S
Tagg
Blodiga kommunistsymboler

Kommunistiska brott mot mänskligheten

Begreppet ”kommunistiska brott mot mänskligheten” brukar beteckna en samling av liknande handlingar som har begåtts av kommunistiska regimer i olika länder i världen. Oftast handlar det om tvångsförflyttningar, tortyr, avrättningar men även systematiska storskaliga massakrer. Dödandet har även åstadkommits genom medveten utsvältningen (t.ex. Holodomor i Ukraina under 1932-1933 och den kinesiska kulturrevolutionen och "det stora språnget" under 1958-1962).

ANNONS

ANNONS

Dessa brott brukar främst påtalas som handlingar utförda av Kina, Sovjetunionen och Kambodja, där de två sista inom forskningen betecknas som fall av folkmord. Både i Sovjetunionen, främst under Josef Stalins styre, såväl som under Röda khmerernas styre i Kambodja, utförde man storskaliga utrensningar och massakrer där majoriteten ur målgrupperna var identifierade på grund av deras ideologiska åsikter och därmed utpekade som ”statsfiender”.

Brott mot mänskligheten och folkmordsbrott har länge hamnat i skymundan - särskilt under kalla kriget fram till Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens upplösning 1991 - eftersom brottens politiska (och ideologiska) karaktär försvårat undersökning av dem. Detta på grund av aktiv förnekelse och motarbetning från förövarnas sida, bland andra stormakterna Kina och Sovjetunionen.

Efter Sovjetunionens sönderfall 1991 avtog motståndet som en följd av de berörda staternas vilja till självrannsakan av begångna brott och felhandlingar. En rad statliga arkiv öppnades nu för allmänheten i Europa.

Den politiska oviljan hos de kommunistiska och f.d. kommunistiska staterna har medfört att få personer har kunnat ställas inför rätta för de brott som begåtts i kommunismens namn (men det finns några undantag, t.ex. i Kambodja, och i de baltiska staterna efter självständigheten 1991).

ANNONS

LÄS MER: Josef Stalin

LÄS MER: Holodomor

LÄS MER: Den stora svälten

LÄS MER: Stalins utrensningar

LÄS MER: Mao Zedong

LÄS MER: Röda khmererna och folkmordet i Kambodja

LÄS MER: Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar


FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till kommunistiska brott mot mänskligheten.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
25 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kommunistiska brott mot mänskligheten

Brottsplats Moskva

av: Forum för levande historia
Högstadiet

Ett material för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

+ Läs mer

Vad är folkmord?

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial där elever får lära sig om, och jämföra, tre folkmord i tre olika delar av världen.

+ Läs mer

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet. Med anpassningar för olika lärstilar och med flera fördjupningsnivåer. I fokus är händelserna i Kambodja, Kina, Sovjet och Östtyskland.

+ Läs mer

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Kommunistiska brott mot mänskligheten

S

Stalin manipulerade historien

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-05

Från en fattig och svår uppväxt kom Josef Stalin (på ryska, "mannen av stål") senare att styra Sovjetunionen under nästan tre decennier. Och han styrde med stålhandskar. Under Stalins terrorvälde deporterades och mördades miljontals människor. Inte ens hans närmaste medarbetare gick säkra. I den här artikeln kan du läsa om Stalins tid vid makten och om den sovjetiska diktaturen som till och med manipulerade de historiska källorna till sin fördel...

+ Läs mer

M

Den stora svälten

av: Kaj Hildingson
2021-11-10

I slutet av 1920-talet hade Sovjetunionen väldiga mängder av råvaror och outbildad arbetskraft. Men jämfört med Västeuropa låg Sovjetunionen långt efter när det gällde utbildad arbetskraft, maskiner och effektiv arbetsledning. En serie femårsplaner sattes i gång. Slutmålet var att förvandla Sovjetunionen till en industriell stormakt. Som ett första steg beordrade Stalin år 1929 att jordbruket skulle kollektiviseras. Det innebar att bönderna måste slå samman sina gårdar till större jordbruk - kollektiv som kallades kolchoser. De som vägrade fördrevs från sina gårdar, sköts eller sattes i fångläger. Projektet misslyckades och från 1930 utbröt massvält, som varade i sju år...

+ Läs mer

S

Östtyskland och Östberlin under kalla kriget

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-14

Den 9 november 1989 öppnades Berlinmuren, den främsta symbolen för kalla kriget. Mindre än ett år senare slutade Östtyskland (DDR) att existera. I denna artikel ska vi bland annat titta närmare på vilka synliga spår från forna DDR som finns bevarade i dagens Berlin, samt även berätta historien bakom Östtysklands och murens tillkomst...

+ Läs mer

M

Mellankrigstiden - från demokrati till diktatur

av: Leif Löwegren
2015-09-12

Mellankrigstiden präglades av en kraftig konjunktursvängning mellan det "glada 1920-talet" och den efterföljande "stora depressionen" som utlöstes av börskraschen i USA 1929. Den ekonomiska utvecklingen påverkade även det politiska klimatet i Europas länder. Detta fick ödesdigra konsekvenser då diktatur infördes i flera av de europeiska staterna...

+ Läs mer

M

Nordkorea - gåtfullt och instängt

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-17

År 2014 anklagade en FN-kommission Nordkorea för brott mot mänskligheten. Kommissionens bevis var samlade i en rapport på 372 sidor – med uppgifter från vittnen som berättat. Regeringen i Nordkorea anklagades för att ha utsatt sin egen befolkning för mord, avrättningar, svält, slaveri, tortyr, våldtäkter, annat sexuellt våld, tvångsaborter och försvinnanden...

+ Läs mer

M

Röda khmererna och folkmordet i Kambodja

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-16

Från april 1975 till januari 1979 styrdes Kambodja av röda khmererna som förslavade landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt utopiskt bondesamhälle. Detta helvete på jorden pågick bara några år, men det beräknas att omkring 2 miljoner människor dödades av röda khmererna under perioden – av en befolkning på cirka 8 miljoner...

+ Läs mer

Länkar om Kommunistiska brott mot mänskligheten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS