Tagg om fenicier
Bild:
Fenicier som lastar av ett fartyg i en hamnstad vid Medelhavet.

Fenicier

Fenicierna var ett handels- och sjöfararfolk som under antiken levde vid östra delen av Medelhavet (bl.a. i Libanon, Israel och Syrien), men som även koloniserade delar av Nordafrika, Spanien och Sicilien (se karta).

Havet förenade de befästa feniciska hamnstäderna. De två viktigaste städerna var till en början (1000-600 f.Kr) Sidon och Tyros. Därefter började Kartago - som ursprungligen hade lytt under den feniciska staden Tyros - växa sig allt mäktigare.

Fenicierna var duktiga skeppsbyggare och var under lång tid Medelhavsområdets mäktigaste köpmän och upptäcktsresanden. De viktigaste exportvarorna var bland annat purpurfärgat tyg och glas.

Fenicierna var viktiga kulturförmedlare. De vidareutvecklade alfabetet och i samband med deras handelsresor och kolonisering spreds teckensystemet i Medelhavsområdet. Det senare grekiska alfabetet har utvecklats ur det feniciska.

De feniciska städerna har genom historien ingått i många andra riken, till exempel Assyrien, Babylonien och Persien. De främmande härskarna har dock alltid låtit fenicierna fortsätta med sin handel.

Från omkring 1200 till 400 f.Kr kontrollerade fenicierna handeln i Medelhavet tills de började bli utkonkurrerade av grekerna. Men den feniciska staden Kartago i Nordafrika förblev en stormakt i ytterligare några hundra år, till mitten av 100-talet f.Kr då romarna slutligen - efter tre långa krig mot Kartago - lyckades göra sig till herrar över Medelhavet. Under det sista kriget förstördes Kartago (146 f.Kr) varefter den feniciska kulturen dog ut.

Text: Robert de Vries (red.)

Kartor

Relaterade taggar:

Här hittar du material som kan relateras till fenicier och deras historia.

Uppdaterad: 
20 december 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Fenicier

M
Hans Thorbjörnsson
2016-04-19
Genom att besegra en rad andra småstater lade romarna under sig hela Italien. Men det var först efter de tre långvariga krigen mot den nordafrikanska feniciska handelsstaden Kartago, mellan 264...

Länkar om Fenicier

Sortera efter:
          

Genomgång (13:32 min) av SO-läraren Håkan som ger en kort översikt av antikens Fenicien, Grekland och Persien.

Spara som favorit
          

Genomgång (4:56 min) där SO-Sture berättar om de tre puniska krigen, alltså Rom vs Kartago. Vad handlade egentligen krigen om? Vad hände?

Spara som favorit
          

Genomgång (3:56 min) där SO-Sture berättar om Fenicien och fenicierna. Här berättas om järnet, alfabetet och skeppsbyggen.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om Hannibal och det andra puniska kriget. Under de två sista århundradena f.Kr utkämpades de tre puniska krigen mellan den växande stormakten Rom och dess främsta fiende Kartago. Hannibals djärva strategi, att leda sin kartagiska armé bestående av tusentals soldater och ett fyrtiotal krigselefanter över Pyrenéerna och Alperna in på den Apenninska halvön, är en historisk händelse som höll på att sluta i en militär katastrof för Rom... Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Libyens historia. Landets historia var, tills Libyen blev självständigt 1951, i stort sett en historia om stammar, regioner och städer, samt de imperier som området ingick i...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den första skriften. Inget land i världen har så lång kulturhistoria som Irak. Här inleddes den omvälvning av det mänskliga tänkandet som blev följden av skrivkonstens födelse…

Spara som favorit

Relaterade taggar