S
Tagg
Prisindex olja
Prisindex för bensin 1968-1985. 1970-talet innebar kraftiga prisökningar på bensin.

Oljekrisen 1973

Oljekrisen 1973 (-1974) var en följd av oktoberkriget (jom kippurkriget) som hade ägt rum i oktober samma år. Kriget startade när ett antal arabiska länder under ledning av Egypten och Syrien anföll Israel den 6 oktober, mitt under den judiska högtiden jom kippur som detta år sammanföll med den muslimska fastemånaden ramadan. Kriget varande i knappt tre veckor fram till 25 oktober och slutade med israelisk seger.

Bakgrunden till kriget låg i den arabisk-israeliska konflikten som går ända tillbaka till statens Israels grundande 1948, men främst det tidigare sexdagarskriget 1967 då Israel ockuperade delar av Egypten (Sinaihalvön), Syrien (Golanhöjderna) och Västbanken som varit under jordansk kontroll sedan 1948.

ANNONS

ANNONS

Efter det förödmjukande nederlaget i oktoberkriget svarade de oljeproducerande arabiska länderna med att bojkotta länder som hade stöttat Israel i kriget. Kanada, Japan, Nederländerna, USA och Storbritannien var först bland de länder som bojkottades, men listan utökades snart till att även omfatta Portugal, Sydafrika och Rhodesia (idag en del av Zimbabwe). Handelsembargot (se nedan), som pågick fram till mars 1974, resulterade i en chockhöjning av världsmarknadspriset för olja som steg så mycket som 300%, från 3 amerikanska dollar per fat till 12 dollar. Prischocken skapade en global ekonomisk och politisk kris.

Oljekrisen förvärrade den redan pågående inbromsningen av världsekonomin som inletts tidigare under 1973. Den hårdast drabbade branschen var bilindustrin, speciellt i USA där bristen på bränsle skapade långa köer vid bensinstationer vilket ledde till ransonering på bensin. Även produktionen av bilar påverkades när stora och bränsletörstiga fordon började ersättas med mindre modeller med bränslesnåla motorer, något som till exempel gynnade Japans bilindustri.

Oljekrisen hade även stort genomslag inom världspolitiken och resulterade bland annat i splittring bland NATO-medlemmarna som ifrågasatte USA:s Mellanösternpolitik.

ANNONS

Handelsembargo är en ekonomisk sanktion som innebär att ett land eller en samling länder upphör att exportera varor och tjänster till ett eller flera länder i syfte att få till en politisk förändring.

Embargot, eller handelshindret, kan variera. Ett embargo kan vara begränsat till export av en viss produkt eller gälla all export till landet. För att handelsembargot ska fungera som påtryckningsmedel krävs dels att de produkter som täcks av embargot är betydelsefulla för det land som handelsembargot är utfärdat mot, dels en bred internationell uppslutning kring embargot, bland de länder som är potentiella exportörer.

Embargo klassas inte som en krigshandling och får ej blandas ihop med blockad som är en krigshandling. Skillnaden är att en blockad innebär ett fysiskt hinder för inte bara den egna utan all handel med det drabbade landet, vanligtvis genom en sjöblockad av landets hamnar, medan ett embargo alltså endast är en legal åtgärd och därmed endast gäller inom den egna jurisdiktionen.

[Definitionen av embargo är hämtad från svenska Wikipedia]
 

LÄS MER: Oktoberkriget

LÄS MER: Ekonomi och handel 1914-1991

PODCAST: Oljekrisen 1973


FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till oljekrisen 1973.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
18 mars 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Oljekrisen 1973

SO-rummet bok
M

Det svarta guldet - oljans historia, del 2: Oljan under 1900-talet

av: Mattias Axelsson
2017-01-15

Från första världskrigets slagfält till 1970-talets oljekris - oljan har spelat en nyckelroll i 1900-talets historia. Dess påverkan sträcker sig över krig, industriell utveckling och klimatförändringar. Medan oljan möjliggjorde en omvandling av samhällen och ekonomier, har dess begränsade tillgänglighet och miljöpåverkan gjort att frågor om hållbarhet och alternativa energikällor blivit allt mer brådskande...

+ Läs mer

Podcast om Oljekrisen 1973

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1970-1979

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-04-10

Mattias, Julia och Kristoffer tar sig an 1970-talet. Oljekris, lotterriksdag, borgerlig regering, kärnkraft, disco samt staten och kapitalet.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Oljekrisen 1973

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-18

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om oljekrisen 1973 - orsakerna till den och konskevenser av den.

+ Läs mer

Länkar om Oljekrisen 1973

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS