Tagg om Ivar Kreuger
Bild:
Ivar Kreuger, ca 1920.

Ivar Kreuger

Ivar Kreuger (1880-1932) var en civilingenjör och finansman som under 1920-talet byggde upp en multinationell industri- och finanskoncern.

1908 grundade Ivar Kreuger tillsammans med byggnadsingenjören Paul Toll (1882-1946) en byggnads- och entreprenadfirma som snabbt blev mycket framgångsrik. Kreuger & Toll - som firman hette - fick bl.a. i uppdrag att bygga Stockholms stadion.

År 1913 blev Kreuger aktiv i tändsticksbranschen. Efter en rad sammanslagningar av olika tändsticksbolag bildade han 1917 Svenska tändsticks AB. Koncernen blev den största i världen och 1930 behärskade Kreuger mellan 60-70 procent av världens tändsticksproduktion.

I slutet av 1920-talet - delvis i samband med börskraschen i New York - började Kreugerkoncernen att svikta. Kreuger fick därefter allt svårare att upprätthålla sitt finansimperium. När sedan, den 12 mars 1932, representanter för några stora banker infann sig i Paris för att få en redogörelse för Kreugerkoncernens ekonomiska ställning, hittades Ivar Kreuger död i sin bostad. Han hade troligen begått självmord, men det spekuleras också i att han blev mördad.

Kreugerkraschen blev förödande för många företag och människor som var knutna till Kreugers finansimperium. I samband med Kreugerkrashen stängdes Stockholms fondbörs i en hel vecka.

Efter Kreugers död avslöjades att han bland annat manipulerat med koncernens bokföring.

Kreugerkraschen fascinerar och har genom åren varit föremål för många böcker och TV-program.

Text: Robert de Vries (red.)

Relaterade taggar:

Här hittar du material som kan relateras till Ivar Kreuger.

Uppdaterad: 
13 juli 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Podcast om Ivar Kreuger

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

Länkar om Ivar Kreuger

Sortera efter:
          

I tre delar får vi följa Sveriges utveckling från 1800-talets fattiga jordbruksland med stora skaror utvandrare, över snilleuppfinnarna och de industriella succéerna fram till 1970-talet. Journalisten och författaren Ronald Fagerfjäll berättar och medverkar gör bland andra Lotta Gröning och Peter Wallenberg. Denna tv-serie sändes våren 2010 på TV4 Fakta. Företagsamheten.se har fått rätten att lägga ut den. Serien kan fungera som inspirationsmaterial i högstadieundervisningens samhällsorientering samt lektioner i historia och samhällskunskap på gymnasiet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Ivar Kreugers turbulenta liv som industrialist och finansmagnat. Ivar Kreuger byggde på kort tid under 1920-talet upp en världsomspännande affärsverksamhet. Basen var tändsticksindustrin, men kopplad till denna utvecklade han en internationell finansrörelse som väckte samtidens oreserverade beundran...

Spara som favorit
          

På Snus- och Tändsticksmuseets webbsida kan du läsa lite kort om tändstickans historia.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om en av Sveriges mest kända finansmän genom tiderna - tändstickskungen Ivar Kreuger.

Spara som favorit
          

På Komvux Gotlands hemsida kan du läsa kortfattat om mellankrigstidens Sverige. Här berättas om Kreugerkoncernen, arbetskonflikter och folkhemmets framväxt.

Spara som favorit
          

Faktasida på Komvux Gotlands hemsida där du kan du läsa om mellankrigstiden. Här berättas om periodens konjunktursvängningar och rösträttens och därmed demokratins införande i några länder samtidigt som det blev en ny blomstringstid för diktatur i några andra länder. Du kan också läsa specifikt om utvecklingen i några av de västliga demokratierna samt i diktaturerna Tyskland, Italien och Kina.

Spara som favorit

Relaterade taggar