M
Tagg
Idi Amin
Idi Amin, 1973.

Folkmordet i Uganda

De stora massakrer och utrensningar som skedde under diktatorn Idi Amins regim i Uganda mellan 1971 och 1979 brukar betecknas som folkmordet i Uganda.

Idi Amin, som 1966 hade blivit arméchef i Uganda, tog makten i landet genom en statskupp 1971. Hans auktoritära och hänsynslösa vanstyre av landet innebar en snabb ekonomisk nedgång som snart resulterade i socialt förfall och missnöje.

ANNONS

ANNONS

1972 försökte den tidigare störtade presidenten Milton Obote återta makten i landet med hjälp av en armé exilugandier som flytt från Amins styre, men revolten misslyckades. Amin svarade med stora utrensningar inom armén. Omfattande massavrättningar ägde rum av soldater och officerare (majoriteten tillhörande folkgrupperna Acholi och Lango) som tidigare varit lojala mot Obote. Snart utökade Amin dessa övergrepp till att även omfatta andra folkgrupper och alla personer som kunde identifieras som oppositionella eller regimkritiker: politiker, journalister, jurister, studenter och så vidare.

Dödandet och övergreppen fortsatte under hela Amins tid vid makten fram till 1979 då han störtades i en militärkupp. Amin lyckades dock fly till Libyen och fick senare fristad i Saudiarabien där han levde fram till sin död 2003.

Man räknar med att mellan 300 000 och 500 000 människor dödades under Amins åttaåriga styre.

LÄS MER: Ugandas historia

LÄS MER: Uganda idag

LÄS MER: Folkrätt - om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till folkmordet i Uganda.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
21 april 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Folkmordet i Uganda

Vad är folkmord?

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial där elever får lära sig om, och jämföra, tre folkmord i tre olika delar av världen.

+ Läs mer

Artiklar om Folkmordet i Uganda

SO-rummet bok
S

Folkrätt - om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

av: Svenska FN-förbundet
2014-03-02

Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? I den här artikeln kan du läsa en sammanställning kring ämnet folkrätt som svarar på frågorna.

+ Läs mer

Länkar om Folkmordet i Uganda

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS