Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan (Stora Kronan) var ett svenskt örlogsfartyg som välte och exploderade under slaget vid Öland 1676. Sjöslaget var en del av det skånska kriget (1675-1679) som utkämpades mellan Sverige och Danmark. Kronan var ett av sin tids största krigsfartyg och hade en besättning på över 800 man.

Här nedan hittar du material som kan relateras till regalskeppet Kronan.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Regalskeppet Kronan

Sortera efter:
          

TV-serien Svenska slag sändes i Sveriges Television 2007. Programledaren Per Dahlberg går till botten med vad som hände när regalskeppet Kronan sjönk utanför Öland 1676. På FOI i Stockholm provskjuts en replik av en Kronan-kanon med skrämmande resultat. Dessutom gör Per häxtestet då han i ett 13-gradigt Östersjön testar om det går att lura rättvisan. För vill man sjunka så sjunker man, eller?

Spara som favorit
          

Artikel på Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks hemsida där Patrik Nilsson berättar om Karl XI:s tid vid makten och den desperata kampen mot landets fiender. Sällan har förtroendet för den svenska armén och flottan varit större. Alliansen 1672 med Frankrike gav både säkerhet och välbehövliga ekonomiska bidrag. Stormaktsväldet tycktes tryggat. Motsatsen blev följden: krig med Danmark, Holland och Brandenburg samt statsbankrutt. Den unge Karl XI ställdes inför sitt livs utmaning - rädda Sverige!...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om regalskeppet Kronan. Här berättas också en del om livet ombord på ett örlogsskepp under 1600-talet. I juni 1676 drabbade den svenska flottan samman med en fiende­styrka under dansk ledning utanför Ölands södra udde. Sjö­slaget blev en svensk katastrof. I stridens inledning explo­derade flaggskeppet Kronan, med omkring 850 man ombord. År 1980 hittades vraket...

Spara som favorit
          

På webbsidan Titanic Norden kan du läsa kortfattat om regalskeppet Kronan. Den svenska stormaktstiden pågick ungefär mellan åren 1620 och 1721. Sverige var under denna period i stort behov av nya krigsfartyg. Regalskeppet Kronan kölsträcktes år 1665, men på grund av finansiella problem dröjde det enda till 1672 innan skeppet var helt färdigt…

Spara som favorit
          

På webbplatsen Axels fartygshistoria kan du läsa kortfattat om regalskeppet Kronan.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där det berättas om regalskeppet Kronan. Efter ett flertal krig i Europa och med Danmark hade man konstaterat att något behövde göras med den svenska flottan...

Spara som favorit
          

Kalmar läns museums webbsida om regalskeppet Kronan. Den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Ljudet kom rullade över vattnet, dånet av kanonsalvorna blandades med skriken, krutröken draperade skeppen i slöjor...

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om svensk örlogshistoria från 1600-talet till början av 1800-talet. Här berättas om örlogsflottan, livet ombord på fartygen, bestraffningar, skärgårdsflottan m.m.

Spara som favorit