Tagg om Jaltakonferensen
Bild:
"De tre stora": Churchill, Roosevelt och Stalin.

Jaltakonferensen

Redan i februari 1945, innan andra världskriget var slut, möttes ledarna för Sovjetunionen, Storbritannien och USA i Jalta på Krimhalvön i Ukraina. Ledarna Stalin, Churchill och Roosevelt var då övertygade om att alliansen skulle vinna och att Tyskland var på väg att besegras. Syftet med Jaltakonferensen var att planera framtiden för Europa efter kriget.

Under konferensen kom man överens om att inrätta Förenta nationerna (FN), en organisation som skulle ha som syfte att främja fredligt samarbete och förebygga krig. Något som Nationernas förbund (NF), vilken skapades i samband med Versaillesfreden efter första världskriget 1919, inte hade lyckats med.

Man kom också överens om att Tyskland skulle delas in i ockupationszoner vilka skulle administreras av stormakterna Sovjetunionen, USA och Storbritannien. Senare bestämdes att även Frankrike skulle få en ockupationszon. Den tyska huvudzonen skulle även den delas in i fyra zoner. Slutligen bestämdes att fria val skulle hållas i de östeuropeiska länder som redan var befriade, eller skulle komma att befrias av den sovjetiska Röda armén.

Parterna kunde dock inte enas om allt, däribland vad som skulle hända med Polen. I London befann sig en polsk exilregering som var tänkt att återvända till Polen och styra innan fria val kunde hållas. I Sovjetunionen fanns samtidigt en kommunistisk polsk motsvarighet beredd att ta över makten. Sovjetunionen gick med på att icke kommunister kunde ingå i den nya ryssvänliga polska regeringen, och i gengäld accepterade västmakterna att Sovjetunionen skulle få behålla kontrollen över delar av Polen. Däremot kunde man inte komma överens om var de framtida gränserna i Europa skulle dras. Bland annat ville Stalin att tyska områden öster om floderna Oder och Neisse skulle tillfalla Polen, vilket Churchill och Roosevelt vägrade.
 

Text: Johnny Poetzsch, SO-lärare och författare
Hemsida: Poetzsch Historica

 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Jaltakonferensen.

Uppdaterad: 
12 januari 2018
Publicerad: 
02 januari 2018

Annons

Artiklar om Jaltakonferensen

M
Carsten Ryytty
2017-03-23
I början av 1945 var i stort sett hela Tyskland sönderbombat. De allierade hade slagit tillbaka den oväntade tyska offensiven i Ardennerna och nu var amerikanska, brittiska och franska trupper...
M
Carsten Ryytty
2016-05-10
Andra världskriget avgjordes på östfronten. Efter tyskarnas kapitulation vid Stalingrad i början av 1943 och nederlaget vid Kursk sommaren samma år, retirerade den tyska armén över hela...
M
Svenska FN-förbundet
2013-10-16
FN-dagen firas 24 oktober varje år till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt....

Länkar om Jaltakonferensen

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (4:32 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om bakgrunden till Tysklands delning efter andra världskriget.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om Tyskland och slutet på andra världskriget. I januari 1945 inledde de allierade den slutliga offensiven mot Nazityskland. Hitler och nazisternas Tredje rike gick under i ett inferno av rök och eld, och de tyska städerna ödelades av de allierades bombflyg och granateld. Hitler drog sig tillbaka till bunkern under rikskansliet i Berlin, där han tillsammans med sin nyblivna hustru begick självmord den 30 april 1945. En vecka senare undertecknades Tysklands ovillkorliga kapitulation... Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (4:37 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar lite om hur det kalla kriget startade.

Spara som favorit
          

Easymans första genomgång (31:40 min) om kalla kriget. Här berättas om orsakerna och upptakten till kalla kriget. Filmen riktar sig till gymnasiets grundkurs i historia.

Spara som favorit
          

På Anne Franks webbguide hittar du massor av fakta om andra världskriget och Förintelsen. Här kan du läsa om Nazityskland, Adolf Hitler, krigets början, förlopp och slut, Förintelsen, Jaltakonferensen, Tysklands kapitulation, Nationernas Förbund, FN:s födelse, och mycket annat.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa kortfattat om andra världskrigets händelseförlopp och följder. Det krig som började i Europa 1939 kom så småningom att knytas samman med Japans krig mot Kina i Asien. Här behandlas de två krigsskådeplatserna var för sig.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om andra världskriget. Här berättas om orsakerna bakom kriget, händelseförloppet och krigets följder.

Spara som favorit