Tagg om Sveriges grundlagar

Sveriges grundlagar

En grundlag är en extra viktig lag. I Sverige har vi fyra grundlagar:

1. Regeringsformen
2. Successionsordningen
3. Tryckfrihetsförordningen
4. Yttrandefrihetsgrundlagen

Grundlagarna bestämmer hur riksdagen och regeringen ska styra Sverige. Grundlagarna bestämmer också våra fri- och rättigheter.

Grundlagarna bildar tillsammans Sveriges författning eller konstitution. Det är därför svårare att ändra en grundlag än en vanlig lag. För att kunna ändra en grundlag måste två olika riksdagar fatta samma beslut. Dessutom måste det ha varit val emellan så att folket fått vara med och tycka till.

Läs mer om Sveriges grundlagar i avsnittet Så styrs Sverige >

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som kan relateras till Sveriges grundlagar.

Uppdaterad: 
13 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Sveriges grundlagar

av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett fördjupande studiehäfte som tar upp vad demokrati är och hur demokratin genomsyrar samhället.
av:
Sveriges riksdag
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett fördjupande studiehäfte som beskriver riksdagens uppgifter och dess roll i samhället.
av:
Film- & TV-branschens Samarbetskommitté
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Ett skolmaterial för högstadiet och gymnasiet om upphovsrätten och om möjligheten att leva på sitt skapande.

Artiklar om Sveriges grundlagar

S
Jonas Ahlberg och Robert de Vries (red)
2014-02-28
Samhället består av olika grupper människor som tillsammans följer olika normer och lagar. Lagarnas och rättsväsendets viktigaste uppgift är att se till att samhället upprätthålls och fungerar...

Podcast om Sveriges grundlagar

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-09

Apropå att prins Oscar fötts pratar Mattias, Kristoffer och Julia om successionsordningen i Sverige - alltså vem som ärver tronen och hur det går till.

Länkar om Sveriges grundlagar

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (9:28 min) för där SO-läraren Magnus Söderbom berättar om Sveriges fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:36 min) som handlar om de kanske två viktigaste grundlagarna - tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:44 min) där SO-Sara förklarar hur ett val går till i Sverige. Filmen passar bra för mellan- och högstadiet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (6:49 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om yttrandefrihet. Yttrandefrihet är en av de mänskliga rättigheterna, men vad innebär det egentligen? 

Spara som favorit
          

Genomgång (5:10 min) där SO-läraren Martin Södertörn berättar lättförståeligt om Sveriges grundlagar. Ljudet är bra men lite lågt inspelat.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:01 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om lagar, regler och normer. Varför vi har lagar och var de kommer ifrån?

Spara som favorit
          

Kopieringsunderlag i form av faktablad och arbetsblad (pdf i utskriftsformat, 2 sid) om våra viktigaste lagar (inkl grundlagarna). Materialet riktar sig till åk 4-6 och är ett smakprov från Tengnäs Läromedel.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (10:40 min) av gymnasieläraren Tomas Bohlin som berättar om svensk lagstiftning, riksdag och regering. Hur går det till när en ny lag stiftas?

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (9:08 min) där läraren Mattias Axelsson berättar om Sveriges fyra grundlagar och deras funktion.

Spara som favorit
          

Föreläsning (11:59 min) där läraren Mattias Denkert berättar kortfattat om Sveriges fyra grundlagar.

Spara som favorit
          

Genomgång (3:31 min) där läraren Eva Lindahl berättar hur det går till när en grundlag ändras.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (7:27 min) där du kan lära dig mer om Sveriges grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

Spara som favorit
          

Kort pedagogisk genomgång (3:05 min) om Sveriges fyra grundlagar och vad de innebär.

Spara som favorit
          

Riksdagens informationssida om Sverige grundlagar. Här kan du läsa om regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen m.m.

Spara som favorit