Tagg om riksdag och regering

Riksdag och regering

Vart fjärde år har vi val till riksdagen, landstinget och till kommunerna, det vill säga år 2022, 2026 och så vidare. Valdagen infaller alltid på den andra söndagen i september. Alla svenska medborgare som fyllt 18 år får rösta i riksdagsvalet.

Förenklat gäller att de politiska partier som har flest mandat (platser) i riksdagen (majoriteten av de 349 platserna) bildar regering. Regeringen styr landet men granskas av riksdagen.

Riksdag
När riksdagen samlas för första gången efter ett val väljer ledamöterna talman och vice talmän (posterna kan innehas av både kvinnor och män).

Talmannen leder riksdagens arbete och kammarens sammanträden. Talmannen får inte delta i debatterna eller rösta när olika ärenden ska avgöras. Vid en eventuell regeringsbildning är det talmannen som leder förhandlingarna och lägger fram ett förslag för riksdagen om godkännandet.

Riksdagsledamöterna fattar tusentals beslut varje år. Naturligtvis kan ingen riksdagsledamot sätta sig in i alla dessa ärenden. Därför finns det 15 utskott för olika områden. De 349 riksdagsledamöterna delar in sig på dessa utskott. Vissa koncentrerar sig på frågor som handlar om miljön medan andra specialiserar sig på frågor som berör skolan.  I varje utskott sitter ett udda antal riksdagsledamöter eftersom det ibland genomförs röstningar även där. Det måste vara minst 15 stycken och för närvarande har varje utskott av 17 ledamöter.

Utskottens sammansättning ska i princip spegla partiernas styrka i riksdagen. Stora partier får fler ledamöter i utskotten än mindre partier.

Exempel på utskott är utbildningsutskottet, skatteutskottet, försvarsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, kulturutskottet och arbetsmarknadsutskottet.

Det viktigaste riksdagsarbetet sker i utskotten. Det är där alla förslag ska bearbetas. När ett utskott ska komma med ett förslag hur en fråga ska lösas tar man först kontakt med experter och organisationer som kan detta ärende för att få idéer. I utskotten förekommer det ofta att man kompromissar med andra partier som sitter i utskottet. Kompromisser är viktiga i det politiska arbetet i Sverige, eftersom inget parti i riksdagen har en egen majoritet. Därför måste man göra upp och komma överens med politiska motståndare.

När utskottet har klarat av sitt arbete lämnar man ett förslag (betänkande) till riksdagen. Därefter diskuteras förslaget i kammaren (som också kallas plenisalen) som är den sal där de 349 riksdagsledamöterna har sina bestämda platser. Därefter sker en omröstning. Ett beslut som riksdagen tar utan omröstning kallas acklamation. Det innebär att alla, eller nästan alla svarar ja, när talmannen frågar om förslaget antas. I frågor där oenigheten är stor blir det någon som begär röstning, votering. Voteringen går till så att de ledamöter som säger ja till ett förslag reser sig i sina bänkar. Därefter reser sig de som röstar nej. Oftast blir det dock rösträkning. Vid varje sittplats finns röstknappar för ja eller nej eller avstår. På ljustavlor bakom talmannen visas snabbt resultatet av omröstningen. Säger en majoritet av ledamöterna ja till utskottets förslag får regeringen i uppdrag att genomföra förslaget.

Regering
Regeringen är de som styr landet, men det är riksdagen som beslutar.

Partiledaren som har fått i uppdrag att bilda en regering kallas för statsminister. Det är statsministern som utser vilka personer som ska ingå i regeringen. Regeringens medlemmar kallas statsråd eller ministrar.

Många av regeringens statsråd (ministrar) är ansvariga för var sitt departement. Ett departement har ansvar för ett speciellt samhällsområde. Exempel på departement är utbildningsdepartementet, bostadsdepartementet, försvarsdepartementet, utrikesdepartementet och miljö- och energidepartementet. Departementen ska hjälpa till att ta fram nya propositioner och se till att de beslut som riksdagen har tagit genomförs. De flesta personer som arbetar på departementen är anställda och har kvar sina arbeten även om regeringen måste avgå efter ett förlorat val.
 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till riksdag och regering.

Uppdaterad:
Publicerad:
14 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Riksdag och regering

Det levande valet - två rollspel om politiska val

Sverok och Sveriges elevråd
Högstadiet, Gymnasiet

I spelen "Republiken skolan" och "Rådet" ställs eleverna inför scenarion som engagerar och skapar debatt; demokratiarbete i skolan efter ett landsomfattande elevuppror och en omskakande framtid i yttre rymden.

+ Läs mer

Lektioner om val, demokrati och politik

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Högstadiet, Gymnasiet

Information och tips på material och aktiviteter till dig som är lärare i åk 7-9 och gymnasiet och som undervisar om val, demokrati och politik.

+ Läs mer

Demokratin står aldrig stilla

Sveriges riksdag
Gymnasiet

För snart hundra år sedan beslutade riksdagen att införa allmän och lika rösträtt. Hur gick det till när Sverige blev en demokrati? Vilken roll vill du spela i folkstyrets framtid?

+ Läs mer

Demokrati och val, del 3

Natur & Kultur
Mellanstadiet, Högstadiet

Med hjälp av det här lektionstipset kan du beskriva och jämföra olika valsystem.

+ Läs mer

Demokrati och val, del 2

Natur & Kultur
Mellanstadiet, Högstadiet

Med hjälp av det här lektionstipset kan du beskriva hur det går till att rösta.

+ Läs mer

Riksdagens nya skolmaterial

Sveriges riksdag
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Undervisar du om demokratifrågor och riksdagens roll och arbete? Nu finns det nytt material du som lärare kan använda i klassrummet.

+ Läs mer

Demokrati och val, del 1

Natur & Kultur
Mellanstadiet, Högstadiet

Lektionstips där du kan introducera eller sammanfatta vad val handlar om.

+ Läs mer

Prata politik! - ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Högstadiet, Gymnasiet

Detta metodmaterial är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor.

+ Läs mer

Demokratin i samhället

Sveriges riksdag
Högstadiet, Gymnasiet

Ett fördjupande studiehäfte som tar upp vad demokrati är och hur demokratin genomsyrar samhället.

+ Läs mer

Riksdagen i samhället

Sveriges riksdag
Högstadiet, Gymnasiet

Ett fördjupande studiehäfte som beskriver riksdagens uppgifter och dess roll i samhället.

+ Läs mer

Artiklar om Riksdag och regering

L

Vad är en regering?

Carsten Ryytty
2016-11-14

Regeringens uppgift är att styra landet. Det innebär att den ska genomföra riksdagens beslut. Regeringen planerar för hur man vill styra landet, men det är riksdagens som beslutar.

+ Läs mer

Podcast om Riksdag och regering

SO-rummet podcast icon
M

Hur bildas en ny regering?

Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-04

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad som händer när riksdagsvalet är klart. Hur räknas rösterna? Vem får bilda regering?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Val i Sverige

Julia, Mattias och Kristoffer
2018-05-24

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om val i Sverige - riksdagsval samt val till landsting och kommun.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Riksdag och regering i Sverige

Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-02

Julia, Kristoffer och Mattias förklarar vad riksdag och regering är, vad de gör och hur de utses.

+ Läs mer

Länkar om Riksdag och regering

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS