Tagg om Gustav III:s ryska krig

Gustav III:s ryska krig

S
Svenska flottan seglande i månsken 1789. Detalj från målning av J.J. Colling.

Gustav III:s ryska krig 1788-1790 var ett svenskt anfallskrig mot Ryssland som startades av Gustav III. Kungen kunde inte starta ett krig utan att bryta mot den svenska författningen (grundlagarna). Problemet löstes genom att iscensätta ett ryskt anfall mot Sverige - några soldater utklädda till kosacker anföll en finsk gränspostering vid Punmala i Savolaks.

Syftet med kriget var att bryta det hot om inringning som alliansen mellan Ryssland och Danmark utgjorde. Turkiets angrepp på Ryssland 1787 gav ett passande tillfälle och Sverige mobiliserade.

I juni 1788 avseglade Gustav III till Finland. Det oavgjorda slaget vid Hogland stoppade dock offensiven mot Sankt Petersburg. Det första slaget vid Svensksund 1789 blev ett nederlag. Läget hade också förvärrats av Anjalaförbundet (113 officerare i Finland som gjort myteri). 

ANNONS

ANNONS

Danmark förklarade krig men tvingades till fred efter brittiskt ingripande.

Efter svensk seger vid det andra slaget vid Svensksund ingicks i augusti 1790 freden i Värälä utan landavträdelser.

Krigsförberedelser 1788
Bild: Okänd
Svenska krigsfartyg på Stockholms ström i Stockholm utrustas för krig 1788. Akvarell av Louis Jean Desprez, 1788.

Kunglig krigspropaganda

Under kriget med Ryssland 1788-1790 var krigspropaganda en viktig del av Gustav III:s politik. Via order till biskoparna spred prästerna från predikstolen Gustav III:s evangelium om svenska segrar och nödvändigheten att vara älska kungen och vara honom trogen. Även i tidningar och broschyrer utmålades oavvgjorda slag som lysande segrar och fiendens förluster som katastrofala medan de egna nederlagen förtegs.

Allteftersom kriget gick blev den kungliga administrationen alltmer erfarna i konsten att förvränga nyheter.
 


LÄS MER: Anjalaförbundet

LÄS MER: Slaget vid Hogland 1788

LÄS MER: Gustavianska tidens Sverige

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här nedan hittar du material som kan relateras till Gustav III:s ryska krig.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Gustav III:s ryska krig

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS