Tagg om Stockholms historia
L
Stockholm 1733

Stockholms historia

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet av Birger jarl, men det var inte förrän på 1600-talet som staden började spela en viktig roll som Sveriges huvudstad.

Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön på gränsen mellan Uppland och Sörmland. Platsen var tidigare befäst med en försvarsbyggnad på Stadsholmen. Namnet lär komma av de stockar som fanns vid sundet som ledde in i Mälaren. De var nödvändiga för att man skulle kunna ta sig uppför de strida strömmarna.

Under medeltiden betraktades Stockholm som en stor stad, trots att det bara bodde cirka 6000-7000 personer i staden i slutet av 1400-talet. Medeltidens Stockholm var inte större än den del som idag utgörs av Gamla stan, men var ändå landets största och viktigaste stad.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

I slutet av medeltiden var Stockholm skådeplats för flera dramatiska uppgörelser i samband med maktkampen i Norden, exempelvis 1520 då Kristian II intog staden och genomförde ”Stockholms blodbad”. När Gustav Vasa intog staden 1523 och kröntes till Sveriges kung bestämde han att Stockholm skulle vara Sveriges huvudstad, men det var egentligen inte förrän under 1600-talet som den blev det. Först då bodde kungen i staden hela året. Tidigare hade kungen flyttat runt mellan sina slott i olika delar av landet. Läs om Stockholm under stormaktstiden >

På 1700-talet anlades fabriker på Södermalm och mot slutet av 1800-talet satte industrialiseringen sin prägel på staden.

Gamla stan ser idag nästan likadan som på medeltiden vad det gäller gator och torg. Här finns Storkyrkan som byggdes på 1200-talet. Här finns Stockholms slott. 1697 förstördes det gamla slottet Tre kronor i en våldsam brand. 1754 blev det nya slottet inflyttningsbart. Numera bor kungen och hans familj ute på Drottningholms slott sedan 1981, men kungliga slottet är en del av deras arbetsplats.

Djurgården var ursprungligen kunglig jaktmark. På 1700-talet blev södra Djurgården ett populärt rekreationsställe. På Djurgården finns idag bland annat Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet och Nordiska museet.

Tack vare sitt fria och vackra läge vid vattnet har Stockholm ofta kallats Nordens Venedig, ibland också Mälardrottningen (det finns 24 000 öar, holmar och skär i Stockholms skärgård).

S Medeltidens Stockholm

Stockholm var redan vid 1200-talets slut troligen Sveriges största stad. Under senmedeltiden beräknas den ha haft 6000-7000 invånare.

Stadens namn dyker upp i källorna först 1252, och arkeologiska undersökningar ger inte kunskap om någon bebyggelse här före 1200-talets mitt. Genom läget vid Mälarens utlopp var platsen emellertid strategiskt viktig, och den befästning kring vilken slottet Tre kronor senare byggdes hade troligen uppförts vid 1100-talets slut. Härifrån kunde även Mälarområdets handel med yttervärlden beskattas. Dessutom erbjöd Stockholm en bas för den svenska expansionen över Östersjön.

Redan i slutet av 1200-talet hade staden ett eget sigill, omtalades som kungligt residens och var den plats där Magnus ladulås begravdes 1292.

Politiskt var staden viktig att behärska och den fick utstå upprepade angrepp, blockader och belägringar. Den övertogs som pant av Hansan 1395 för den lösensumma som betalats för kung Albrekts frigivande, och först sedan denne underlåtit att betala överlämnades Stockholm till drottning Margareta 1398.

Stockholms slottslän (som omfattade Uppland och delar av Södermanland) lydde i allmänhet direkt under kungen, och kungamaktens inflytande på stadens styrelse var stort.

Liksom andra svenska städer hade Stockholm dessutom ett betydande tyskt befolkningsinslag. Hälften av borgmästarna och rådmännen skulle enligt stadslagen vara tyskar. Efter slaget vid Brunkeberg 1471 ströks emellertid denna bestämmelse.

LÄS MER: Den medeltida staden

LÄS MER: Stockholm kring år 1700 - stormaktstidens huvudstad

LÄS MER: Lätta fakta om Stockholms slott

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare ; fördjupningen om medeltidens Stockholm är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som handlar om Stockholms historia från medeltiden och framåt.

Uppdaterad:
15 juli 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Lärarmaterial om Stockholms historia

Motioner med visioner - historiska samhällsproblem

av: Stockholmskällan
Högstadiet, Gymnasiet

Stockholm styrs sedan 1971 av kommunfullmäktige. Mellan 1861 och 1971 hette det stadsfullmäktige. Där sitter folkvalda politiker som bestämmer över utvecklingen i kommunen. När de vill förändra någonting skriver de motioner - texter med förslag på hur förändringen ska gå till.

+ Läs mer

Nyanländ för 100 år sedan

av: Stockholmskällan
Högstadiet, Gymnasiet

Tre personer på tre minuter - dramatisera ett historiskt möte med nyanlända Stockholmare

+ Läs mer

Hundra år av samhällsutveckling

av: Stockholmskällan
Högstadiet, Gymnasiet

1913 placerade någon en kamera mitt på Slussen och filmade gatulivet. På mindre än tre minuter får du inblick i hur samhället har förändrats de senaste 100 åren. Vad är sig likt och vad är sig olikt? Hur tog sig människor fram i staden? Och var är brudarna?

+ Läs mer

Artiklar om Stockholms historia

L

Lätta fakta om Stockholms slott

av: Carsten Ryytty
2017-11-16

Alltsedan Stockholm grundades har dess slott legat på samma plats där Mälaren mynnar ut i Saltsjön. Stockholms nuvarande slott byggdes på ruinerna av den gamla borgen Tre kronor som brann ned 1697...

+ Läs mer

L

Den medeltida staden

av: Herman Lindqvist
2017-09-30

Medeltidens svenska städer var små, gatorna krokiga och köpmännen ofta från Tyskland, hitkallade för att forma våra första städer. Stadsborna höll sig ofta med kor och grisar. Det stank i gränderna eftersom alla tömde sopor och avfall rätt ut på gatan...

+ Läs mer

S

Stockholm kring år 1700 - stormaktstidens huvudstad

av: John Chrispinsson
2015-09-05

Stockholm låg mitt i det svenska stormaktsväldet. På hundra år hade huvudstaden vuxit från 10 000 invånare i början av 1600-talet, till 60 000 i början av 1700-talet. Postkurirer avlöpte till imperiets alla hörn varje onsdag klockan sju på kvällen. Härifrån styrdes en europeisk stormakt med 2,5 miljoner invånare, 90 000 man i armén och 15 000 man i flottan...

+ Läs mer

M

Häxfebern i Stockholm 1676

av: John Chrispinsson
2015-08-31

I april 1676 anlände den 12-årige Johan Johansson från Gävle till Stockholm. Hans mamma hade tidigare avrättats som häxa och han erkände att också han fört barn till Blåkulla. I de fattigas kvarter i Katarina, på Norrmalm och Ladugårdslandet växte nervositeten. Oroliga föräldrar skrev brev till kungen som genast beordrade hovrätten att stoppa den Ondes tyranni...

+ Läs mer

M

Slottsbranden 1697 - när det kungliga slottet Tre kronor brann ner

av: John Chrispinsson
2015-02-07

Den 7 maj 1697 totalförstördes det gamla slottet Tre Kronor i Stockholm i en eldsvåda. Men hur kunde elden sprida sig så snabbt? Varför hade släckningsarbetet inte fungerat? Vilka bar ansvaret?

+ Läs mer

Länkar om Stockholms historia

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här