Tagg om Fredrika Bremer
M
Fredrika Bremer, 1849

Fredrika Bremer

Fredrika Bremer (1801-1865) var en svensk författare och pionjär inom den svenska kvinnorörelsen. 1856 släpptes hennes berömda roman Heartha där hon krävde att kvinnor skulle vara myndiga. Fredrika Bremer led själv av att hon inte var myndig. Som 30-årig yrkeskvinna kunde hon inte ens hyra ett eget rum eftersom hon var omyndig.

Hennes romaner bidrog till att skapa politisk debatt kring frågor om kvinnors rättigheter i samhället. Fredrika Bremers böcker fick även stor internationell spridning.

ANNONS

ANNONS

Fredrika Bremer-förbundet

Fredrika Bremer-förbundet, är en organisation som bildades av Sophie Adlersparre 1884 för att främja kvinnans rättigheter. Förbundet fick en allmänborgerlig karaktär och inriktade sig mest på medelklassens kvinnor. Språkrör var från 1886 tidskriften Dagny (från 1914 Hertha), som ersatte Adlersparres Tidskrift for hemmet. Förste ordförande i förbundet var riksantikvarien Hans Hildebrand - en kvinna som ordförande var fortfarande närmast otänkbart.


LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

Text: Robert de Vries (red.) och stycket om Fredrika Bremer-förbundet är skrivet av Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här nedan hittar du material med anknytning till Fredrika Bremer.

Uppdaterad:
14 augusti 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fredrika Bremer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS