Tagg om Babylonien
Bild:
Babylon var huvudstad i Babylonien och låg vid floden Eufrat. I förgrundens reser sig den mäktiga Ishtarporten.

Babylonien

Babylonien var ett rike i forntidens Mesopotamien i nuvarande Irak. Rikets kärnområde var det bördiga slättlandet mellan floderna Eufrat och Tigris. Grekerna kallade senare området för Mesopotamien som betyder "landet mellan floderna". Det babyloniska riket existerade i olika former från ca 2000 f.Kr till 500-talet f.Kr.

Kulturellt var Babylonien arvtagare till det äldre sumeriska riket. Babylonierna byggde också torntempel och använde kilskrift.

Rikets huvudstad var Babylon, känt för "Babylons torn" (stadens torntempel) och de hängande trädgårdarna - ett slags tak- och terrassträdgårdar som räknas som ett av den antika världens sju underverk. Babylon var ett viktigt handelscentrum i regionen och bedrev livlig handel med hela Främre Orienten (sydvästra Asien och nordöstra Afrika - intill östra Medelhavet). Staden var även ett religiöst centrum med många tempel. Det mäktiga prästerskapet ledde de religiösa ceremonierna där bland annat Marduk och Ishtar dyrkades.

Babylonierna hade ett utvecklat rättssystem och penningsystem. De utvecklade även en tidig form av vetenskap när de byggde vidare på sumerernas astronomi och matematik. Än idag använder vi deras indelning av året i 12 månader, dagen i 12 timmar, timmen i 60 minuter och varvet i 360 grader.

Det babyloniska riket var som mäktigast under kung Hammurabi (regerade 1792 - 1750 f.Kr), och drygt tusen år senare under kung Nebukadnessar II (regerade 605 - 562 f.Kr). I Bibeln berättas bland annat att Nebukadnessar II erövrade Jerusalem och tvingade tusentals judar att leva i fångenskap i Babylonien.

År 538 f.Kr erövrades Babylonien och Babylon av perserna (under Cyrus den store), och år 334 f.Kr av Alexander den store. Senare när romarna tog över Babylon förlorade staden sin betydelse.

Text: Robert de Vries (red.)

Läs mer om Babylonien >

Här hittar du material som kan relateras till Babyloniens historia.

Uppdaterad: 
20 december 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Babylonien

M
Magnus Västerbro
2017-09-09
Under kung Hammurabis styre (1792-1750 f.Kr) utvecklades stadsstaten Babylon till ett stort rike, Babylonien. För att kunna härska över sitt nyvunna stora rike lät Hammurabi stifta en lag...
M
Leif Löwegren
2016-04-25
Mesopotamisk mytologi innefattar de religiösa föreställningarna som rådde i det forntida Sumer, Assyrien och Babylonien. Mesopotamisk mytologi har stora likheter med grekisk mytologi, men även...
M
Leif Löwegren
2016-04-23
Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-02
Kilskriften användes redan för 5 500 år sedan i Sumer i forntidens Mesopotamien. Sedan 150 år kan vi tyda skriften. I den här artikeln kan du läsa om hur kilskriften uppstod och utvecklades...

Länkar om Babylonien

Sortera efter:
          

Presentation (10:56 min) där religionsläraren Björn Westerström ger en kortfattad sammanfattning av judarnas religiösa historia. Här berättas kortfattat om de olika berättelserna/myterna som också finns i det gamla testamentet såsom Adam och Eva, Naoks ark, Babels torn, Abraham, Moses, kung David, Salomo och templet, babyloniska fångenskapen, diasporan, m.m.

Spara som favorit
          

Power-point-baserad föreläsning (6:57 min) där det berättas om forntidens Mesopotamien ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida kan du läsa om Sumererna som var en kultur i Mesopotamien (nuvarande Irak). Här berättas om deras historia, kultur, vetenskap, tro och myter.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om det forntida Babylon. Från att ha varit en obetydlig provinsstad under sumerisk tid växte Babylon och blev det gammalbabyloniska rikets huvudstad under kung Hammurabis styre 1792–1750 f Kr. Under följande sekler plundrades och ödelades Babylon i flera omgångar...

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa om Mesopotamien ur olika perspektiv. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

Avsnitt på webbsidan Historia 2 där du kan läsa om människans uppkomst och de första civilisationerna.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om arkeologiska utgrävningar i Irak. Det finns tusentals ruinkullar från forntida städer och byar i Irak och kanske miljontals kilskriftstavlor i marken. Lämningarna är så talrika att arkeologer troligen aldrig kommer att kunna ta hand om dem alla. Irakierna skulle behöva utländsk hjälp för att undersöka åtminstone en del, men den politiska situationen förhindrar det...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Mesopotamiens historia. Är du intresserad av historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i judendomens historia. Judendomens historia är historien om judarna, deras tro och kultur och innefattar enligt traditionen en tid på drygt 4 000 år...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där det berättas om Mesopotamien – tvåflodslandet. Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Under de följande 2 000 åren var tvåflodslandet världens mest högtstående kultur och utövade ett starkt inflytande på sina grannar i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen...

Spara som favorit