M
Tagg
Slaget vid Lund
Detalj från målning av Johann Philipp Lemke.

Skånska kriget

Det skånska kriget (1675-1679) utkämpades mellan Danmark (med stöd från Nederländerna och Brandenburg) och Sverige både till sjöss och på land med Skåne som den viktigaste krigsskådeplatsen. Kriget slutade i stort sett oavgjort efter påtryckningar från Frankrike.

Freden i Roskilde 1658, som föregicks av Karl X Gustavs och den svenska arméns våghalsiga marsch över isarna på lilla och stora Bält, blev en ren katastrof för dansk del. Danmark förlorade Skånelandskapen (Blekinge, Halland och Skåne) samt Bornholm och Trondheims län till Sverige. Denna förlust av viktiga landområden var en bidragande orsak till varför freden mellan länderna var så bräcklig.

ANNONS

ANNONS

Då Sverige och Danmark under mitten av 1670-talet engagerade sig i en och samma europeiska konflikt (fransk-nederländska kriget), fast på olika sidor (Sverige var allierat med Frankrike medan Danmark var allierat med Förenade Nederländerna, Brandenburg och Tysk-romerska riket) agerade den danske kungen Kristian V, och hösten 1675 förklarade Danmark Krig mot Sverige. Kung Kristians primära målsättning var att återerövra de förlorade Skånelandskapen.

Redan på hösten 1675 erövrade danskarna Svenska Pommern och även Gotland föll i deras händer. Den 1 juni 1676 drabbade den svenska flottan samman med den dansk-holländska flottan utanför sydöstra Öland. Mitt under slaget inträffade en märklig händelse; regalskeppet Kronan, som var svenska marinens största krigsskepp, kantrade och sprängdes i luften. Besättningen skulle vända fartyget i den hårda vinden och troligtvis var det en förskjutning av de tunga kanonbatterierna som fick fartyget och kantra vartefter krutreserven antändes. Ingen kan med säkerhet säga vad olyckan berodde på. Flertalet av besättningen på över 800 man följde fartyget i djupet. Danskarna vann slaget och denna seger möjliggjorde en dansk invasion av Skåne samma månad.

Efter att den danska armén landstigit i Skåne i juni 1676 förlorade svenskarna inledningsvis städerna Helsingborg, Landskrona och Kristianstad. Läget såg mörkt ut för svenskarna, men i december 1676 drabbade arméerna samman utanför Lund och slaget slutade med en svensk seger. Under slaget vid Lund, det blodigaste slaget i svensk och dansk historia, stupade uppskattningsvis 6 000 danska soldater och omkring 3 000 svenska soldater (siffrorna som anges varierar).

De som drabbades värst av kriget var civilbefolkningen i Skånelandskapen. För befolkningen spelade det ingen större roll om det var svenskar eller danskar som intog ett område. Oavsett så var det befolkningen som fick utfodra (ge mat till) soldater och hästar. Ett tydligt exempel på detta är när den danska armén slog läger utanför Lund i väntan på att möta den svenska armén. Befolkningen i området fick då föda den danska armén som bestod av 15 000 man och tusentals hästar. Efter slaget var det svenskarnas tur att äta upp böndernas förråd.

Under det skånska kriget var det många bönder som valde att som snapphanar stödja danskarna och med vapen i hand bekämpa svenskarna. Begreppet snapphane var svenskarnas benämning på alla dem som av olika anledningar bekämpade den svenska militärmakten. Vissa av dessa snapphanar var så kallade friskyttar och var avlönade av den danska Kronan (staten) medan andra var bönder som tog till vapen och flyttade ut i skogarna varifrån de anföll svenska styrkor ur bakhåll. Svenskarna bestraffade tillfångatagna snapphanar mycket hårt och avrättningsmetoderna var fruktansvärda.Skånska kriget slutade oavgjort även om Sverige i enlighet med freden i Fontainbleau 1679 fick lämna i från sig ett antal små besittningar i norra Tyskland till Danmark. Sverige fick dock behålla Skånelandskapen.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Freden i Roskilde

LÄS MER: Snapphanar

LÄS MER: Snapphanarna och kampen mellan Danmark och Sverige om Skånelandskapen

LÄS MER: Slaget vid Lund

S  Fördjupning

Skånska kriget var Sveriges krig mot Danmark, Holland och Brandenburg 1675-1679. Genom sin allians med Frankrike från 1672 tvingades Sverige gå i krig mot Brandenburg. När den svenska armén till omvärldens häpnad led nederlag mot brandenburgarna vid Fehrbellin i juni 1675, uppmuntrade detta den danske kungen Kristian V att försöka ta tillbaka förlorat land. Med stöd av en holländsk flotta erövrade han snabbt Skåne och Gotland sommaren 1676.

Vid Ölands södra udde besegrade de allierade den svenska flottan varvid flaggskeppet Kronan gick till botten.

Sedan den danska invasionen i Halland hejdats fick Karl XI dock tid att organisera ett motanfall. I slaget vid Lund i december, det blodigaste slaget som utkämpats på svensk mark (8 300 döda, nära hälften av de deltagande) besegrades danskarna, och återerövringen av Skåne inleddes. Efter hårda strider föll danskarnas sista fäste Kristianstad 1678, medan motståndet från snapphanarna rasade vidare ännu något år.

Under trycket från brandenburgare och danskar tvingades Sverige samtidigt utrymma besittningarna i Pommern. När transportflottan gick på grund vid Bornholm i december omkom tusentals soldater och sjömän med sina familjer.

På Sveriges vägnar slöt Frankrike sommaren 1679 fred med Brandenburg - vilket innebar en del mindre landavträdelser i Pommern - samt med Danmark på basis av status quo (oavgjort, oförändrat tillstånd). Som reaktion mot det franska förmynderiet undertecknade Sverige därför en allians med Danmark i september 1679. I fredsfördraget med Holland någon vecka senare accepterades vissa tullnedsättningar.

Skånska kriget var en vändpunkt under Karl XI:s regering. Det karolinska enväldet, indelningsverket, reduktionen och den hädanefter försiktiga utrikespolitiken - alltsammans kan förklaras mot denna bakgrund.
 

 

Litteratur
Gunnar Wetterberg, Skånes historia. Del 2 : 1376-1720, Bonniers förlag, 2017
Gösta Johannesson, Skåne, Halland och Blekinge: om Skånelandskapens historia, Norstedts, 1984
Harald Gustafsson, Nordens historia: en europeisk region under 1200 år, Studentlitteratur, 2017
Harald Gustafsson, Skåne i Danmark : En dansk historia till 1658, Makadam förlag, 2008
Sten Skansjö, Skånes historia, Historisk media, 2014


FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap. Fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material vars innehåll kan relateras till det skånska kriget.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Skånska kriget

Tidernas Skåne : Källkritik och historiebruk

av: Regionmuseet Kristianstad
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

+ Läs mer

Artiklar om Skånska kriget

M

Snapphanarna och kampen mellan Danmark och Sverige om Skånelandskapen

av: Annelie Ingvarsson
2023-03-10

För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen för obarmhärtiga strider om frihet och herravälde. Grannländerna Sverige och Danmark låg i långvarig fejd med varandra och tusentals människor fick sätta livet till i kampen om makten över Östersjön. Under 1600-talet nådde kriget sin kulmen. Arméernas närvaro i Skåne spred skräck bland befolkningen. Många tvingades lämna sina hem och söka skydd i de djupa skogarna. En del tog anställning i de danska friskyttekompanierna, andra förde sin egen desperata kamp för överlevnad. Det var nu som snapphanarna tog plats i den skånska historien...

+ Läs mer

S

Den blodiga kampen om Skånelandskapen

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-05

Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva regionerna i Europa och vänskapen mellan Sverige och Danmark har aldrig varit starkare. Öresundsbron som invigdes år 2000 har bidragit till att stärka denna sammanhållning ännu mer. Men relationen mellan länderna har inte alltid varit bra. Under flera århundraden var Sverige och Danmark ärkefiender, och en avgörande faktor i denna bittra ovänskap var kampen om Skånelandskapen...

+ Läs mer

S

Armén och flottan under stormaktstiden

av: Stig Hadenius
2020-01-09

Det var den framgångsrika svenska krigsapparaten som gjorde Sverige till en stormakt i Nordeuropa. I början av 1600-talet effektiviserades armén under Gustav II Adolfs ledning, vilket ledde till stora framgångar på slagfälten i Tyskland. Sveriges nya roll som stormakt var dock oerhört kostsam, framförallt gällande allt manskap som behövdes både inom armén och flottan. Detta löstes genom en rad nya militära reformer under Karl XI:s tid, vilket skapade förutsättningar för Karl XII att utkämpa det stora nordiska kriget (1700-1721), som slutligen ledde till den svenska stormaktens fall. Landets befolkningsmässiga och ekonomiska resurser räckte i slutändan inte till för att försvara stormaktsväldets vidsträckta gränser runt Östersjön...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Den karolinska tiden 1654-1718

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden täcker den senare hälften av stormaktstiden då Sverige var inblandat i flera stora krig mot framförallt Danmark och Ryssland...

+ Läs mer

Länkar om Skånska kriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS