M
Tagg
Hamnaktivitet
Hamnarbete tidigt på morgonen i en nordtysk hansestad.

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i ett handelsförbund för att få billigare och säkrare transporter samt skydd mot konkurrens. Ordet hansa betyder ungefär "sammanslutning av handelsfolk".

Några av de viktigaste hansestäderna var till en början Lübeck, Wismar och Rostock.

Organisationen byggde sin verksamhet på tilldelade handelsprivilegier (särskilda förmåner) och sitt omfattande affärsnätverk - som med tiden även kom att innefatta en egen krigsflotta.

ANNONS

ANNONS

Vid mitten av 1300-talet (i Lübeck 1356) utvecklades Hansan till ett kommersiellt och politiskt förbund av olika handelsstäder runt Östersjön (de flesta låg i norra Tyskland). Hanseförbundets köpmän representerade nu hädanefter sina städer. Dessförinnan hade de enbart representerat sina egna handelshus (företag).

I samband med Hansans omorganisering blev handelsförbundet mäktigare än någonsin. Det var nu Hansans blomstringsperiod inträffade. Under senare delen av 1300-talet var omkring 70 städer anslutna till förbundet och ett hundratal andra var passiva medlemmar (som fick del av vissa privilegier). Hansan hade även kontor i flera andra europeiska städer som London, Brügge, Bergen och Novgorod.

Hansan dominerade handeln i Östersjöområdet under lång tid och hade vissa perioder ett starkt politiskt inflytande i Nordeuropa, bland annat i de nordiska länderna (särskilt under 1300-talet och 1400-talet).
 

Hansans imperium
Bild: Stig Söderlind
Hansestäder och handelsvägar.

Hansan betydde mycket för utvecklingen av den nordeuropeiska handeln under medeltiden, men också för utvecklandet av ett slags kulturell samhörighet mellan de olika hansestäderna.

Tyska köpmän och hantverkare flyttade till platser runt hela Östersjön. I många städer - t.ex. Stockholm och Visby - satt tyska köpmän i styrelsen. Hansan organiserade skråväsen och gillen. Handeln reglerades.

Hansans inflytande påverkade också den nordeuropeiska kulturen som under slutet av medeltiden blev mer enhetlig och förtyskad. Tyskan (i form av lågtyska eller plattyska som det ibland kallas) var då ett viktigt språk i hela regionen. Vi har än idag många tyska låneord i vårt svenska språk.

ANNONS

ANNONS

Inom Hanseförbundet hölls återkommande s.k. hansedagar i Lübeck (som var den ledande hansestaden) där man diskuterade gemensamma angelägenheter. Vid den första hansedagen, som ägde rum 1356, bestod Hansan av ett 70-tal hansestäder. Tre hundra år senare var Hansans tid förbi. Den sista hansedagen avverkades 1669 med endast nio deltagande städer. I Europa hade då starka centralstyrda nationalstater börjat växa fram. Dessa följde den nya tidens rådande ekonomiska teorier (markantilismen) som betonade vikten av den egna statens kontroll av landets handel. Nu fanns inte längre något utrymme för ett internationellt handelsförbund som Hansan.

Fördjupning

Hansan var ett förbund mellan tyskspråkiga handelsstäder som tillsammans kontrollerade Östersjöområdets handel med Västeuropa. Förutsättningarna för Hansan vilade på det nya havsgående och lastdryga handelsfartyget koggen. Hansan hade sitt ursprung i ett ekonomiskt samarbete mellan olika tyska köpmannagillen. Den ledande staden var från 1290-talet Lübeck. Först på 1350-talet började begreppet "hansa" ("den tyska hansan", "stadshansan") att användas. Bland svenska städer var Visby medlem i förbundet.

Den första officiella hansedagen hölls 1356 när hansestäderna även börjat agera politiskt tillsammans för att skydda sina intressen. I Norden kom de i allmänhet i konflikt med de danska unionskungarna, som själva ville ha kontroll över handeln i Östersjön. Det var därför logiskt att Hansan kom att stödja de rådsaristokratiska upprorsrörelserna i Sverige (1363, 1389, 1434, 1509, 1521).

Från 1500-talet kom Hansan i svårigheter. År 1494 hade storfursten av Moskva stängt dess handelskontor i Novgorod, och under 1500-talet seglade Nederländerna upp som den stora handelsnationen i Östersjön. När hansedagarna upphörde på 1670-talet hade förbundet sedan länge förlorat sin betydelse.

Hansaepoken sätter än i dag sin prägel på språk, arkitektur och stadsplaner kring Östersjön och kom efter Sovjetimperiets sammanbrott 1989-1991 att hyllas som en förebild för framtida samarbete i regionen.
 

LÄS MER: Lübeck och Hansans imperium

LÄS MER: Ekonomi och handel på medeltiden

LÄS MER: Visby - Nordens enda medeltida storstad

LÄS MER: Hansan dominerade handeln i Nordeuropa på medeltiden


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material med anknytning till Hansan.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Hansan

Lasten på vraket från Hansatiden

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ett av Europas bäst bevarade handelsskepp från medeltiden ligger på botten utanför den tyska halvön Darss. Både vraket, lasten och alla föremål ombord berättar mycket om livet under 1300-talet och om en intensiv handelssjöfart organiserad av Hansan.

+ Läs mer

Artiklar om Hansan

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

av: Lars Hildingson
2022-11-14

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av lågtyska). För svenskar som lärde sig något annat språk än modersmålet var tyska det dominerande språket, möjligen med undantag för eliten bland kyrkans folk. För biskopar och lärda munkar var latin det naturliga andraspråket, gångbart i hela den kristna världen. Det har sagts att Sverige under medeltiden var på väg att bli en tysk koloni. Men det var i så fall en kolonisation kulturellt och ekonomiskt. Hansan var ju ingen statsbildning...

+ Läs mer

M

Medeltidens sillmarknad i Skanör

av: Lars Hildingson
2022-04-26

Den 24 augusti varje år började sillfisket i Öresund. Det pågick till den 9 oktober. Den danske historieskrivaren Saxo Grammaticus berättar att stimmen var så täta att skeppen fastnade i dem. Man kunde ösa upp sill med händerna. Exempelsamlingen på skepparhistorier kan göras lång. Men faktum är att sillen varje höst kom i ofantliga mängder. Hansans köpmän organiserade sillhandeln som hade en stor europeisk marknad. Omkring 300 000 tunnor sill skeppades varje år ut från Skanör. Mot slutet av 1600-talet försvann de stora stimmen. Det är oklart varför...

+ Läs mer

M

Hansan dominerade handeln i Nordeuropa på medeltiden

av: Peter Fowelin
2021-10-25

I den gamla fiskestaden Bergen på Norges västkust har det alltid sjudit av liv på bryggor och i bodar. Och de röster som genom århundraden mött sjöfolket i båtarna har ofta talat tyska. Från slutet av 1100-talet och flera hundra år framåt var Bergen till stor del tyskarnas stad. Här fanns Hansans största kontor i Norden. Hansan var under medeltiden norra Europas mäktigaste handelsorganisation och spelade en viktig roll i många kust- och handelsstäder: bland annat i London, Brügge (i nuvarande Belgien), Novgorod (Ryssland) och Visby...

+ Läs mer

S

Sverige under Gustav Vasa

av: Lars Hammarén
2021-05-08

När Gustav Vasa steg upp på tronen som svensk kung var den politiska situationen långt ifrån problemfri. Det gällde främst att få till stånd fred, att ordna statsfinanserna, organisera styret av landet och bygga upp näringslivet samt att undvika religiös splittring som hotade genom reformationen. Trots stora problem och många konflikter var Gustav Vasa framgångsrik i ansträngningarna att stärka både kungamakten och riket. Under hans ledning lades grunden för den moderna svenska staten och inte utan skäl kallas han i historieskrivningen ofta för riksbyggmästaren...

+ Läs mer

S

Visby - Nordens enda medeltida storstad

av: Dick Wase
2021-03-27

Idag är Visby Nordens äldsta stad. Stadens historia sträcker sig ända tillbaka till 700-talet. Men det var under medeltiden som Visby hade sin storhetstid. Staden fungerade då under lång tid som Östersjöns kanske viktigaste handelscentrum, och var under senmedeltiden även en viktig hansestad. Men Visbys historia handlar inte bara om handel, utan också om inbördeskrig, utländska erövrare och sjöröveri. I den här artikeln kan du läsa om Visbys medeltida historia då staden - med sina 12 000 invånare - var Nordens överlägset största stad, som lockade både handelsfolk och erövrare...

+ Läs mer

S

Sveriges medeltid

av: Gunnar Åselius
2020-07-10

Sveriges medeltid (1050-1520) brukar räknas från mitten av 1000-talet då riket började bli kristet. Sveriges enande som ett rike var dock en långdragen process. Under 1100-talet rådde ständiga tronstrider och det var först under Folkungaättens styre (1250-1364) och dess centralisering av statsmakten som Sverige blev ett mer enat rike. Under 1300-talet drabbades Sverige av två stora katastrofer - agrarkrisen och digerdöden - varefter det politiska läget under senare delen av århundradet blev instabilt. I samband med bildandet av Kalmarunionen 1397 tycktes allt bli bättre, men en bit in på 1400-talet uppstod konflikter. Unionstiden kom att präglas av maktkamp mellan olika politiska grupperingar, inbördeskrig och bondeuppror. Sveriges medeltid slutar vid Stockholms blodbad 1520 som ledde till Gustav Vasas maktövertagande och Kalmarunionens upplösning 1523...

+ Läs mer

Länkar om Hansan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS