S
Tagg
påskrift
Underskrift av Saltsjöbadsavtalet 1938.

Saltsjöbadsavtalet

Saltsjöbadsavtalet var ett historiskt avtal som ingicks 1938 mellan SAF och LO om reglerna för avtal på arbetsmarknadsområdet.

1920-talet och början av 1930-talet hade kännetecknats av stor oro både inom politiken och på arbetsmarknaden. Politisk stabilitet uppnåddes genom uppgörelsen (den s.k. kohandeln) mellan socialdemokraterna och bondeförbundet 1933.

På motsvarande sätt nåddes en uppgörelse mellan parterna på arbetsmarknaden 1938. Denna skulle få minst lika stor betydelse som den förra.

ANNONS

ANNONS

Saltsjöbadsavtalet ska ses mot bakgrunden av det lugn som infunnit sig på det politiska området men också som ett resultat av långa förhandlingar och tidigare misslyckade konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Saltsjöbadsavtalet innehöll bland annat beslut om regler för vad som var samhällsfarliga konflikter och om en samarbetsnämnd mellan LO och SAF. Det innehöll också bestämmelser för uppsägning av arbetskraft.

Avgörande var inte de paragrafer som fanns i avtalet utan den nya anda som präglade detta. Parterna skulle söka komma överens utan ingripanden utifrån och efter bestämda regler. "Saltsjöbadsandan" kom därefter under flera decennier att prägla den svenska arbetsmarknaden och därmed också landets ekonomi.

LÄS MER: LO

LÄS MER: SAF

LÄS MER: Arbetsmarknadskonflikter

LÄS MER: Den svenska modellen
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Saltsjöbadsavtalet.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
20 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Saltsjöbadsavtalet

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

av: Anna Danielsson Öberg, Bengt Lindman m.fl.
2021-06-09

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i Sverige. Om någon blev dåligt behandlad på sin arbetsplats fanns det ingen att vända sig till. Men genom gemensam organisering lyckades arbetarna vända maktfördelningen. I den här artikeln kan du läsa om framväxten av den svenska modellen. Vad hände på vägen och hur arbetar fackförbunden idag?

+ Läs mer

Podcast om Saltsjöbadsavtalet

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Läs mer

Länkar om Saltsjöbadsavtalet

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS