Tagg om marinarkeologi

Marinarkeologi

L

Marinarkeologi är arkeologi under vattnet på sjö- och havsbottnar. Marinarkeologer utforskar därmed fynd i hav, sjöar och vattendrag.

Ett skeppsvrak räknas som en fornlämning och skyddas av lagen om det är mer än 100 år sedan skeppet blev ett vrak.

Marinarkeologi handlar om mer än att undersöka skeppsvrak. Dagens marinarkeologer undersöker också t.ex. rester av hamnar och försvarsanläggningar som med tiden hamnat under vatten. Man studerar även kustmiljöer och de spår som finns där av människor som levde förr.

De flesta fynd inom marinarkeologin är inte från forntiden utan från modernare tider.

LÄS MER: Arkeologi

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om marinarkeologi.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Marinarkeologi

M

Forntidens handel på Medelhavet

av: Jan-Olof Fallström
2022-09-29

En vårdag någon gång på 1300-talet f.Kr lättade ett handelsfartyg ankar i staden Kas i sydvästra Mindre Asien (dagens Turkiet). Det var fullastat med varor som skulle säljas längs den vanliga färdvägen i östra Medelhavet. Plötsligt kom en hård kastvind från nordväst och överraskade skepparen. På några ögonblick var katastrofen fullbordad. Fartyget sjönk på 45 meters djup. Även om man alltid måste räkna med sådant i sjöfarten, är det lätt att föreställa sig de anhörigas sorg och ägarnas förtvivlan över förlusterna. Men med tiden blev allt glömt, tills en sommardag 1982...

+ Läs mer

Länkar om Marinarkeologi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS