Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan (Stora Kronan) var ett svenskt örlogsfartyg som välte och exploderade under slaget vid Öland 1676. Sjöslaget var en del av det skånska kriget (1675-1679) som utkämpades mellan Sverige och Danmark. Kronan var ett av sin tids största krigsfartyg och hade en besättning på över 800 man.

Här nedan hittar du material som kan relateras till regalskeppet Kronan.

Uppdaterad:
24 april 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Regalskeppet Kronan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS