S
Tagg
Kvinnlig bonde
När männen blev inkallade till krigsmakten fick kvinnorna utföra både de egna och männens sysslor på gården.

Kvinnorna under stormaktstidens krig

Under de många krigen på 1600-talet och i början av 1700-talet befann sig en stor del av den manliga befolkningen i fält långt från hembygden. En förutsättning för att landet ändå skulle fungera var att kvinnorna tog över männens uppgifter. Bondhustrurna fick ansvara för bruket av gårdarna.

Källorna från denna tid berättar sällan om kvinnor från de lägre stånden. I protokoll, brev och andra handlingar är det männen som dominerar. Kvinnorna på 1600-talet fostrades till underdånighet, och enligt rådande uppfattning var deras främsta uppgift att föda barn. Många fick också genomlida ett stort antal födslar. Men uppenbart är att stormaktstidens kvinnor som regel klarade männens uppgifter bra i deras frånvaro.

ANNONS

ANNONS

Vår kunskap är betydligt större då det gäller de kvinnor som tillhörde adeln. Dessa var ofta gifta med officerare eller diplomater och brevväxlade flitigt med sina män. I breven berättar kvinnorna om livet på godsen och om kreaturen och skördarna. Man har rent av talat om en kvinnlig frigörelse under den karolinska tiden (1654-1718) - trots de maskulina ideal som hyllades under perioden.

Marie Sophie De la Gardie, dotter till Jakob De la Gardie och Ebba Brahe, var en initiativrik kvinna med utpräglad entreprenörsanda. Sedan hon tidigt (1648) blivit änka och därmed myndig ägnade hon sig åt att sköta familjens stora gods som Tyresö, Skarpnäck och Gustavsberg. Men hon sökte också starta en rad företag: pappersbruk, kvarnrörelse, klädestillverkning och bränneri. Hon prövade också stenkolsbrytning i Skåne och planerade att bygga en porslinsfabrik.

En annan kvinna, Christina Piper, kan stå som exempel på de många officersfruar som i makens frånvaro skötte gods och familj på ett föredömligt sätt. Hon var gift med Carl Piper, som tjänstgjorde som chef för Karl XII:s fältkansli och blev tillfångatagen i slaget vid Poltava. Christina Piper genomförde bland annat ett slottsbygge på godset Sturefors söder om Linköping, och hon grundade en rad fideikommiss (särskilda arvsregler) i Skåne och Västmanland. Maken dog i rysk fångenskap 1716.

LÄS MER: Stormaktstiden

LÄS MER: Svenska armén och flottan under stormaktstiden
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till kvinnorna under stormaktstidens krig.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
24 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kvinnorna under stormaktstidens krig

Krigsskeppet Solen

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Lektionen utgår från det svenska örlogsfartyget Solen som, helt enligt reglementet, sprängdes år 1627 av sin egen skeppare därför att polska soldater och sjömän höll på att erövra skeppet.

+ Läs mer

Artiklar om Kvinnorna under stormaktstidens krig

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

av: Jan-Olof Fallström
2023-11-15

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer. Äktenskapet betraktades ofta som en affärsuppgörelse snarare än en union byggd på romantisk kärlek. Gifta kvinnor ansvarade främst för hushåll och barnuppfostran. Äktenskapets huvudsakliga syfte var att skapa social och ekonomisk stabilitet genom att ha många barn. Ogifta kvinnors yrkesmöjligheter var begränsade till arbete som piga - ofta på en bondgård - eller vissa kvinnorelaterade yrken i städerna. Samtidigt var kvinnan underordnad mannen inom både familj och samhälle. Allt detta speglades i tidens vardagsliv och lagar...

+ Läs mer

S
Kvinnohistoria

Kvinnan som huvudperson

av: Ann-Sofie Ohlander och Ulla-Britt Strömberg
2023-08-26

Kvinnan har historiskt sett alltid varit dubbelarbetande; hon har både arbetat i produktionen och haft ansvaret för barnens omvårdnad. När männen drog ut i krig övertog kvinnorna dessutom mycket av deras arbete. I den här artikeln står kvinnors arbete i fokus...

+ Läs mer

Länkar om Kvinnorna under stormaktstidens krig

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS