S
Tagg
Skolklass

Flickskolor

Flickskolor var på privat initiativ grundade skolor utanför det allmänna undervisningsväsendet. Redan 1786 inrättade herrnhutarna (en religiös väckelserörelse och gren ur pietismen) en skola för flickor, men de flesta flickskolorna tillkom på 1800-talet (Wallinska skolan i Stockholm 1831 och Kjellbergska skolan i Göteborg 1836).

Läroverken var stängda för flickor och folkskolan ansågs otillräcklig för den medelklass som kunde klara inträdeskrav och avgifter.

En av flickskolepionjärerna var Cecilia Fryxell som grundade Carlslund utanför Västerås, senare flyttad till Rostad utanför Kalmar. Skolorna fick ofta kommunalt stöd och från 1874 också statligt stöd.

ANNONS

Från början dominerade den klassiska bildningen. Engelskan fick dock tidigt en viktig roll. Närmare år 1900 anpassades utbildningen till den arbetsmarknad som öppnats för kvinnor inom handel, kontor, telegrafväsen, telefonväsen och sjukvård.

LÄS MER: Framväxten av flickors utbildning under 1700-talet

LÄS MER: Innehållet i flickors utbildning på 1700-talet

LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

LÄS MER: Kvinnan som huvudperson

LÄS MER: Läroverk

LÄS MER: Folkhögskolor

LÄS MER: Folkskolan

LÄS MER: Universitet

LÄS MER: Skolans och läraryrkets historia i Sverige


FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till flickskolor.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Flickskolor

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

av: Esbjörn Larsson
2022-06-13

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan när de är barn och de flesta tycker inte att det är något konstigt med det. Men så har det inte alltid varit. För 400 år sedan, på 1600-talet, var det till exempel bara några få av pojkarna som gick i skolan. För flickor fanns det inga skolor alls. När man läser om hur barn hade det i skolan förr så upptäcker man snart att skolor kan se ut på många olika sätt och att den skola vi har idag fungerar på ett annat sätt än skolan gjorde förr...

+ Läs mer

S

Kvinnofrågan - kampen för ökad jämställdhet under 1800-talet

av: Torbjörn Nilsson
2021-11-24

Kvinnofrågan är en benämning på den kamp för ökad jämställdhet som tog fart under 1800-talet. I Sverige kvarstod mannens privilegierade rättigheter längre än på många andra håll i Europa. Detta berodde främst på den sena industrialiseringen. Det var ju jordägarna (adel och bönder) som hårdast försvarade den ojämlika arvsrätten och giftorätten. Bondesamhällets härskare var husbonden med sitt lagstadgade ansvar för kvinna, barn och tjänstefolk. I ansvaret ingick också länge rätten att aga. Idealet om den undergivna kvinnan hämtade stöd från religiösa skrifter som Gamla testamentet, Paulus förkunnelse och Luthers hierarkiska hustavla, där målsmansrätten slogs fast. Kvinnans roll var makans och moderns, något som också understöddes av flera av dåtidens vetenskapliga teorier som ville bevisa hennes brister i fysiskt, intellektuellt och moraliskt avseende...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Innehållet i flickors utbildning på 1700-talet

av: Sara Medberg
2015-10-21

Bakom den moderna kvinnobildningen ligger till betydande del den förbättrade utbildningen för flickor ur de högre samhällsklasserna under 1700-talet. Denna utbildningstrend spred sig sedan även till övriga grupper i samhället...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Framväxten av flickors utbildning under 1700-talet

av: Sara Medberg
2015-10-20

Flickor hade länge under historien mycket sämre möjligheter att få utbildning än pojkar. Fram tills 1700-talet fick de ofta bara lära sig grundläggande saker som att läsa och skriva lite. Men vid början av 1700-talet förändrades situationen till det bättre...

+ Läs mer

Länkar om Flickskolor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS