L
Tagg
Del av målning
Leif Eriksson upptäcker Amerika, del från en målning av Christian Krohg, 1893.

Leif Eriksson

Islänningen Leif Eriksson var troligtvis den förste europé som landsteg i Amerika. Detta ägde rum år 1000. 

Leif Eriksson föddes på Island men växte upp på Grönland. Han var son till Erik Röde som blev förvisad från Island och reste västerut till Grönland. Erik Röde och hans familj var de första nordbor som slog sig ner på Grönland, som på den tiden hade ett mildare klimat. Det antas att de gav landet namnet Grönland för att locka dit fler människor från Island. Det lyckades och det bildades flera boplatser på Grönland.

Sommaren 989 seglade islänningen Bjarne Herjolfson västerut för att följa sin far som hade utvandrat till Grönland. I en våldsam storm fördes skeppet söderut och när vädret klarnade upp såg man ett landskap med skogar och kullar. Bjarne insåg att det inte kunde vara Grönland och de passerade fler skogsklädda kustområden och bergslandskap med snöklädda toppar innan Bjarne lade om kursen österut, och fyra dagar senare anlände de till Grönland.

ANNONS

ANNONS

Bland nordborna pratade man mycket om Bjarnes upptäckt och Leif Eriksson bestämde sig för att utforska landet västerut. Pappan, Erik Röde, hade tänkt följa med, men alldeles före avresan snubblade hans häst och han skadade sitt ena ben.

Leif hade med sig en besättning på 35 personer till Amerika, men man vet inte hur deras skepp såg ut. Förmodligen var det bredare än krigsfartygen och ca 30 meter långt, byggt av ek och furu, väl tätat och sammanfogat med järnnitar. Skeppet var utrustat med åror och ett stort fyrkantigt segel.

Först anlände de till ett område som de kallade för Helluland, vilket betyder de flata klippornas land. Forskarna tror att Leif kom till våra dagars New Foundland på Kanadas östkust.

Nästa område som nordborna besökte var Markland (Skogslandet). Förmodligen var det Nova Scotia, men vikingarna var ännu inte nöjda. Därför fortsatte de ytterligare en bit söderut och landsteg i ett område som Leif kallade för Vinland. Det var en plats med saftigt gräs och floder med lax och forell (enligt Snorres Heimskringla skulle Leif Eriksson ha upptäckt Vinland år 1000 och ha bott där tillsammans med 35 andra nordbor under ett år).

Platsen för denna första koloni där Leif Eriksson och hans män övervintrade, var någonstans på öarna i nordost. Nutida utgrävningar anger Newfoundlands nordligaste udde som den troligaste platsen. Vid byn L` Ánse aux Meadows har arkeologerna funnit rester av en vikingaboplats från omkring år 1000.

När vikingarna försökte tränga längre in i landet blev de anfallna av urbefolkningen som förföljde dem i kanoter. Dessa urinvånare var avkomlingar till Nordamerikas ursprungliga invånare vilka hade kommit över Berings sund för ca 20 000 år sedan.

I de isländska sagorna berättas det om ännu flera resor till Vinland. Men ingen bosatte sig där för någon längre tid och många av de efterlämnade byggnaderna ödelades så småningom av urbefolkningen. 

"Vinland" var nordbornas benämning på det som idag är New Foundland på Nordamerikas östkust. Enligt de isländska sagorna besöktes området regelbundet av nordborna som bodde på Grönland.

ANNONS

ANNONS

Förmodligen har behovet av timmer till de grönländska kolonierna varit en av huvudorsakerna till dessa resor, och andra resmål har varit Markland (skogland) och Helluland (stenland). Vinland betyder möjligen gräsland eller äng. Markland motsvara nog Labradorkusten, medan Helluland torde utgöra nuvarande Baffinön.

LÄS MER: Vikingarna seglar till Grönland och Nordamerika

LÄS MER: Nordbornas resor och kolonisering i österled och västerled under vikingatiden

LÄS MER: Vikingatiden

LÄS MER: Grönland

 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Leif Eriksson.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Leif Eriksson

M
Vikingaskepp

Vem upptäckte Amerika?

av: Jan-Olof Fallström
2024-04-01

Egentligen är det dumt att ställa frågan vem som upptäckte Amerika. Det har bott människor i Amerika i mer än 30 000 år. Det går inte att upptäcka ett land där människor redan bor. Det går att hitta vägen dit, men det är en helt annan sak...

+ Läs mer

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

av: Stefan Högberg
2023-05-09

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två kvinnor som deltog i expeditionerna - och inte bara deltog, utan hade centrala och drivande roller. Vad kan vi säga om dem idag, drygt tusen år senare? Går det att lita på dessa källor? Hur mycket verklig kunskap om Gudrid Torbjörnsdotter och Frejdis Eriksdotter har överlevt?

+ Läs mer

L

Vikingarna seglar till Grönland och Nordamerika

av: Kaj Hildingson
2021-01-28

Under århundraden före år 1000 var vikingarna norra Atlantens härskare. De upptäckte för européerna okända trakter och grundade nya kolonier på Grönland och i Nordamerika. Härifrån kom värdefulla skinn, rep av valrosshud som aldrig ruttnade och narvalständer, som i Europa troddes vara horn från enhörningar och såldes för sin vikt i guld. Men strider med urinvånarna, pestpandemin och klimatförändringar gjorde att vikingarnas kolonier dog ut. Hade nordborna kunnat bita sig kvar hade inte bara spanjorer, fransmän och britter bildat stora kolonier i Nordamerika utan även nordbor, vilket kunde ha förändrat världshistorien...

+ Läs mer

M

Nordbornas resor och kolonisering i österled och västerled under vikingatiden

av: Leif Löwegren
2016-05-09

Vikingatiden innefattar järnålderns slutfas och kännetecknas främst av en ökad verksamhet med handels- och plundringsresor från Sveariket, Danmark och Norge - både österut och västerut.

+ Läs mer

M

Vikingatidens Sverige

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-19

Från omkring år 800 till 1050 reste många nordbor ut i världen. De flesta av dem var duktiga och fredliga köpmän, som byggde handelsstationer och grundade städer. Men andra nordbor anföll byar och städer runt Europas kuster, dödade oskyldiga invånare, brände och rövade...

+ Läs mer

Länkar om Leif Eriksson

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS