigt är sexualiteten inte missbrukas så att andra kommer till skada.

I de religiösa sammanhang där homosexuella handlingar är förbjudna ses de som en synd och man stödjer sig på sin religions heliga skrifter. Men även många icke-religiösa har svårt att hantera det som bryter mot majoritetsnormen.

Om man ser över tid har ändå respekten och toleransen för olikheter ökat i vårt samhälle, och människor som definierar sin sexualitet annorlunda har kommit att ta allt större del i den samhälleliga debatten.

Idag är HBTQ ett accepterat och välanvänt begrepp för att beskriva homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

ANNONS

Tanken på ett jämställt samhälle är oerhört viktig. Det räcker dock inte med att stifta lagar kring vad som är tillåtet och inte tillåtet. De rådande normerna som finns i samhället påverkar människors agerande. Synen på maskulinitet och femininitet och allt vad det ska innehålla, påverkar vårt sätt att agera och möta människor dagligen. För att uppnå ett jämställt samhälle måste vi jobba med människors värderingar på en grundläggande nivå. Skolans värdegrund har ett sådant syfte.

LÄS MER: Sexualitet, könsroller och jämställdhet

LÄS MER: Historia om relationer, kärlek och sex

FÖRFATTARE

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap

Här nedan hittar du material som kan relateras till religion och homosexualitet.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
15 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Religion och homosexualitet

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

Länkar om Religion och homosexualitet

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS