Tagg om religion och homosexualitet
Bild:
Synen på sexualitet beror ofta mer på kultur än religion.

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid funnits homosexualitet i alla samhällen under historiens gång. Men acceptansen och respekten för homosexuella som levt i relationer eller som på andra sätt gett uttryck för sin sexuella läggning har varierat. Ibland har homosexuella accepterats och ibland har homosexuella förföljts. Många samhällen har haft lagar som förbjudit homosexuella handlingar och dessa lagar har stött sig på både majoritetsnormer och på skriftliga religiösa texter.

Fram till 1944 var utövad homosexualitet förbjuden i Sverige och är så än idag i vissa länder. Följden kan bli fängelsestraff eller till och med dödsstraff. Även om synen på homosexualitet har förändrats i Sverige och i många andra länder, så är det en lång väg till jämlikhet för alla. Visserligen ser man i Sverige idag mer sexualiteten som individens sak, men att avvika från majoritetsnormer är ändå ofta svårt. Det finns fortfarande många som har åsikter om hur andra människor ska leva sina liv. I kyrkor och kristna samfund går åsikterna isär. I Svenska kyrkan tillåts idag samkönade äktenskap, i katolska kyrkan och i ortodoxa kyrkan tillåts det inte. Inom islam är det förbjudet även om det finns homosexuella personer även här.

De österländska religionerna är i regel mer toleranta i förhållande till individens sexualitet. Men det är viktigt är sexualiteten inte missbrukas så att andra kommer till skada.

I de religiösa sammanhang där homosexuella handlingar är förbjudna ses de som en synd och man stödjer sig på sin religions heliga skrifter. Men även många icke-religiösa har svårt att hantera det som bryter mot majoritetsnormen.

Om man ser över tid har ändå respekten och toleransen för olikheter ökat i vårt samhälle, och människor som definierar sin sexualitet annorlunda har kommit att ta allt större del i den samhälleliga debatten.

Idag är HBTQ ett accepterat och välanvänt begrepp för att beskriva homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

Tanken på ett jämställt samhälle är oerhört viktig. Det räcker dock inte med att stifta lagar kring vad som är tillåtet och inte tillåtet. De rådande normerna som finns i samhället påverkar människors agerande. Synen på maskulinitet och femininitet och allt vad det ska innehålla, påverkar vårt sätt att agera och möta människor dagligen. För att uppnå ett jämställt samhälle måste vi jobba med människors värderingar på en grundläggande nivå. Skolans värdegrund har ett sådant syfte.

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap

Här nedan hittar du material som kan relateras till religion och homosexualitet.

Publicerad: 
15 oktober 2018

Annons

Lärarmaterial om Religion och homosexualitet

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Länkar om Religion och homosexualitet

Sortera efter:
          

UR:s serie "Perspektiv på världen" ser på frågor om demokrati, makt, rättigheter och miljö ur nya perspektiv och från olika delar i världen. Det finns 22 kortdokumentärer som är mellan 5 och 10 minuter långa. Här möter vi personer med olika åsikter, möjligheter och perspektiv, blandat med förklarande grafik. Avsnitten avslutas alltid med tankeväckande frågor som sammanfattar innehållet. Varje avsnitt har ett eget, avgränsat tema.

Serien är indelad i åtta huvudteman med 22 underteman:

  1. Miljö: Hotet mot miljön | Kampen för miljön | Solenergi
  2. Ekonomi: Pengar, makten och demokratin | Global ekonomi
  3. Mänskliga rättigheter: När de mänskliga rättigheterna kränks | Dödsstraff | Hbtq – Rättigheter | Hbtq - Hatbrott
  4. Konflikter: Krigets offer | Terrorism
  5. Statsskick: Viral påverkan | Demokrati till varje pris? | Världens största demokrati
  6. Samhälle: Högerextremism | Sverige, ett extremland | Hijras, Indiens tredje kön | Kvotering
  7. Resurser: Människovärde | Bistånd
  8. Sverige och världen: EU | Nato

Här hittar du lärarhandledningen till Perspektiv på världen
Obs! Till varje avsnitt finns dessutom ett arbetsblad att ladda ner.

Spara som favorit
          

På SVT:s webbplats finns en karta som visar de länder som har legaliserat enkönade äktenskap.

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om kvinnlig omskärelse. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel i Tidningen Kulturen där du kan läsa om förhållandet till homosexualitet inom islam. Religionshistorikern Simon Sorgenfrei utforskar en problematik som sällan diskuterats i våra tidningar: homosexualitet och islam. Sedan tio år tillbaka finns det organisationer som arbetar för HBT-rättigheter inom islam...

Spara som favorit