M
Tagg
soldater
De gotländska bönderna var chanslösa mot de tungt beväpnade och bepansrade danska trupperna.

Slaget vid Visby

År 1361 anföll den danske kungen Valdemar Atterdag Gotland med en välutrustad krigshär. Det avgörande slaget utspelade sig utanför Visbys ringmurar där Atterdags stridsvana soldater krossade en gotländsk bondehär och tvingade gotlänningarna och Visbys borgare att kapitulera. Valdemar lät därefter ta ut stor skatt av staden och landet. Gotland var sedan danskt i flera hundra år.

Fördjupning

Valdemar Atterdags krigståg mot Gotland och erövring av Visby 1361 ledde till att ön kom att lyda under den danska kronan fram till 1645.

ANNONS

ANNONS

Anfallet kom inte överraskande, eftersom Valdemar några veckor tidigare hade intagit Öland. Angriparna ska ha landstigit på Gotlands västkust den 22 juli, skingrat ett första bondeuppbåd vid Fjäle myr ett par dagar senare och sedan marscherat mot Visby. Den 27 juli stod slutstriden utanför stadsmurarna, varvid den danske kungens stridsvana trupper utan större problem krossade den gotländska bondehären.

Tre av de fem massgravar som efter striden grävdes vid Solberga kloster utanför staden har senare undersökts. Av de 1205 skelett som påträffats är påfallande många efter antingen under 20 eller över 55 år gamla män, och många är halta och lytta.Stadens borgare, som passivt ska ha sett striden från stadsmurarna, hade efter böndernas nederlag inget annat val än att kapitulera. Kapitulationsvillkoren är okända, men att segrare lät en intagen stad betala sina krigskostnader var inte ovanligt. Två dagar efter slaget bekräftade emellertid Valdemar Visbys privilegier och självständiga ställning, och de varulager som fanns i staden lämnades orörda. Landsbygdsbefolkningen decimerades däremot kraftigt genom kriget och kan även ha drabbats på andra sätt: "Husen äro uppbrända och klagande stupar folket för svärdet", lyder en samtida inskription i Fide kyrka på södra Gotland.
 

Brandskattningen av Visby
Bild: SO-rummet.se
Brandskattningen av Visby är ofta en populär benämning på den danske kungen Valdemar Atterdags krigståg mot Gotland 1361. Brandskattningen syftar på att Visbys borgare efter öns erövring ska ha ålagts att fylla tre tunnor med guld för att skona sin stad från förstörelse. Men om  Visby verkligen blev brandskattat vet vi inget om. De samtida källorna talar aldrig om ”brandskatt”, utan bara att Valdemar tog ut stor skatt av staden och landet. Händelsen med brandskattningen - oavsett den är historiskt korrekt eller inte - har hur som helst odödliggjorts genom 1800-talskonstnären C.G. Hellqvists berömda målning.


LÄS MER: Gotlands historia

LÄS MER: Visbys historia

LÄS MER: Visby - Nordens enda medeltida storstad

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om invasionen av Gotland och slaget vid Visby 1361.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Slaget vid Visby

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS