Tagg om Hansan
Hamnarbete tidigt på morgonen i en nordtysk hansestad.

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i ett handelsförbund för att få billigare och säkrare transporter samt skydd mot konkurrens. Ordet hansa betyder ungefär "sammanslutning av handelsfolk".

Några av de viktigaste hansestäderna var till en början Lübeck, Wismar och Rostock.

Organisationen byggde sin verksamhet på tilldelade handelsprivilegier (särskilda förmåner) och sitt omfattande affärsnätverk - som med tiden även kom att innefatta en egen krigsflotta.

Vid mitten av 1300-talet (i Lübeck 1356) utvecklades Hansan till ett kommersiellt och politiskt förbund av olika handelsstäder runt Östersjön (de flesta låg i norra Tyskland). Hanseförbundets köpmän representerade nu hädanefter sina städer. Dessförinnan hade de enbart representerat sina egna handelshus (företag).

I samband med Hansans omorganisering blev handelsförbundet mäktigare än någonsin. Det var nu Hansans blomstringsperiod inträffade. Under senare delen av 1300-talet var omkring 70 städer anslutna till förbundet och ett hundratal andra var passiva medlemmar (som fick del av vissa privilegier). Hansan hade även kontor i flera andra europeiska städer som London, Brügge, Bergen och Novgorod (se karta).

Hansan dominerade handeln i Östersjöområdet under lång tid och hade vissa perioder ett starkt politiskt inflytande i Nordeuropa, bland annat i de nordiska länderna (särskilt under 1300-talet och 1400-talet).

Hansan betydde mycket för utvecklingen av den nordeuropeiska handeln under medeltiden, men också för utvecklandet av ett slags kulturell samhörighet mellan de olika hansestäderna.

Tyska köpmän och hantverkare flyttade till platser runt hela Östersjön. I många städer - t.ex. Stockholm och Visby - satt tyska köpmän i styrelsen. Hansan organiserade skråväsen och gillen. Handeln reglerades.

Hansans inflytande påverkade också den nordeuropeiska kulturen som under slutet av medeltiden blev mer enhetlig och förtyskad. Tyskan var då ett viktigt språk i hela regionen. Vi har än idag många tyska låneord i vårt svenska språk.

Inom Hanseförbundet hölls återkommande s.k. hansedagar i Lübeck (som var den ledande hansestaden) där man diskuterade gemensamma angelägenheter. Vid den första hansedagen, som ägde rum 1356, bestod Hansan av ett 70-tal hansestäder. Tre hundra år senare var Hansans tid förbi. Den sista hansedagen avverkades 1669 med endast nio deltagande städer. I Europa hade då starka centralstyrda nationalstater börjat växa fram. Dessa följde den nya tidens rådande ekonomiska teorier (markantilismen) som betonade vikten av den egna statens kontroll av landets handel. Nu fanns inte längre något utrymme för ett internationellt handelsförbund som Hansan.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till Hansan.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Hansan

M

Nya Lödöse under 1500-talet - handelsstad och Sveriges utpost i väst

Imelda Bakunic Fridén och Christina Toreld
2018-07-24

Under 1500-talet såg Sveriges gränser annorlunda ut mot vad de gör idag. Det var bara en mindre yta av västkusten som faktiskt tillhörde dåtidens Sverige. Bohuslän, Halland och Skåne tillhörde det dansk-norska riket. Mellan den bohuslänska och halländska kusten fanns ett mindre kustområde som tillhörde Sverige och där låg även den enda stora staden, nämligen Nya Lödöse - Sveriges utpost i väst...

+ Läs mer

M

Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

Herman Lindqvist
2018-05-29

1520 var ett dystert år för de svenska motståndarna till Kalmarunionen. Först besegrades svenskarna av en dansk invasionsarmé och senare samma år lät den danske unionskungen Kristian II iscensätta Stockholms blodbad där de flesta av de kvarvarande unionsmotståndarna avrättades. När han sedan återvände till Danmark tycktes det som att Norden återigen skulle stå enat under en dansk unionskung. Men så blev det inte...

+ Läs mer

L

Den medeltida staden

Herman Lindqvist
2017-09-30

Medeltidens svenska städer var små, gatorna krokiga och köpmännen ofta från Tyskland, hitkallade för att forma våra första städer. Stadsborna höll sig ofta med kor och grisar. Det stank i gränderna eftersom alla tömde sopor och avfall rätt ut på gatan...

+ Läs mer

L

Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen

Hans Thorbjörnsson
2016-03-08

Sverige skulle tvingas tillbaka i unionen med Danmark. Och det såg bra ut för den danske kungen Kristian II. År 1520 lyckades han inta Stockholm och lät där kröna sig till svensk kung. Hans storslagna kröningsfest pågick flera dagar. Till den hade Sveriges förnämsta adelspersoner bjudits in...

+ Läs mer

M

Sverige under medeltiden, del 3 av 3: Kalmarunionens tid

Hans Thorbjörnsson
2016-02-24

Den tredje och sista delen i artikelserien om Sveriges medeltid. Här kan du läsa om drottning Margareta och bildandet av Kalmarunionen, kampen mot Hansan om handeln i Norden, järnframställning i Bergslagen och om Engelbrektsupproret...

+ Läs mer

M

Engelbrekt Engelbrektsson i svensk historieskrivning

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-11

I 1800-talets historieskrivning beskrivs Engelbrekt som en nationalhjälte. Engelbrektupproret vände sig förmodligen inte mot Kalmarunionen som sådan, utan hade sin spets riktad mot fogdeväldet. Men ändå kan man säga att hos allmogen och den framväxande borgarklassen började embryot till en svensk nationalkänsla långsamt utvecklas...

+ Läs mer

Länkar om Hansan

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS