S
Tagg
Brända byn
Detalj från Albert Edelfelts målning "Den brända byn" som ska skildra klubbekriget.

Klubbekriget

Klubbekriget var ett bondeuppror i Österbotten i Finland från den 25 november 1596 till den 24 februari 1597. Upproret var riktat mot ståthållaren på Åbo slott Clas Fleming. Denne, som avvaktade en uppgörelse med hertig Karl (IX), hade efter ryska krigets avslutning 1595 inte kallat hem sina knektar utan lät inkvartera dem i s.k. borgläger på böndernas bekostnad. Borglägren utsträcktes till Österbotten, och sedan upprepade klagomål nonchalerats revolterade bönderna i detta landskap.

Upproret uppmuntrades av hertig Karl. Bönderna, som leddes av storbonden Jakob Ilkka, led nederlag vid Nuokia och besegrades slutligen vid Santavuori, varefter ordningen hårdhänt återställdes.

ANNONS

Anledningen till att upproret kallats "klubbekriget" är att en viss typ av stridsklubbor var vanligt förekommande bland de vapen som de finska bönderna använde.

LÄS MER: Bondeuppror

LÄS MER: Finlands historia

LÄS MER: Adelsätten Fleming

LÄS MER: Ryska kriget (1590-1595)
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till klubbekriget.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Klubbekriget

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

Länkar om Klubbekriget

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS