S
Tagg
sjöstrid
Hoglandslaget 1788. Detalj från målning av Louis Jean Desprez.

Slaget vid Hogland

Slaget vid Hogland var ett sjöslag i Finska viken mellan svenska och ryska flottan den 17 juli 1788. Parterna var jämbördiga: mot Sveriges 15 linjeskepp och 11 fregatter, ledda av hertig Karl (XIII), stod Rysslands 17 linjeskepp respektive 8 fregatter.

Drabbningen pågick i sex timmar. Den firades som en svensk seger men slutade egentligen oavgjord.

Slaget innebar emellertid ett nederlag för de svenska planerna i krigets inledning att landstiga nära Sankt Petersburg. Det strategiska initiativet försvann och oppositionen mot kriget, snart manifesterad i Anjalaförbundet, ökade i omfattning.

ANNONS

ANNONS

Ironiskt nog rustades den ryska flottan för avfärd till Medelhavet när svenskarna angrep. En veckas avvaktan hade medfört en svensk promenadseger.
 

Slaget vid Hogland
Bild: Nationalmuseum
Hertig Karl (senare kung Karl XIII) under sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788. Målning av Per Krafft ca 1810.


LÄS MER: Anjalaförbundet

LÄS MER: Gustav III:s ryska krig 1788-1790

LÄS MER: Gustavianska tidens Sverige


FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till sjöslaget vid Hogland.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Slaget vid Hogland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS