Tagg om marinarkeologi
Bild:

Marinarkeologi

Marinarkeologi är arkeologi under vattnet på sjö- och havsbottnar. Marinarkeologer utforskar därmed fynd i hav, sjöar och vattendrag.

Ett skeppsvrak räknas som en fornlämning och skyddas av lagen om det är mer än 100 år sedan skeppet blev ett vrak.

Marinarkeologi handlar om mer än att undersöka skeppsvrak. Dagens marinarkeologer undersöker också t.ex. rester av hamnar och försvarsanläggningar som med tiden hamnat under vatten. Man studerar även kustmiljöer och de spår som finns där av människor som levde förr.

De flesta fynd inom marinarkeologin är inte från forntiden utan från modernare tider.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om marinarkeologi.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Marinarkeologi

Sortera efter:
          

Kort presentation (2:35 min) där SO-läraren Eddie Gustavsson berättar om hur Vasaskeppet sjönk och senare bärgades. Filmen riktar sig till mellanstadiet.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program ur Vetenskapsradion Historia (15 min) som handlar om Stockholms historia. Stockholms historia har alltid präglats av vattnet, men trots detta har stadens marina historia ofta hamnat i skymundan.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program ur Vetenskapsradion Historia (17 min) som handlar om dansk-lybska flottans förlisning 1566 under det nordiska sjuårskriget. Marinarkeologer söker nu efter spåren efter den dansk-lybska flottan utanför Gotlands västkust. Vetenskapsradion Historias Tobias Svanelid besöker platsen för dykningarna.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Claes-Göran Wetterholm berättar om Titanic och hennes viloplats i Atlanten på 3800 meters djup. Titanic var ett föga uppmärksammat fartyg när hon lämnade Southampton på sin första och enda resa den 10 april 1912. Det var lågsäsong vilket betydde att hon var lastad till en sjättedel av sin kapacitet och hade plats för ytterligare 1 000 passagerare...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om sjunkna skepp i svenska vatten. Få länder har så många vrak längs sina kuster som Sverige. Listan skulle kunna göras hur lång som helst och regionen är ett eldorado för marinarkeologer, inte minst under sommaren då de kan dyka i en spännande skattkammare. Ändå har forskningen efter vår sjunkna historia bara börjat...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om regalskeppet Vasa ur olika perspektiv. Här berättas om skeppets historik, byggnation, bestyckning, utsmyckning, bärgning m.m.

Spara som favorit
          

Kalmar läns museums webbsida om regalskeppet Kronan. Den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Ljudet kom rullade över vattnet, dånet av kanonsalvorna blandades med skriken, krutröken draperade skeppen i slöjor...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om bärgningen av regalskeppet Vasa. Efter 333 år på botten av Stockholms ström bröt Vasa åter vattenytan den 24 april 1961…

Spara som favorit
          

På den här webbsidan kan du fördjupa dig i ämnet marinarkeologi – alltså arkeologi på sjö- och havsbottnar. Norden har en unik samling av vrak från gångna tider och de flesta av dessa har inte återfunnits – än. Efter våra avlånga kuster har det skett flera tusen förlisningar. Dessa ligger där som en länk till det förgångna...

Spara som favorit