S
Tagg
Karl IX vs Sigismund
En stor del av det andra polska kriget utkämpades mellan Karl IX och Sigismund.

Andra polska kriget

Det s.k. andra polska kriget pågick från 1599 och i perioder fram till 1629.  Bakgrunden var Sigismunds anspråk på den svenska kronan och rivaliteten om Baltikum. När Sigismund valts till polsk kung 1587 hade Erik Sparre lovat den polska adeln att Estland skulle förenas med Polen, och Sigismund avträdde formellt Estland till Polen sedan han avsatts som svensk kung. Hertig Karl (IX) gick då till motangrepp mot de polska besittningarna i Livland (södra hälften av Estland och norra hälften av Lettland). 

Striden böljade fram och tillbaka genom provinsen, som grundligt förhärjades.

ANNONS

ANNONS

Den svenska armén visade sig otillräckligt övad och led 1605 ett förkrossande nederlag mot det polska rytteriet vid Kirkholm. Striderna avstannade året därpå, men de skulle flamma upp på nytt under Gustav II Adolf.

Efter Gustav II Adolfs trontillträde ingicks 1614 ett formellt stillestånd på två år, men när förhandlingarna om en förlängning brutit samman och Sverige avslutat sitt ryska krig, återupptogs striderna 1617. Stormningen av Riga 1621 - som föll i svenskarnas händer - var en avgörande händelse, men för en slutlig seger måste Gustav II Adolf flytta operationerna bort från det ödelagda Livland, och närmare själva Polen. År 1626 överfördes därför den svenska armén till Preussen där den polska spannmålsexporten skeppades ut och kriget bättre kunde föda sig självt.

Under vintern 1627-1628 pressades en miljon riksdaler ur de preussiska städerna. Bättre än att strypa Polens handel visade det sig också vara att beskatta den för krigsfinansieringen. Frankrike, som önskade aktivera Sverige i trettioåriga kriget, medlade slutligen fram ett stillestånd på sex år som undertecknades i Altmark 1629. Sverige fick tills vidare Livland, hamnarna Elbing, Braunsberg, Pillau och Memel samt andel i tullen från Danzig, Libau och Windau.

LÄS MER: Sigismund - kung i både Sverige och Polen

LÄS MER: Polens historia

LÄS MER: Vasatidens Sverige

LÄS MER: Stormaktstidens Sverige

LÄS MER: Karl X Gustavs polska krig
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till det andra polska kriget.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Andra polska kriget

Krigsskeppet Solen

av: Vrak - Museum of Wrecks
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Lektionen utgår från det svenska örlogsfartyget Solen som, helt enligt reglementet, sprängdes år 1627 av sin egen skeppare därför att polska soldater och sjömän höll på att erövra skeppet.

+ Läs mer

Artiklar om Andra polska kriget

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

S

Sigismund - kung i både Sverige och Polen

av: Torbjörn Nilsson
2020-03-13

Krakow i södra Polen är landets tredje största stad, men som kungastad är den nummer ett. I domkyrkan vid borgen Wawel har kungar krönts, bröllop ägt rum och landets stora begravts. Legenden berättar att staden uppkom sedan prins Krak besegrat en drake. Med svenska lutherska ögon skulle legenden kunna överföras till striden mellan hertig Karl (IX) och hans brorson Sigismund på 1590-talet då den senare misslyckades med att återinföra katolicismen i Sverige och fick nöja sig med kungakronan i Polen. Sigismund är den ende svenske kung sedan 1523 som är begravd utomlands, i ett gravvalv i Wawel...

+ Läs mer

Länkar om Andra polska kriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS