Tagg om reinkarnation
M

Reinkarnation

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden, antingen som människa eller djur beroende på vilka handlingar (goda och onda) som utförts i det tidigare livet.

Tanken på reinkarnation har funnits inom många kulturer i alla tider och har än idag en central betydelse inom framförallt hinduismen och buddhismen.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Gemensamt för hinduismen och buddhismen är att varje återfödelse är bestämd av lagen om karma, d.v.s. summan av de positiva och negativa handlingar individen har utfört under sitt föregående liv.

Lagen om karma innebär med andra ord att omständigheter i tidigare liv avgör i vilket slags kropp själen/jaget senare reinkarneras (återföds).

En annan likhet mellan hinduismen och buddhismen är att det ständiga förloppet av återfödelse (samsara) betraktas som något plågsamt som man bör befria sig från.

I modern tid har tanken på reinkarnation även fått spridning i västvärlden i samband med intresset för nyreligiösa rörelser och New Age.

LÄS MER: Hinduismen

LÄS MER: Buddhismen

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till reinkarnation.

Uppdaterad:
07 oktober 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Artiklar om Reinkarnation

L

Världsreligionernas syn på döden och begravning

av: Carl-Henrik Larsson
2018-04-13

Inom judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen förekommer olika sätt att se på döden samt vilka begravningsritualer som ska tillämpas. I den här artikeln presenteras några enkla fakta om världsreligionernas syn på vad som händer efter livet och hur de döda ska hanteras.

+ Läs mer

Podcast om Reinkarnation

SO-rummet podcast icon
L

Hinduismens grundtankar

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-18

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom hinduismens grundtankar och berättar om reinkarnation, karma, kastsystemet och mycket annat.

+ Läs mer

Länkar om Reinkarnation

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här