Tagg om slaget vid Visby

Slaget vid Visby

M
Detalj från C.G. Hellqvists målning "Brandskattningen av Visby".

År 1361 anföll den danske kungen Valdemar Atterdag Gotland med en välutrustad krigshär. Det avgörande slaget utspelade sig utanför Visbys ringmurar där Atterdags stridsvana soldater krossade en gotländsk bondehär och tvingade gotlänningarna och Visbys borgare att kapitulera. Det var också då som den s.k. brandskattningen av Visby ägde rum. Gotland var sedan danskt i flera hundra år.

Fördjupning

Brandskattningen av Visby är en populär benämning på den danske kungen Valdemar Atterdags krigståg mot Gotland 1361, vilket ledde till att ön kom att lyda under den danska kronan fram till 1645. Brandskattningen syftar på att Visbys borgare efter öns erövring ska ha ålagts att fylla tre tunnor med guld för att skona sin stad från förstörelse. Händelsen har odödliggjorts genom en berömd målning av 1800-talskonstnären C.G. Hellqvist.

ANNONS

ANNONS

Valdemars anfall kom inte överraskande, eftersom han några veckor tidigare hade intagit Öland. Angriparna ska ha landstigit på Gotlands västkust den 22 juli, skingrat ett första bondeuppbåd vid Fjäle myr ett par dagar senare och sedan marscherat mot Visby. Den 27 juli stod slutstriden utanför stadsmurarna, varvid den danske kungens stridsvana trupper utan större problem krossade den gotländska bondehären.

Tre av de fem massgravar som efter striden grävdes vid Solberga kloster utanför staden har senare undersökts. Av de 1205 skelett som påträffats är påfallande många efter antingen under 20 eller över 55 år gamla män, och många är halta och lytta.

Stadens borgare, som passivt ska ha sett striden från stadsmurarna, hade efter böndernas nederlag inget annat val än att kapitulera. Kapitulationsvillkoren är okända, men att segrare lät en intagen stad betala sina krigskostnader var inte ovanligt. Två dagar efter slaget bekräftade emellertid Valdemar Visbys privilegier och självständiga ställning, och de varulager som fanns i staden lämnades orörda. Landsbygdsbefolkningen decimerades däremot kraftigt genom kriget och kan även ha drabbats på andra sätt: "Husen äro uppbrända och klagande stupar folket för svärdet", lyder en samtida inskription i Fide kyrka på södra Gotland.

LÄS MER: Gotlands historia

LÄS MER: Visbys historia

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Brandskattningen av Visby
BILD: SO-rummet.se
Carl Gustaf Hellqvists berömda tavla "Brandskattningen av Visby".

 

Här hittar du material som handlar om invasionen av Gotland och slaget vid Visby 1361.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Slaget vid Visby

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS