M
Tagg
foto
Foto på Fredrika Bremer, ca 1855-1865.

Fredrika Bremer

Fredrika Bremer (1801-1865) var en svensk författare och pionjär inom den svenska kvinnorörelsen. 1856 släpptes hennes berömda roman Heartha där hon krävde att kvinnor skulle vara myndiga. Fredrika Bremer led själv av att hon inte var myndig. Som 30-årig yrkeskvinna kunde hon inte ens hyra ett eget rum eftersom hon var omyndig.

Hennes romaner bidrog till att skapa politisk debatt kring frågor om kvinnors rättigheter i samhället. Fredrika Bremers böcker fick även stor internationell spridning.

ANNONS

ANNONS

Fredrika Bremer-förbundet

Fredrika Bremer-förbundet, är en organisation som bildades av Sophie Adlersparre 1884 för att främja kvinnans rättigheter.

Förbundet fick en allmänborgerlig karaktär och inriktade sig mest på medelklassens kvinnor. Språkrör var från 1886 tidskriften Dagny (från 1914 Hertha), som ersatte Adlersparres Tidskrift for hemmet. Förste ordförande i förbundet var riksantikvarien Hans Hildebrand - en kvinna som ordförande var fortfarande närmast otänkbart.

S  Fördjupning

Fredrika Bremer växte upp i ett borgerligt hem och upplevde tidigt kontrasten mellan mannens möjligheter och kvinnans instängdhet. För att finansiera sin sociala hjälpverksamhet gav hon ut berättelser, och därmed inleddes hennes framgångsrika karriär. Hon skrev också många reportage. Efter en Amerikaresa utgav hon Hemmen i den nya världen (1-3, 1853-1854). Romanen Hertha (1856) kan ha påverkat beslutet 1858 om kvinnans myndighet vid 25 års ålder, och Bremers arbete för kvinnans jämställdhet ledde till bildandet av Fredrika Bremer-förbundet, som utger tidskriften Hertha.
 


LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

LÄS MER: Kvinnofrågan - kampen för ökad jämställdhet under 1800-talet

PODCAST: Att vara kvinna på 1800-talet

Litteratur:
Carina Burman, Bremer - en biografi, Albert Bonniers Förlag, 2001


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.); fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här nedan hittar du material med anknytning till Fredrika Bremer.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fredrika Bremer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS