Tagg om marinarkeologi

Marinarkeologi

L

Marinarkeologi är arkeologi under vattnet på sjö- och havsbottnar. Marinarkeologer utforskar därmed fynd i hav, sjöar och vattendrag.

Ett skeppsvrak räknas som en fornlämning och skyddas av lagen om det är mer än 100 år sedan skeppet blev ett vrak.

Marinarkeologi handlar om mer än att undersöka skeppsvrak. Dagens marinarkeologer undersöker också t.ex. rester av hamnar och försvarsanläggningar som med tiden hamnat under vatten. Man studerar även kustmiljöer och de spår som finns där av människor som levde förr.

De flesta fynd inom marinarkeologin är inte från forntiden utan från modernare tider.

LÄS MER: Arkeologi

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om marinarkeologi.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Marinarkeologi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS