S
Tagg
Handslag
Samförstånd mellan arbetsmarknadens parter.

Den svenska modellen

Det svenska folkhemmet och den svenska modellen hänger ihop men är inte synonyma. Man kan säga att den svenska modellen bestod av de politiska sociala reformer som utfördes under slutet av 1930-talet fram till början av 1970-talet i kombination med det samförstånd som skapades på den svenska arbetsmarknaden mellan arbetsgivarnas och arbetarnas parter i samband med det s.k. Saltsjöbadsavtalet (se nedan).

Grundtanken var att Sverige skulle vara ett hem för alla, ett folkhem, där staten ansvarade för att vanliga människor skulle kunna leva i social och ekonomisk trygghet. Men för att få in pengar till folkhemsbygget måste först staten, arbetsgivarna och fackföreningarna komma överens och samverka så att produktionen inom industrin ökade.

ANNONS

ANNONS

1938 hade både LO och SAF växt sig så starka att de kunde börja förhandla och samverka på hög nivå. Då slöts Saltsjöbadsavtalet, ett huvudavtal mellan SAF och LO som definierade spelreglerna på arbetsmarknaden. LO och SAF var ofta i luven på varandra, men var överens om en sak: de ville inte att staten skulle lägga sig för mycket i arbetsmarknadsfrågorna. De ville själva ha ansvaret. Därför möttes de i Saltsjöbaden och kom överens om några viktiga grundbultar som senare skulle ligga som grund för "den svenska modellen":

  • Organisations- och förhandlingsrätten slogs definitivt fast.
     
  • De tog på sig att lösa frågor om löner och arbetsvillkor i förhandlingar, och ville inte ha statlig inblandning.
     
  • De kom överens om regler för stridsåtgärder, som lockouter och strejker.

Saltsjöbadsavtalet blev grunden för det samförståndsklimat som sedan för lång tid kom att prägla svensk arbetsmarknad. Det kallas för Saltsjöbadsandan och utgjorde en förutsättning för "den svenska modellen".

LÄS MER: Folkhemmet

LÄS MER: Saltsjöbadsavtalet

LÄS MER: SAF

LÄS MER: LO

Extern länk: Vägen till ett bättre arbetsliv : Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och i världen

PODCAST: Avtalsrörelse, kollektivavtal, strejk och lock-out

PODCAST: Arbetsmarknaden i Sverige


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Union to Union.

Här hittar du material som kan relateras till den svenska modellen.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
18 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Den svenska modellen

Serie A - Ö om arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

I Arena Skolinformations tecknade serie A - Ö om arbetslivet går vi igenom olika begrepp som det kan vara bra att känna till när du jobbar.

+ Läs mer

Materialet Arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet, Lättläst

Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till textmaterialet finns även fyra kortfilmer.

+ Läs mer

Ljudbok om arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Nu finns materialet "Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen" inläst som ljudbok.

+ Läs mer

Upptäck välfärden

av: CSN, Kronofogden och Skatteverket
Högstadiet, Gymnasiet

Upptäck välfärden är ett studiematerial om att förstå och värna våra gemensamma resurser. Välfärdsystemet spelar en stor roll i det svenska samhället. Begreppet välfärd används ofta i debatter och medier - men förklaras sällan. Vi tror den förklaringen behövs för att skapa en insikt om det gemensamma ansvaret för samhällets gemensamma resurser.

+ Läs mer

Artiklar om Den svenska modellen

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

av: Anna Danielsson Öberg, Bengt Lindman m.fl.
2021-06-09

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i Sverige. Om någon blev dåligt behandlad på sin arbetsplats fanns det ingen att vända sig till. Men genom gemensam organisering lyckades arbetarna vända maktfördelningen. I den här artikeln kan du läsa om framväxten av den svenska modellen. Vad hände på vägen och hur arbetar fackförbunden idag?

+ Läs mer

M

Rekordåren i Sverige under efterkrigstiden

av: Herman Lindqvist
2019-08-18

Sverige hade aldrig tidigare upplevt en sådan ekonomisk expansion och framtidstro som under rekordåren efter andra världskriget fram till oljekrisen 1973-1974. På svenska kullager rullade svensk kvalitet ut över världen. Svensktillverkade kanoner pekade mot horisonten i alla världsdelar. Svenska telefoner ställdes upp i nybyggda huvudstäder. En svensk, Dag Hammarskjöld, styrde FN. Och de flesta svenskar var övertygade om att Sverige var just det drömland som utländska massmedier skrev om, den svenska modellen...

+ Läs mer

Länkar om Den svenska modellen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS