S
Tagg
Demonstration 1890
Demonstration för 8 timmars arbetsdag, 1890.

Arbetsmarknadskonflikter

En arbetsmarknadskonflikt eller arbetskonflikt är en konflikt mellan arbetsgivare och arbetare. En sådan konflikt brukar komma till uttryck i form strejk, lockout eller blockad.

Arbetsmarknadskonflikter beror ofta på krav från arbetarnas sida på bättre lön, arbetstid, arbetsmiljö och liknande.

I Sverige under 1900-talet

Åren kring sekelskiftet 1900 var en tid med starka motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. 1890-talets högkonjunktur gav arbetarna mod att ta strid och decenniet såg mer än 800 konflikter kring löner och arbetsvillkor. Arbetsgivarna svarade med lockouter - alltså att de stängde ute de anställda från arbetsplatsen.

ANNONS

ANNONS

De ständiga lockouterna och strejkerna fortsatte och konfrontationerna var många och djupa.

1908 kastade några ungsocialister en hemmagjord bomb in i fartyget Amalthea i Malmö hamn, där strejkbrytare från England låg och sov. En strejkbrytare dog och flera sårades. Bombkastarna dömdes till döden, men domarna omvandlades och 1917 frigavs de.

1909 utbröt en storstrejk. Fackföreningarnas krav på bättre villkor möttes med lockouter och motkrav på sänkta löner och längre arbetstider. Uppslutningen var nästan total och som mest strejkade 300 000 arbetstagare. LO (Landsorganisationen) fick ett mycket viktigt internationellt stöd. Bland annat skickade järnvägsarbetarna i Sarajevo sin lön för fem timmars extraarbete till de strejkande i Sverige. Men strejken fick ändå blåsas av utan ett avtal. LO förlorade hälften av sina medlemmar. Många svartlistades och tvingades emigrera till Amerika.

1917 upplevde Sverige hungerkravaller och revolutionsstämningar, liksom många andra länder i Europa. Den ryska revolutionen och första världskriget pågick och i Sverige blev det brist på baslivsmedel som bröd och potatis. Samtidigt blev så kallade gulaschbaroner rika på att exportera livsmedel till andra länder. På många platser stormade folk handelsbodarna och tvångsköpte livsmedel. Regeringen satte in militär mot de hungriga.

I Sverige gick utvecklingen långsamt mot större stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna samarbetade med liberalerna för rösträtten och 1928 höll den blivande socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson ett berömt tal om visionen för det kommande folkhemmet. 1930-talet präglades av en djup världsdepression och arbetslösheten galopperade. 1931 blockerade arbetarna en fabrik i Lunde, Ådalen, i protest mot att den skulle läggas ner. Strejkbrytare sattes in och den liberala regeringen skickade militär. Vid en fredlig demonstration beordrades soldaterna att ge eld. Fyra demonstranter, och en kvinna som tittade på, dödades. Skotten utlöste enorma protester över hela landet.

1932 inleddes socialdemokratins 44 år vid regeringsmakten, men det var i samarbete med Bondeförbundet (Centern) som visionen om folkhemmet överlevde fram till efterkrigstiden.

ANNONS

ANNONS

1938 hade både LO och SAF växt sig så starka att de kunde börja förhandla och samverka på hög nivå. Då slöts Saltsjöbadsavtalet, ett huvudavtal mellan SAF och LO som definierade spelreglerna på arbetsmarknaden. LO och SAF var ofta i luven på varandra, men var överens om en sak: de ville inte att staten skulle lägga sig för mycket i arbetsmarknadsfrågorna. De ville själva ha ansvaret. Därför möttes de i Saltsjöbaden och kom överens om några viktiga grundbultar.

  • Organisations- och förhandlingsrätten slogs definitivt fast.
     
  • De tog på sig att lösa frågor om löner och arbetsvillkor i förhandlingar, och ville inte ha statlig inblandning.
     
  • De kom överens om regler för stridsåtgärder, som lockouter och strejker.

Saltsjöbadsavtalet blev grunden för det samförståndsklimat som sedan för lång tid kom att prägla svensk arbetsmarknad. Det kallas för Saltsjöbadsandan och den svenska modellen.

LÄS MER: Demokratins genombrott - när Sverige fick allmän och lika rösträtt

LÄS MER: Vägen till ett bättre arbetsliv : Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och i världen

LÄS MER: Fackföreningarnas framväxt

LÄS MER: LO

LÄS MER: SAF

LÄS MER: Demokratins genombrott i Sverige

LÄS MER: Saltsjöbadsavtalet

LÄS MER: Den svenska modellen

PODCAST: Avtalsrörelse, kollektivavtal, strejk och lock-out

PODCAST: Arbetsmarknaden i Sverige


FÖRFATTARE

Text: Union to Union
Webbplats: uniontounion.org

Här hittar du material som handlar om strejker, lockouter och andra konflikter mellan arbetare och arbetsgivare. Fokus ligger på arbetsmarknadskonflikter i svensk historia från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Arbetsmarknadskonflikter

Serie A - Ö om arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

I Arena Skolinformations tecknade serie A - Ö om arbetslivet går vi igenom olika begrepp som det kan vara bra att känna till när du jobbar.

+ Läs mer

Materialet Arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet, Lättläst

Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Till textmaterialet finns även fyra kortfilmer.

+ Läs mer

Ljudbok om arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Nu finns materialet "Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen" inläst som ljudbok.

+ Läs mer

Artiklar om Arbetsmarknadskonflikter

M

Revolutionen i Stockholm som inte blev av

av: Magnus Västerbro
2023-03-18

Våren 1917 var Sverige bara en gnista ifrån en explosion. Eftersom regeringen vägrat att under det stora världskriget kapa banden med Tyskland, hade Storbritannien satt landet i karantän, vilket lett till omfattande livsmedelsbrist, och efter en misslyckad potatisskörd, till regelrätt hunger. Samtidigt krävde en allt mer högljudd arbetarrörelse demokratiska reformer: lika rösträtt för män och kvinnor och ett slutgiltigt avskaffande av monarkins makt...

+ Läs mer

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

av: Anna Danielsson Öberg, Bengt Lindman m.fl.
2021-06-09

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i Sverige. Om någon blev dåligt behandlad på sin arbetsplats fanns det ingen att vända sig till. Men genom gemensam organisering lyckades arbetarna vända maktfördelningen. I den här artikeln kan du läsa om framväxten av den svenska modellen. Vad hände på vägen och hur arbetar fackförbunden idag?

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Politiken i Weimarrepubliken, del 3: Inflationen och Ruhrockupationen 1923

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-17

I den tredje och sista delen i artikelserien om Weimarrepubliken kan du läsa om de katastrofala följderna av Versaillesfördraget som drabbade Tyskland efter första världskriget. 1923 hade det tunga krigsskadeståndet och Frankrikes ockupation av Ruhrområdet resulterat i en hyperinflation och ekonomiskt och socialt kaos i hela Tyskland. Weimarrepubliken var dömd till undergång samtidigt som folket ropade efter en stark ledare som skulle rädda Tyskland ur kaoset...

+ Läs mer

Podcast om Arbetsmarknadskonflikter

SO-rummet podcast icon
M

Skotten i Ådalen 1931

av: Mattias Axelsson
2022-02-24

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om bakgrunden till skotten i Ådalen 1931.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Avtalsrörelse, kollektivavtal, strejk och lock-out

av: Mattias Axelsson
2020-11-17

Gymnasieläraren Mattias Axelsson pratar om hur avtalsrörelser fungerar i Sverige och om stridsåtgärder som strejk och lock-out.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Läs mer

Länkar om Arbetsmarknadskonflikter

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS