S
Tagg
Porträtt
Gustav III i uniformen som han bar vid statskuppen 1772.

Gustav III:s statskupp

Gustav III:s statskupp den 29 augusti 1772 följdes av en ny författning två dagar senare. Därmed var frihetstidens parlamentariska experiment till ända och den kungliga makten återupprättad.

Bakgrund

Frihetstidens politiska system var i svår kris. De yngre mössornas krav på privilegieutjämning väckte stark reaktion hos adeln, särskilt inom armén där nedskärningar planerades. Politisk instabilitet och eviga partifejder spädde på missnöjet.

ANNONS

ANNONS

Sedan alla medlingsförsök mellan parterna misslyckats planerade Gustav III en statskupp med hjälp av franska pengar. I planen ingick också att det samtidigt skulle utbryta uppror i Finland och Skåne. Men detta försenades, och bara genom kungens retoriskt högklassiska tal till gardesofficerarna kunde planen genomföras.

Följder

Kuppen var snabb (en timme) och oblodig. Inga repressalier följde mot den gamla regimens medlemmar.

Regeringsformen återgav kungen makten. Ämbetsmännen tillsattes av och ansvarade inför honom. Han skötte utrikespolitiken (men fick inte starta krig utan riksdagens godkännande) och stiftade själv ekonomiska lagar; men allmänna lagar stiftade han tillsammans med riksdagen. Riksdagens beviljade medel (ekonomi) disponerades av kungen.

Riksråden (regeringsmedlemmarna) utsågs av kungen, och rådet (regeringen) gavs en viss domsrätt. Riksdagen beviljade skatter men bestämde inte över hur de skulle användas. Riksbanken kom att lyda under riksdagen.

LÄS MER: Frihetstidens statsskick

LÄS MER: Frihetstidens Sverige

LÄS MER: Gustav III

LÄS MER: Gustav III:s revolution

LÄS MER: Gustavianska tidens Sverige


FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Gustav III:s statskupp 1772.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Gustav III:s statskupp

L

En dräkt för hela svenska befolkningen

av: Gösta Sandell
2021-02-10

Under början av 1773 ville Gustav III införa en dräkt för hela Sveriges befolkning. Han hade genomfört en statskupp året innan och han ville att den nya tiden skulle markeras med en ny klädedräkt. Tidigare kungar hade försökt påverka folks klädsel med lagar ända sedan medeltiden utan att lyckas. Gustav III ville däremot att svenskarna skulle klä sig i en ny dräkt helt frivilligt...

+ Läs mer

M

Gustav III:s revolution

av: Herman Lindqvist
2019-06-07

I Frankrike var det den frustrerade medelklassen som halshögg kungen, avskaffade adeln och började skapa ett nytt samhälle under stridsropet Frihet, Jämlikhet, Broderskap. I Sverige var det kungen själv som gjorde revolution, avskaffade privilegiesamhället och lyfte fram medelklassen. Detta gjorde han utan att en droppe blod spilldes och innan parisarna stormat Bastiljen. Den kungen hette Gustav III...

+ Läs mer

Länkar om Gustav III:s statskupp

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS