Tagg om den svenska samlingsregeringen under andra världskriget

Svenska samlingsregeringen under andra världskriget

S
Samlingsregeringen

Den svenska samlingsregeringen under andra världskriget (1939-1945) var en s.k. ministär som bildades i december 1939 efter att finska vinterkriget hade brutit ut. Samlingsregeringen hade representanter från socialdemokraterna, bondeförbundet, folkpartiet och högern. Kommunisterna, som endast hade fem mandat i andra kammaren och ett i första, stod utanför.

För statsminister Per Albin Hansson var det speciellt viktigt att få med högerpartiet i regeringen, eftersom han annars kunde riskera en opposition mot den förda Finlandspolitiken. Det var framförallt inom högern som många önskade en aktivare roll från Sveriges sida, men partiets ledning accepterade att gå in i regeringen.

ANNONS

ANNONS

Av eftervärlden har samlingsregeringen anklagats för eftergiftspolitik, men den hade de dåtida väljarnas förtroende. Troligen speglade samlingsregeringen vad en bred opinion önskade: politisk samling. Däremot tillfredsställde den inte dem som önskade en aktiv nordisk politik eller ett klarare avståndstagande mot Nazitysklands krav.

Samlingsregeringen 1939
Medlemmarna i den samlingsregering som bildades i december 1939; från vänster Gösta Bagge, Gustaf Andersson, Gustav Möller, Thorwald Bergquist, Karl Gustaf Westman, Nils Quensel, Christian Günther, Per Albin Hansson, Ernst Wigforss, Axel Pehrsson-Bramstorp och Herman Eriksson. Per Edvin Sköld och Fritiof Domö är skymda på bilden. I samband med regeringsbildningarna vid denna tid hölls konselj på slottet. Deltagarna skulle ha högtidsdräkt, vilket är skälet till de höga hattarna.

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: Sverige och andra världskriget (artikelserie)

LÄS MER: Permittenttrafiken

LÄS MER: Midsommarkrisen

LÄS MER: Malmexporten till Tyskland

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Här hittar du material som kan relateras till den svenska samlingsregeringen under andra världskriget.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
20 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Svenska samlingsregeringen under andra världskriget

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 3: Den svenska neutralitetspolitiken i ett kritiskt perspektiv

av: Lars Hammarén
2019-06-10

Vid andra världskrigets utbrott förklarade sig Sverige neutralt. Neutraliteten sattes under kriget på svåra prov och vid flera tillfällen avvek Sverige från en strikt neutralitetslinje. Under tiden 1941-1942 gjordes stora eftergifter mot tyska krav. Under 1942-1943 svängde inställningen. Sverige sa då i större utsträckning nej till tyska krav och förde en politik som var mer till förmån för de allierade. De sista krigsåren intog Sverige en allt tydligare ställning för de allierade. Sverige lyckades dock genom hela kriget undvika att bli indraget i den världsomspännande konflikten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 2: Eftergiftspolitiken

av: Lars Hammarén
2019-06-04

Under våren och sommaren 1940 hade andra världskriget kommit kusligt nära Sveriges gränser. Alla grannländerna var redan indragna i kriget. På andra sidan Östersjön hade Finland nyligen besegrats av Sovjetunionen som dessutom hade lagt beslag på de baltiska staterna. Väster och söder om Sverige var både Norge och Danmark ockuperat av den tyska krigsmakten. Den svenska regeringen skulle under de följande krigsåren tvingas fatta många svåra politiska beslut för att hålla Sverige utanför kriget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 1: Finland, Danmark och Norge invaderas

av: Lars Hammarén
2019-06-02

Redan under andra världskrigets inledande fas tvingades Sverige gå en svår balansgång för att behålla sin neutralitet. Den 30 november 1939 anfölls Finland av Sovjetunionen, och den 9 april 1940 attackerades både Danmark och Norge av den tyska krigsmakten. Kriget befann sig precis utanför Sveriges gränser...

+ Läs mer

M

Romer fick inte komma in i Sverige under Förintelsen

av: Kommissionen mot antiziganism
2016-03-07

År 1914 infördes en lag i Sverige som innebar att romer förbjöds att resa in i landet. Romer som flydde från förföljelser i andra europeiska länder eller var överlevande från Förintelsen fick inte komma in i Sverige. Den politiken ändrades först nio år efter andra världskrigets slut, år 1954.

+ Läs mer

M

Sveriges delaktighet i Förintelsen av judar och romer

av: Lilian O. Montmar
2013-10-30

Påverkade den svenska regeringens balansgång att hålla Sverige neutralt under andra världskriget händelseförloppet? Hade utrotningen av sex miljoner judar kunnat förhindras om den svenska regeringen hade protesterat och agerat mot Hitlerregimen?

+ Läs mer

Podcast om Svenska samlingsregeringen under andra världskriget

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Läs mer

Länkar om Svenska samlingsregeringen under andra världskriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS