M
Tagg
Britterna kapitulerar
Brittisk kapitulation.

Amerikanska revolutionens följder

Den amerikanska revolutionen skapade den första stora republiken efter det antika Rom. Här skulle folket styra - ingen kung eller kejsare.

Nu kunde Storbritannien inte längre bestämma över ekonomin i de forna kolonierna. Brittiska bestämmelser hade gjort att de kolonisterna inte kunde utveckla handel, industri och hantverk som de ville. Denna utveckling fick bara ske i Storbritannien. Kolonierna skulle skicka iväg råvaror och köpa färdiga brittiska varor.

ANNONS

ANNONS

Revolutionen öppnade nya marknader och nya handelsförbindelser för de forna amerikanska kolonierna. Amerikanerna började tillverka sina egna varor och behövde inte längre köpa dem från Storbritannien. 

Amerikanernas seger öppnade också upp väldiga landområden västerut. Där skapades efterhand nya marknader när nybyggare byggde städer och odlade upp land. Men urbefolkningen fick betala ett högt pris.

Urbefolkningen

Även urbefolkningen påverkades av revolutionen. Många urfolk som shawnee, cree, cherokee och irokeser hade kämpat på britternas sida. Urfolken hoppades att en brittisk seger skulle begränsa möjligheterna för kolonisterna att ta sig västerut, bortom bergskedjan Appalacherna.

Men segern över Storbritannien ledde till att mängder av bosättare gav sig av västerut. Under 1800-talets gång blev stora delar av den nordamerikanska ursprungsbefolkningen nästan utrotade och tvingades att flytta till särskilda områden - reservat. Amerikanarna fick ett eget land, samtidigt som ursprungsbefolkningen förlorade sitt.

”Den vite mannen gav oss många löften”, påminde sig siouxhövdingen Red Cloud på ålderns höst. ”Fler än jag kan minnas. Men de höll aldrig mer än ett; de lovade att de skulle ta vårt land, och de tog det.

Slavarna

De hundratusentals svarta slavarna i Nordamerika påverkades också av revolutionen. Britterna lovade att alla slavar som flydde från sina herrar och kämpade i den brittiska armén skulle få sin frihet efter kriget. I stort sett höll britterna sitt löfte och hjälpte efter kriget många frigivna slavar att ta sig till andra länder.

Även kolonisterna tillät frigivna eller förrymda slavar att slåss på deras sida. En av de mest kända är Peter Salem som deltog i krigets första drabbning vid Concorde. Han deltog även i det berömda slaget vid Bunker Hill, tillsammans med ett tiotal andra frigivna slavar.

Efter frihetskriget förbjöd de flesta av de nya delstaterna i norra USA slaveriet. I de sydligaste delstaterna gick utvecklingen åt motsatt håll. Många slavägare tog tillbaka sina löften om att ge slavarna frihet. En del frigivna slavar togs till fånga och tvingades tillbaka i slaveri. Det var ekonomiska orsaker som låg bakom. I norr växte det fram stora industrier. I sydstaterna var ekonomin beroende av jordbruket. Från sydstaterna kom 75 procent av världens bomull. Bomullen odlades på stora bomullsplantager och skördades av de svarta slavarna. Den växande brittiska textilindustrin köpte all bomull som sydstaterna kunde få fram. Därför ville inte plantageägarna göra sig av med slavarna.

Den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 var inspirerad av upplysningstidens idéer. Självständighetsförklaringen utarbetades bland annat av Thomas Jefferson och Benjamin Franklin och i den stod det att alla människor var jämlika. Men det gick inte att jämka samman slaveriet med författningens tal om jämlikhet. Spänningarna mellan nord och syd växte och utlöste till sist det amerikanska inbördeskriget 1861-1865.

ANNONS

ANNONS

Förebild i Europa

Den amerikanska revolutionen blev en förebild i Europa. Amerikanerna hade visat att ett folk kunde slå sig fritt och klara sig utan kung, adel och statskyrka. 1789 antogs USA:s grundlag och samma år blev revolutionshjälten George Washington USA:s förste president.

Samma år utbröt revolution i ett av Europas mäktigaste länder - Frankrike. Den franska revolutionen, som hämtade mycket inspiration från USA, svepte ironiskt nog bort den härskande klass som hjälpt de amerikanska kolonisterna att segra över Storbritannien.

Under franska revolutionen antog parlamentet 1789 en deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den hade stora likheter med den amerikanska självständighetsförklaringen och talade om frihet, jämlikhet och rättvisa. Den franska grundlag som antogs efter revolutionen byggde på deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Många länder har därefter stiftat lagar som bygger på den franska grundlagen och därmed på den amerikanska.

LÄS MER: Amerikanska revolutionen 1776-1783

LÄS MER: USA:s självständighetsförklaring skapade en ny världsordning 

LÄS MER: Amerikanska revolutionens orsaker

 

FÖRFATTARE

Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till den amerikanska revolutionens följder.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Amerikanska revolutionens följder

M

USA:s självständighetsförklaring skapade en ny världsordning

av: Magnus Västerbro
2018-01-06

Den amerikanska självständighetsförklaringen utropades den 4 juli 1776. I den förklarades de 13 nordamerikanska kolonierna fristående från Storbritannien. Ingen kunde kanske ana det då, men händelsen kom att skapa ett politiskt eko över hela världen och senare ligga som grund för 1800-talets världspolitiska utveckling...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Frihetsgudinnan

av: Carsten Ryytty
2017-07-23

Frihetsgudinnan (på engelska heter den Statue of Liberty ) är staden New Yorks förnämsta symbol. I över 130 år har den kolossala statyn hälsat miljontals resande välkomna till USA...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Revolutioner

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

av: Mattias Axelsson
2016-03-11

Från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet skakades världen av flera stora revolutioner. USA bröt sig loss från Storbritannien och skapade en ny sorts nation som senare blev ett framtida demokratiskt föredöme. I Frankrike kullkastades det gamla ståndssamhället, vilket fick ringar på vattnet i hela Europa. Haitis kamp mot slaveriet och kolonialism ledde fram till det första självständiga landet i Amerika med en svart majoritetsbefolkning. Ryssland gick från tsarstyre till kommunistiskt styre och utvecklades senare under 1900-talet till en supermakt. Och Iran bytte en västvänlig shah mot en islamistisk stat. Varje revolution hade unika orsaker och följder, men alla hade en djupgående påverkan på sin samtid och tiden efter...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Amerikanska frihetskriget - gnistan som tände den franska revolutionen

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-03-04

Franska revolutionen lade grunden till en ny historisk epok och mycket i de framtida nationella rörelserna hade sin rot i den. Men det var den amerikanska självständighetskampen som tände den franska revolutionen...

+ Läs mer

Länkar om Amerikanska revolutionens följder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS