Tagg om Hansan
M
Hamnarbete tidigt på morgonen i en nordtysk hansestad.

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i ett handelsförbund för att få billigare och säkrare transporter samt skydd mot konkurrens. Ordet hansa betyder ungefär "sammanslutning av handelsfolk".

Några av de viktigaste hansestäderna var till en början Lübeck, Wismar och Rostock.

Organisationen byggde sin verksamhet på tilldelade handelsprivilegier (särskilda förmåner) och sitt omfattande affärsnätverk - som med tiden även kom att innefatta en egen krigsflotta.

ANNONS

ANNONS

Vid mitten av 1300-talet (i Lübeck 1356) utvecklades Hansan till ett kommersiellt och politiskt förbund av olika handelsstäder runt Östersjön (de flesta låg i norra Tyskland). Hanseförbundets köpmän representerade nu hädanefter sina städer. Dessförinnan hade de enbart representerat sina egna handelshus (företag).

I samband med Hansans omorganisering blev handelsförbundet mäktigare än någonsin. Det var nu Hansans blomstringsperiod inträffade. Under senare delen av 1300-talet var omkring 70 städer anslutna till förbundet och ett hundratal andra var passiva medlemmar (som fick del av vissa privilegier). Hansan hade även kontor i flera andra europeiska städer som London, Brügge, Bergen och Novgorod (se karta).

Hansan dominerade handeln i Östersjöområdet under lång tid och hade vissa perioder ett starkt politiskt inflytande i Nordeuropa, bland annat i de nordiska länderna (särskilt under 1300-talet och 1400-talet).

Hansan betydde mycket för utvecklingen av den nordeuropeiska handeln under medeltiden, men också för utvecklandet av ett slags kulturell samhörighet mellan de olika hansestäderna.

Tyska köpmän och hantverkare flyttade till platser runt hela Östersjön. I många städer - t.ex. Stockholm och Visby - satt tyska köpmän i styrelsen. Hansan organiserade skråväsen och gillen. Handeln reglerades.

Hansans inflytande påverkade också den nordeuropeiska kulturen som under slutet av medeltiden blev mer enhetlig och förtyskad. Tyskan var då ett viktigt språk i hela regionen. Vi har än idag många tyska låneord i vårt svenska språk.

Inom Hanseförbundet hölls återkommande s.k. hansedagar i Lübeck (som var den ledande hansestaden) där man diskuterade gemensamma angelägenheter. Vid den första hansedagen, som ägde rum 1356, bestod Hansan av ett 70-tal hansestäder. Tre hundra år senare var Hansans tid förbi. Den sista hansedagen avverkades 1669 med endast nio deltagande städer. I Europa hade då starka centralstyrda nationalstater börjat växa fram. Dessa följde den nya tidens rådande ekonomiska teorier (markantilismen) som betonade vikten av den egna statens kontroll av landets handel. Nu fanns inte längre något utrymme för ett internationellt handelsförbund som Hansan.

Fördjupning

Hansan var ett förbund mellan tyskspråkiga handelsstäder som tillsammans kontrollerade Östersjöområdets handel med Västeuropa. Förutsättningarna för Hansan vilade på det nya havsgående och lastdryga handelsfartyget koggen. Hansan hade sitt ursprung i ett ekonomiskt samarbete mellan olika tyska köpmannagillen. Den ledande staden var från 1290-talet Lübeck. Först på 1350-talet började begreppet "hansa" ("den tyska hansan", "stadshansan") att användas. Bland svenska städer var Visby medlem i förbundet.

Den första officiella hansedagen hölls 1356 när hansestäderna även börjat agera politiskt tillsammans för att skydda sina intressen. I Norden kom de i allmänhet i konflikt med de danska unionskungarna, som själva ville ha kontroll över handeln i Östersjön. Det var därför logiskt att Hansan kom att stödja de rådsaristokratiska upprorsrörelserna i Sverige (1363, 1389, 1434, 1509, 1521).

Från 1500-talet kom Hansan i svårigheter. År 1494 hade storfursten av Moskva stängt dess handelskontor i Novgorod, och under 1500-talet seglade Nederländerna upp som den stora handelsnationen i Östersjön. När hansedagarna upphörde på 1670-talet hade förbundet sedan länge förlorat sin betydelse.

Hansaepoken sätter än i dag sin prägel på språk, arkitektur och stadsplaner kring Östersjön och kom efter Sovjetimperiets sammanbrott 1989-1991 att hyllas som en förebild för framtida samarbete i regionen.

LÄS MER: Lübeck och Hansans imperium

LÄS MER: Ekonomi och handel på medeltiden

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material med anknytning till Hansan.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Hansan

Sponsrad
L

Stockholmsvandringar

av: Anna Håkansson
2020-03-11

Planerar du en skolresa eller stadsutflykt under vårterminen eller i sommar? Passa i så fall på att boka in en skräddarsydd guidad Stockholmsvandring för din klass...

+ Läs mer

S

Lübeck och Hansans imperium

av: Torbjörn Nilsson
2019-07-23

Under medeltiden kontrollerade Hansan sjöfarten i Östersjön. I den ledande staden Lübecks mäktiga rådhus samlades Hansans ledande köpmän från en rad Östersjöstäder för att bevaka sina handelsintressen, ingå avtal med någon furste eller diskutera problemet med sjörövare...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Nya Lödöse under 1500-talet - handelsstad och Sveriges utpost i väst

av: Imelda Bakunic Fridén och Christina Toreld
2018-07-24

Under 1500-talet såg Sveriges gränser annorlunda ut mot vad de gör idag. Det var bara en mindre yta av västkusten som faktiskt tillhörde dåtidens Sverige. Bohuslän, Halland och Skåne tillhörde det dansk-norska riket. Mellan den bohuslänska och halländska kusten fanns ett mindre kustområde som tillhörde Sverige och där låg även den enda stora staden, nämligen Nya Lödöse - Sveriges utpost i väst...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-05-29

1520 var ett dystert år för de svenska motståndarna till Kalmarunionen. Först besegrades svenskarna av en dansk invasionsarmé och senare samma år lät den danske unionskungen Kristian II iscensätta Stockholms blodbad där de flesta av de kvarvarande unionsmotståndarna avrättades. När han sedan återvände till Danmark tycktes det som att Norden återigen skulle stå enat under en dansk unionskung. Men så blev det inte...

+ Läs mer

L

Den medeltida staden

av: Herman Lindqvist
2017-09-30

Medeltidens svenska städer var små, gatorna krokiga och köpmännen ofta från Tyskland, hitkallade för att forma våra första städer. Stadsborna höll sig ofta med kor och grisar. Det stank i gränderna eftersom alla tömde sopor och avfall rätt ut på gatan...

+ Läs mer

Länkar om Hansan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS