S
Tagg
Churchill, Stalin, Roosevelt
"De tre stora": Churchill, Roosevelt och Stalin.

Jaltakonferensen

Redan i februari 1945, innan andra världskriget var slut, möttes ledarna för Sovjetunionen, Storbritannien och USA i Jalta på Krimhalvön i Ukraina. Ledarna Stalin, Churchill och Roosevelt var då övertygade om att alliansen skulle vinna och att Tyskland var på väg att besegras. Syftet med Jaltakonferensen var att planera framtiden för Europa efter kriget.

Under konferensen kom man överens om att inrätta Förenta nationerna (FN), en organisation som skulle ha som syfte att främja fredligt samarbete och förebygga krig. Något som Nationernas förbund (NF), vilken skapades i samband med Versaillesfreden efter första världskriget 1919, inte hade lyckats med.

ANNONS

ANNONS

Man kom också överens om att Tyskland skulle delas in i ockupationszoner vilka skulle administreras av stormakterna Sovjetunionen, USA och Storbritannien. Senare bestämdes att även Frankrike skulle få en ockupationszon. Den tyska huvudzonen skulle även den delas in i fyra zoner. Slutligen bestämdes att fria val skulle hållas i de östeuropeiska länder som redan var befriade, eller skulle komma att befrias av den sovjetiska Röda armén.

Parterna kunde dock inte enas om allt, däribland vad som skulle hända med Polen. I London befann sig en polsk exilregering som var tänkt att återvända till Polen och styra innan fria val kunde hållas. I Sovjetunionen fanns samtidigt en kommunistisk polsk motsvarighet beredd att ta över makten. Sovjetunionen gick med på att icke kommunister kunde ingå i den nya ryssvänliga polska regeringen, och i gengäld accepterade västmakterna att Sovjetunionen skulle få behålla kontrollen över delar av Polen. Däremot kunde man inte komma överens om var de framtida gränserna i Europa skulle dras. Bland annat ville Stalin att tyska områden öster om floderna Oder och Neisse skulle tillfalla Polen, vilket Churchill och Roosevelt vägrade.

LÄS MER: FN:s historia - vägen till bildandet av FN

LÄS MER: Kalla kriget

FÖRFATTARE

Text: Johnny Poetzsch, SO-lärare och författare
Webbplats: Poetzsch Historica

Här nedan hittar du material som kan relateras till Jaltakonferensen.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
02 januari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Jaltakonferensen

S

Östtyskland och Östberlin under kalla kriget

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-14

Den 9 november 1989 öppnades Berlinmuren, den främsta symbolen för kalla kriget. Mindre än ett år senare slutade Östtyskland (DDR) att existera. I denna artikel ska vi bland annat titta närmare på vilka synliga spår från forna DDR som finns bevarade i dagens Berlin, samt även berätta historien bakom Östtysklands och murens tillkomst...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Över Rhen - de västallierade invaderar Tyskland

av: Carsten Ryytty
2017-03-23

I början av 1945 var i stort sett hela Tyskland sönderbombat. De allierade hade slagit tillbaka den oväntade tyska offensiven i Ardennerna och nu var amerikanska, brittiska och franska trupper beredda att avancera in i själva Tyskland. I öster var tyskarna hårt pressade av ryska trupper och slutet på kriget var äntligen i sikte...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kriget på östfronten - Röda armén slår tillbaka

av: Carsten Ryytty
2016-05-10

Andra världskriget avgjordes på östfronten. Efter tyskarnas kapitulation vid Stalingrad i början av 1943 och nederlaget vid Kursk sommaren samma år, retirerade den tyska armén över hela östfronten. Rollerna var nu ombytta och initiativet hade övertagits av Röda armén.

+ Läs mer

M

FN:s historia - vägen till bildandet av FN

av: Svenska FN-förbundet
2013-10-16

FN-dagen firas 24 oktober varje år till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948, men grundandet av FN ägde rum redan 1945. Här kan du läsa historien bakom bildandet av FN...

+ Läs mer

Länkar om Jaltakonferensen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS