M
Tagg
Porträtt
Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg (1912-1947?) var en svensk affärsman och diplomat som skickades till Budapest där han räddade tusentals ungerska judar från nazisterna och Förintelsen i slutet av andra världskriget.

Sveriges legation i Budapest hade begärt förstärkning för att klara anstormningen av förföljda judar som sökte svenskt skydd efter den tyska ockupationen och deportationerna av judar från östra Ungern 1944. Legationen leddes av ministern Ivan Danielsson, medan legationssekreteraren Per Anger hade det direkta ansvaret för skyddsfrågorna.

ANNONS

ANNONS

Mot bakgrund av den försvårade situationen för Ungerns judar påverkade amerikanarna Sveriges regering att skicka ett särskilt sändebud till Budapest för att organisera en räddningsaktion.

Mellan juli och december 1944 utfärdade Raoul Wallenberg skyddspass och skyddade judar i byggnader som betecknades som svenskt territorium. Wallenberg kunde därmed rädda tusentals judar från att skickas från Ungern till nazistiska förintelseläger.

I januari 1945 togs Raoul Wallenberg till fånga av sovjetisk militär i samband med att Röda armén befriade Budapest. Han fördes därefter till Sovjetunionen. Vad som sedan hände vet man inte alldeles säkert. Det mest troliga är att han dog i ett fängelse i Moskva 1947, sannolikt mördad.

På många håll i världen har gator, torg och institutioner uppkallats efter Raoul Wallenberg. 1997 hedrades han med ett frimärke av det amerikanska postverket.

S  Fördjupning

Raoul Wallenberg utnämndes 1944 till legationssekreterare i Budapest och ledde med stöd från USA en stor aktion för att i krigets slutskede rädda förföljda ungerska judar. Han lyckades genom att dela ut s.k. skyddspass rädda livet på tusentals människor vilka hotades av den sönderfallande ungerska quislingregimen (den nazistvänliga regeringen).

I januari 1945 omhändertogs han av ryska soldater och fördes till Moskva där han fängslades. Upprepade förfrågningar från den svenska regeringens sida om Wallenbergs öde ledde inte till något resultat förrän 1957, då den sovjetiska regeringen meddelade att han hade dött i Lubjankafängelset i Moskva den 17 juli 1947. Olika vittnesmål har förekommit om att Wallenberg varit i livet efter den tidpunkten. Men trots en rad påtryckningar från svensk sida och omfattande demonstrationer i Sverige och USA har inte några nya uppgifter kommit från Moskva.
 

LÄS MER: Raoul Wallenberg - offer för kalla kriget
 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty och Lilian O. Montmar, författare ; fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som handlar om Raoul Wallenberg.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg: En historia om mod och motstånd under Förintelsen

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tagit fram ett studiematerial om Raoul Wallenbergs liv och gärning. Till studiehäftet finns en sammanställning av pedagogiska reflektions- och värderingsövningar, samt dokument.

+ Läs mer

Sverige och Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Undervisningsmaterial som ger elever fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.

+ Läs mer

Artiklar om Raoul Wallenberg

S

Raoul Wallenberg - offer för kalla kriget

av: Torbjörn Nilsson
2020-09-27

Raoul Wallenbergs räddningsaktion för judarna i Budapest under andra världskrigets slutskede varade bara i ett drygt halvår. Ändå räddades tiotusentals judar och han själv fick en hjältes berömmelse, något som ytterligare förstärktes av mystiken kring hans senare öde som försvunnen/död i den sovjetiska fängelseapparaten. Hur kom det sig att han överlevde de tyska nazisternas och deras ungerska allierades (”pilkorsarna”) våldsregim men föll offer för den framryckande sovjetmakten? Svaret kan sökas i det komplicerade storpolitiska spel som ägde rum i krigets slutskede när nazister försökte rädda sitt eget skinn, Sovjets misstänksamhet mot Väst tilltog och omvärldens senkomna engagemang för judarna tog fart...

+ Läs mer

Länkar om Raoul Wallenberg

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS