M
Tagg
Porträtt
Ivar Kreuger, ca 1920.

Ivar Kreuger

Ivar Kreuger (1880-1932) var en civilingenjör och finansman som under 1920-talet byggde upp en multinationell industri- och finanskoncern. 1908 grundade Ivar Kreuger tillsammans med byggnadsingenjören Paul Toll (1882-1946) en byggnads- och entreprenadfirma som snabbt blev mycket framgångsrik. Kreuger & Toll - som firman hette - fick bl.a. i uppdrag att bygga Stockholms stadion.

År 1913 blev Kreuger aktiv i tändsticksbranschen. Efter en rad sammanslagningar av olika tändsticksbolag bildade han 1917 Svenska tändsticks AB. Koncernen blev den största i världen och 1930 behärskade Kreuger mellan 60-70 procent av världens tändsticksproduktion.

ANNONS

ANNONS

I slutet av 1920-talet - delvis i samband med börskraschen i New York - började Kreugerkoncernen att svikta. Kreuger fick därefter allt svårare att upprätthålla sitt finansimperium. När sedan, den 12 mars 1932, representanter för några stora banker infann sig i Paris för att få en redogörelse för Kreugerkoncernens ekonomiska ställning, hittades Ivar Kreuger död i sin bostad. Han hade troligen begått självmord, men det spekuleras också i att han blev mördad.

Kreugerkraschen blev förödande för många företag och människor som var knutna till Kreugers finansimperium. I samband med Kreugerkrashen stängdes Stockholms fondbörs i en hel vecka.

Efter Kreugers död avslöjades att han bland annat manipulerat med koncernens bokföring.

Kreugerkraschen fascinerar och har genom åren varit föremål för många böcker och TV-program.

ANNONS

Fördjupning

Finansmannen Ivar Kreuger intog en unik position i mellankrigstidens ekonomiska historia. Han kom att under några år symbolisera Sveriges "andra storhetstid".

Kreugers grundläggande affärsidé var att försöka få monopol på tändstickstillverkningen i så många länder som möjligt. Han hade finansiellt en så stark ställning att han 1927 kunde bevilja bl.a. den franska staten ett omfattande lån och senare ett ännu större till Tyskland. I gengäld fick han som regel monopol på tändsticksmarknaden.

Kreuger verkade oövervinnelig, och han tycktes inte ens drabbas av kraschen på Wall Street 1929. Åren efteråt sjönk dock kurserna på Kreugers aktier och han fick allt svårare att klara avbetalningarna på de omfattande skulder han skaffat sig. I mars 1932 blev läget så desperat att han begick självmord på ett hotellrum i Paris. Kreugerkraschen var ett faktum.

Många svenskar blev ruinerade genom den kris som Kreugers död ledde till. Tidigare guldkantade aktier blev plötsligt värdelösa. Kraschen innebar också en omfattande förändring av ägandet inom svensk industri - bl.a. stärktes Wallenbergssfären.
 


LÄS MER: Kreugerkraschens myter och offer
 

Litteratur:
Den svenska historien, del 14 – Från storstrejken 1909 till folkhemspolitik, Bonnier Lexikon AB, 1993
Lars Berggren, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, 2009
Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, Rabén Prisma, 1996
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik  
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Ivar Kreuger.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ivar Kreuger

S

Kreugerkraschens myter och offer

av: Torbjörn Nilsson
2022-09-10

Omdömena om den man som hittades död i sin säng i Paris den 12 mars 1932 har skiftat. Var han en simpel bedragare och äventyrare eller en lysande finansfurste, en man som hade skänkt Sverige en ny storhetstid? Oavsett hur mannen, Ivar Kreuger, värderas står det klart att han byggde upp ett jättelikt internationellt företagsimperium och att hans död för egen hand fick stora konsekvenser för det svenska näringslivet och flera av dess ledande män...

+ Läs mer

Podcast om Ivar Kreuger

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Läs mer

Länkar om Ivar Kreuger

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS