Tagg om reinkarnation
Bild:

Reinkarnation

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden, antingen som människa eller djur beroende på vilka handlingar (goda och onda) som utförts i det tidigare livet.

Tanken på reinkarnation har funnits inom många kulturer i alla tider och har än idag en central betydelse inom framförallt hinduismen och buddhismen.

Gemensamt för hinduismen och buddhismen är att varje återfödelse är bestämd av lagen om karma, d.v.s. summan av de positiva och negativa handlingar individen har utfört under sitt föregående liv.

Lagen om karma innebär med andra ord att omständigheter i tidigare liv avgör i vilket slags kropp själen/jaget senare reinkarneras (återföds).

En annan likhet mellan hinduismen och buddhismen är att det ständiga förloppet av återfödelse (samsara) betraktas som något plågsamt som man bör befria sig från.

I modern tid har tanken på reinkarnation även fått spridning i västvärlden i samband med intresset för nyreligiösa rörelser och New Age.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till reinkarnation.

Uppdaterad: 
07 oktober 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Reinkarnation

L
Carl-Henrik Larsson
2018-04-13
Inom judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen förekommer olika sätt att se på döden samt vilka begravningsritualer som ska tillämpas. I den här artikeln presenteras några enkla...

Podcast om Reinkarnation

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-18

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom hinduismens grundtankar och berättar om reinkarnation, karma, kastsystemet och mycket annat.

Länkar om Reinkarnation

Sortera efter:
          

Genomgång (8:04 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Dalai Lama.

Spara som favorit
          

Tredje avsnittet (27:56 min) av Världens religioner - buddhism, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Andra avsnittet (30:18 min) av Världens religioner - hinduism, med Christer Hedin, religionshistoriker.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:44 min) där mellanstadieläraren Kristina Lundgren berättar om hinduismen.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:10 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om reinkarnation, Brahma, Atman, Samsara och Moksha.

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (47:17 min) om buddhismen. Hur skiljer sig egentligen anatman från atman? Är buddhismen en religion? Om inte, vad är det då? Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

I podcasten "Det ska gudarna veta" kan du lyssna på ett avsnitt (54:34 min) om hinduismen. Är det egentligen en religion med flera gudar? Vad är det som gör att vi har så jäkla svårt att prata om just hinduism? Lyssna och hör! Podcasten görs av tre religionslärare från Göteborg: Julia Matsson (lärare i samhällskunskap och historia), Kristoffer Larsson (lärare i samhällskunskap och religionskunskap) och Mattias Axelsson (lärare i samhällskunskap, religionskunskap och historia).

Spara som favorit
          

Genomgång (13:32 min) av läraren Tobias Kjellström som reder ut några viktiga begrepp inom hinduismen: polyteism, Brahman, reinkarnation, samsara, karma, kast, oberörbar, moksha m.m.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:03 min) där SO-läraren Morgan Andersson gör en enkel jämförelse mellan hinduismen och buddhismen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:01 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om hur man ser på döden i de fem stora världsreligionerna.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (9:57 min) där läraren Mattias Axelsson berättar kort om människosynen inom buddhismen och hinduismen.

Spara som favorit
          

Genomgång (6:16 min) av SO-läraren Petra Stark som berättar om hur man en ser på gud inom hinduismen och buddhismen. För år 7-9.

Spara som favorit
          

SO-läraren Pelle B:s minikurs inkl. instuderingsfrågor om hinduismen. Hinduismen är en religion som främst finns i Indien. Det är svårt att beskriva hinduismen. Ordet hinduism, som betyder ”det indiska”, används inte av indierna själva. De kallar religionen för: ”den eviga världsordningen”...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Genomgång (4:57 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar om hinduismens grunder. Här berörs atman, brahman, karma, samsara, moksha och dharma.

Spara som favorit
          

Överskådlig powerpoint-lektion (39:50 min) från SO-läraren David Geiser som tar upp centrala begrepp, historia, levnadsregler inom hinduism. Här görs också en jämförelse med de andra världsreligionerna.

Spara som favorit
          

Överskådlig powerpoint-lektion (32:01 min) från SO-läraren David Geiser som tar upp centrala begrepp, historia, levnadsregler och riktningar inom buddhismen. Här görs även en jämförelse mellan hinduismen och buddhismen.

Spara som favorit
          
Bild:

Föreläsning (13:06 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om buddhismens grunder. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          
Bild:

Föreläsning (12:43 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om hinduismens grunder samt lite om andra asiatiska religioner. Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Hemföreläsning (14:00 min) där gymnasieläraren Katarina Lycken Rüter berättar om hinduismens lära och tro med fokus på viktiga begrepp. Genomgången riktar sig till elever på gymnasiet.

Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilmer där SO-läraren Patrik föreläser om buddhismen. I den här första delen (9:56) berättas om gudar, texter, riter och heliga platser inom buddhismen. De andra delarna hittar du här: Buddhismen del 2 : Årets och livets högtider inom buddhismen (12:50)  Buddhismen del 3 : Budskapet och läran (10:11)  Buddhismen del 4 : Religion i samhället (13:19)

Spara som favorit

Sidor