S
Tagg
klassrum
Halmstads högre allmänna läroverk, Örjansskolan, ca 1920.

Läroverk

Läroverken var universitetsförberedande skolor och  dominerades av klassiska ämnen som latin, grekiska och hebreiska. "Latinväldet" försvarades av de konservativa i samhället som ansåg att staten bara skulle utbilda ämbetsmän, helhetsintressets företrädare. Latinet sågs som nyckeln till logiskt och analytiskt tänkande.

Liberalerna ville tillgodose näringslivets intressen genom praktiskt nyttiga, reala ämnen som naturvetenskap och moderna språk.

Först 1849 enades man om en kompromiss, en reallinje där eleverna kunde befrias från latin, grekiska och hebreiska. Den gav dock inte rätt till akademisk examen.

ANNONS

Latinväldet överlevde även 1878 års läroverksstadga via en halvklassisk linje där matematik och engelska ersatte grekiskan.

Läroverken delades i en 9-årig linje med och en 3-5-årig utan studentexamen. År 1905 inrättades ett 9-10-årigt högre läroverk (gymnasium) med studentexamen och ett 6-årigt realläroverk med realexamen.

LÄS MER: Skolans och läraryrkets historia i Sverige

LÄS MER: Folkskolan

LÄS MER: Folkhögskolor

LÄS MER: Flickskolor

LÄS MER: Universitet

LÄS MER: Uppsala universitet

LÄS MER: Lunds universitet

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Sverige under 1900-talet


FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till läroverk.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Läroverk

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

av: Esbjörn Larsson
2022-06-13

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan när de är barn och de flesta tycker inte att det är något konstigt med det. Men så har det inte alltid varit. För 400 år sedan, på 1600-talet, var det till exempel bara några få av pojkarna som gick i skolan. För flickor fanns det inga skolor alls. När man läser om hur barn hade det i skolan förr så upptäcker man snart att skolor kan se ut på många olika sätt och att den skola vi har idag fungerar på ett annat sätt än skolan gjorde förr...

+ Läs mer

Länkar om Läroverk

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS